Epidural

Dette bør du vite om epidural

De verste bivirkningene av epidural er heldigvis sjeldne.

VANLIG MED EPIDURAL: Epidural er en vanlig smertelindring under fødselen.
VANLIG MED EPIDURAL: Epidural er en vanlig smertelindring under fødselen. Foto: FOTO: Getty Images
Publisert Oppdatert

De vanligste bivirkningene ved bruk av epidural

  • Blodtrykksfall
  • Kløe
  • Problemer med å late vannet
  • Svake muskler i beina
  • Ømhet rundt stikkstedet etter fødselen
  • Forlenget fødsel
  • Økt risiko for vakuum- eller tangforløsning

- De aller fleste som får epidural under fødsel får ingen bivirkninger, sier overlege på anestesiavdelingen ved St. Olavs Hospital, Aage Telnes.

Noen vil likevel få bivirkninger, og en av de vanligste er blodtrykksfall.

- Den fødende kan da bli kortvarig kvalm og uvel, men siden blodtrykket måles hyppig under fødselen, vil anestesilegen og jordmor raskt kunne behandle dette med intravenøs væske eller medisin som øker blodtrykket igjen, sier han.

Vondt i ryggen etter epidural

- Man hører også om dem som får ryggsmerter etter epidural. Det er imidlertid ganske vanlig å få vondt i ryggen i en kort periode etter en fødsel, opp mot 50 prosent av fødende uten epidural får det, sier Telnes.

Han forteller videre at forskning ikke viser noen økt forekomst av kroniske ryggsmerter etter epidural.

Du kan imidlertid føle ømhet i ryggen der epiduralen ble satt en periode etter fødselen.

- Det er viktig å huske at fødende kvinner tross alt er en frisk pasientgruppe, så alt ligger derfor til rette for at du kommer ut av en fødsel med epidural uten komplikasjoner, sier han.

Svake muskler

- Under smertelindring med epidural, er det vanlig å oppleve kløe og problemer med å late vannet. Det kan derfor hende det må legges inn urinkateter, sier Leiv Arne Rosseland.

Han er lege ved Oslo universitetssykehus og professor i medisin ved Universitetet i Oslo.

Mer sjelden er det ifølge Rosseland å oppleve at det kan være vanskelig å stå og gå, fordi musklene i beina blir svake.

Noen kan også få feber i etterkant.

- Hvis epiduralen ikke virker like godt på begge sider, kan det også oppleves som veldig negativt at det er sterke smerter på den ene siden og ikke på den andre, sier han.

Forlenger fødselen

Rosseland forteller videre at det å bruke epidural kan føre til at fødselen forlenges noe.

- Man regner med at utdrivingsfasen forlenges med omtrent 15 minutter i gjennomsnitt. Videre har fødende som får epidural omtrent 14 prosent risiko for vakuum- eller tangforløsning, mens fødsel uten epidural har omtrent 7 prosent risiko, sier han.

Hvorfor det er slik, er det imidlertid ikke mulig å si noe om, fordi dette er tall man finner ved å telle i etterkant.

Fødsel med epidural øker derimot ikke risikoen for keisersnitt.

Hodepine etter fødselen

Dersom anestesilegen fører nålen litt for langt inn, slik at det blir et hull inn til spinalvæsken, kan du også få postspinal hodepine etter fødselen.

- Denne hodepinen, som forekommer hos mindre enn en prosent av dem som får epidural, er en svært plagsom tilstand, sier Rosseland.

Telnes forteller at de klassiske symptomene er at du har hodepine når du står, mens smertene forsvinner eller bedrer seg når du legger deg.

- Hodepinen er selvbegrensende og varer som regel inntil to til tre døgn uten behandling. 10-15 prosent har hodepine i opptil fem døgn og et fåtall over en uke, sier han.

Tilstanden behandles med bloood patch, der pasientens eget blod brukes som et slags plaster på ryggen.

Uvanlig med nerveskader

Enda mer sjelden er nerveskader på grunn av blødning inne i ryggen, som presser mot ryggmargen.

Risikoen for denne bivirkningen er anslått til 0,0003 prosent, så dette gjelder svært få.

- Dersom dette skjer, må blodansamlingen opereres ut, da du ellers kan få varig nerveskade og lammelse. Friske gravide får aldri dette, men hvis den fødende har svangerskapsforgiftning eller andre tilstander med økt blødningstendens, må man veie fordeler og ulemper nøye mot hverandre hvis epidural skal brukes, sier han.

Epidural kan legges når som helst

De fleste ønsker seg en naturlig fødsel uten komplikasjoner og behov for hjelp utover den jordmor kan gi.

- Jeg syns imidlertid det er viktig at alle vet at sjansen for at du trenger epidural er mer enn 50 prosent ved første fødsel og noe mindre ved de neste fødslene. Det er altså ikke noe nederlag, sier Rosseland.

Han sier videre at han også mener alle bør være klar over at epidural kan legges når som helst i fødselen.

- Det er aldri for tidlig med epidural, men dessverre har mange i helsevesenet fortsatt den innstillingen at det er ugunstig å sette epidural tidlig. Mange fødende får høre at de bør vente til det er et visst antall centimeter åpning. Noen sier så mye som fem centimeter, og denne myten tar det dessverre tid å avlive, sier han.

Ikke alltid nok tid

Telnes bekrefter at det ikke er noe minimumskrav for åpning så lenge den gravide er i etablert fødsel.

- Ved stor åpning og nært forestående fødsel, må en imidlertid vurdere gevinsten av å legge epidural, mener han.

Hos flergangsfødende går gjerne fødselen raskere enn hos førstegangsfødende, og det tar ifølge Telnes ti minutter å legge epidural.

Deretter tar det 15-20 minutt før du oppnår full effekt av epiduralen.

- Da er det lite hensiktsmessig å legge epidural hvis barnet blir født før smertelindringen inntrer. Et alternativ er da fødespinal, hvor en får en mye raskere effekt, sier han.

Ikke nødvendigvis smertefritt

Vær for øvrig klar over at bruk av epidural ikke betyr at du går gjennom fødselen helt uten å kjenne smerter.

- Det hender nok det er et misforhold mellom forventningene til epiduralens effekt og den aktuelle smertelindringen. Selv om smertelindringen virker godt, hender det nemlig at den fødende kjenner andre smerter enn de epiduralen lindrer under fødselen, sier Telnes.

God smertelindring kan du likevel forvente å få, og han mener epidural særlig kan være et godt valg hvis fødselen blir lang.

- Den fødende får da muligheten til å hente seg inn litt igjen før siste fase. Hun kan kanskje sove litt og spise før barnet blir født, sier han.

Ikke for alle

Det er imidlertid ikke alle som kan få epidural. Personer med medfødte ryggmargsskader og blødningsforstyrrelser kan ikke velge denne formen for smertelindring.

Det er også noen pasientgrupper som byr på litt større utfordringer for dem som skal stikke.

- Pasienter med skjev rygg kan være vanskelig å legge inn epidural på. Det samme gjelder svært overvektige, men det er meget fordelaktig at de får epidural, og en ønsker å tilby det i en tidlig fase av fødselen, sier Telnes.

Nyttige tjenester

FORUM

Underholdning