Setefødsel eller keisersnitt

Setefødsel eller keisersnitt?

Hva er best når babyen du venter nekter å snu seg med hodet ned?

SETEFØDSEL ELLER KEISERSNITT: En vaginal setefødsel gir ingen større risiko for komplikasjoner enn keisersnitt, sier overlege Thorbjørn Brook Steen.
SETEFØDSEL ELLER KEISERSNITT: En vaginal setefødsel gir ingen større risiko for komplikasjoner enn keisersnitt, sier overlege Thorbjørn Brook Steen. Foto: FOTO: Getty Images
Publisert Oppdatert

- Dersom alt ved svangerskapet og babyen er normalt, vil jeg anbefale en vaginal setefødsel framfor planlagt keisersnitt.

Det sier Thorbjørn Brook Steen, overlege ved fødeavdelingen Ullevål på Oslo universitetssykehus.

- I Norge er det trygt å føde vaginalt ved seteleie dersom forholdene hos mor og barn ligger til rette for det, og dersom fødeavdelingen har lang og jevnlig erfaring med setefødsler. Det gir ingen større risiko enn ved keisersnitt, sier han.

Setefødsel vil si at barnet ligger i seteleie under fødselen, med baken eller foten lengst ned mot livmoråpningen. Vanligvis snur babyen seg med hodet ned noen uker før termin, men omtrent fire prosent ligger i seteleie med baken ned i bekkenet. Ved en vaginal setefødsel vil barnet fødes med rumpa først.

Setefødsel eller keisersnitt?

- I Norge varierer det litt hvordan sykehusene forholder seg til setefødsel. De fleste store sykehusene vil anbefale å forsøke en vaginal setefødsel dersom alt ligger til rette for det, det vil si dersom barnet er normalt stort og mors bekken ikke er for smalt, sier Brook Steen.

I flere vestlige land, blant annet USA og Sverige, blir nesten alle barn som ligger i seteleie forløst med keisersnitt. I Norge vurderes det i hvert enkelt tilfelle om vaginal fødsel skal forsøkes eller ikke, ut fra ultralydmålinger av barnets størrelse, vurderinger av mor og barns helse, samt eventuell røntgenundersøkelse av mors bekken.

Det vil alltid være en fødselslege som tar imot barnet under en vaginal setefødsel, og de fleste norske sykehus anbefaler bruk av epidural og en liggende fødestilling med beina i bøyler. Ved noen sykehus tar de imot barnet i firefotstilling, det vil si at mor står på knærne under fødselen.

Dersom forholdene ikke ligger til rette for vaginal setefødsel, planlegges keisersnitt.

- Her på Ullevål bli cirka en tredel av babyer med kjent seteleie forløst ved planlagt keisersnitt, en tredel ved vaginal setefødsel, og en tredel ved akutt keisersnitt, forteller Brook Steen.

Risiko ved setefødsel

En setefødsel har litt høyere risiko enn en vanlig hodefødsel for å ende med akutt keisersnitt. Årsaken er blant annet at det ikke er mulig å bruke vakuum dersom barnet ikke kommer langt nok ned i fødselskanalen og fødselen stopper opp. Dette er en nokså vanlig komplikasjon også ved hodeleie, som da ofte løses med bruk av sugekopp.

- Men vi kan rett og slett ikke legge sugekopp på en rumpe. Kommer ikke barnet langt nok ned av seg selv, er eneste mulighet ved seteleie å ta keisersnitt, forklarer Brook Steen.

Barn som har ligget i seteleie har i gjennomsnitt litt lavere Apgar-score de første minuttene etter fødselen. Apgar-score er en metode for å fastslå et nyfødt barns tilstand direkte etter fødselen. Barnets tilstand evalueres innen fem områder: hjertefrekvens, respirasjon, muskeltonus, reaksjon og hudfarge, og gis en score mellom 0 og 10.

- Barn som har ligget i seteleie kan være litt slappere de første minuttene av levetiden. Men over tid ser man ingen forskjell, sier Brook Steen.

Setefødsel bør skje på sykehus

Cathrine Trulsvik er mangeårig jordmor med erfaring både fra sykehusfødsler og hjemmefødsler. Gjennom sin privatpraksis Jordmorteamet har hun i samarbeid med jordmor Bippi Trovik tatt imot flere hundre babyer i hjemmefødsel.

Norske retningslinjer for hjemmefødsel sier at dersom barnet ligger i seteleie skal fødselen skje på sykehus. Men det hender at barnets leie ikke er kjent før fødselen er i gang og barnet er på vei ut. Derfor er forløsning under setefødsel noe hun som hjemmejordmor må kunne, forklarer Trulsvik.

- Jeg har vært hjemmejordmor ved én fødsel der barnet overraskende viste seg å ligge i seteleie. Det gikk helt fint, sier hun.

Komplikasjoner ved setefødsel

Trulsvik mener vi risikerer å miste gammel kunnskap om setefødsler dersom keisersnitt blir den foretrukne forløsningsmetoden slik det er i enkelte andre vestlige land.

- I dag er det vanlig at sykehusene anbefaler epidural og liggende fødestilling med beina i bøyler ved setefødsel. Men en fødestilling der mor står på knærne vil bidra til at fødselen skjer mer naturlig og minker faren for komplikasjoner, mener Trulsvik.

Dersom mor står på alle fire, vil tyngdekraften og kroppens posisjon gjøre en setefødsel enklere for både mor og barn, mener Trulsvik.

- Det blir omtrent 20 prosent bedre plass i bekkenet når man står på kne, og det bidrar til en mer optimal rotasjon for babyen. Det finnes mye kompetanse om dette andre steder i verden, og jeg tror minst ett sykehus i Norge tilbyr denne fødestillingen nå, sier Trulsvik.

En risiko ved setefødsel er at babyen får lite oksygen hvis fødselen går tregt.

- En økt risiko for komplikasjoner ved setefødsel versus hodefødsel kan komme av at vi har valgt en uhensiktsmessig fødestilling. I tillegg kan bruk av epidural, selv om det er nyttig for en sliten mor, gjøre at fødselen går tregere. Derfor kan det være bedre å unngå bruk av medisiner, sier hun.

Setefødsel eller keisersnitt

- Vil du anbefale fødekvinner med seteleie å føde vaginalt?

- Ja, dersom forholdene ligger til rette for det hos mor og barn, og dersom mor føler seg trygg nok til å gjennomføre det, sier Trulsvik.

Trygghet er et nøkkelord i enhver fødsel, mener hun.

- Alle kvinner har et behov for å føle seg trygg og ivaretatt under fødselen. Dersom kvinnen er utrygg, eller babyens leie er oppdaget sent og kvinnen er uforberedt, kan det være riktig å planlegge keisersnitt, sier Trulsvik.

Men et planlagt keisersnitt betyr ikke nødvendigvis at fødselen ikke kan starte naturlig, mener jordmoren.

- Man kan godt planlegge keisersnitt, men likevel vente til fødselen starter med rier. Hvis alt går bra kan man fortsette med vaginal fødsel, eller velge keisersnitt hvis det stopper opp, sier hun.

Nyttige tjenester

FORUM

Underholdning