Hva skal barnet bli?

Dette avgjør hvilket yrke barnet ditt velger

Du påvirker mer enn du tror.

FRAMTIDENS HELTER: Det er ikke uvanlig at foreldre har store drømmer på vegne av barna.
FRAMTIDENS HELTER: Det er ikke uvanlig at foreldre har store drømmer på vegne av barna. Foto: Colourbox
Publisert Oppdatert

Tenker du at barnet ditt er en typisk framtidig lege? Eller ser du kanskje en liten skuespiller i din øyensten?

Barns egenskaper viser seg tidlig i livet, Noen er opptatte av å uttrykke seg gjennom teater, sang og dans, andre er glade i å jobbe med hendene, andre liker best å sitte rolig og lese en bok. Men det er ikke bare dette som legger grunnlaget for hva de blir når de blir store. Det er mange faktorer som spiller inn når de blir eldre og faktisk skal velge utdanning.

Og påvirkningen hjemmefra, begynner tidlig.

Hvilke verdier og tradisjoner familien har når det gjelder yrker og utdanning vil nemlig høyst trolig smitte over på barna, uansett hvor hardt du prøver å være nøytral til barnas ønsker og drømmer.

- Den utdanningsmessige statusen i familien har stor betydning for hvilken utdanning barn ender opp med når de blir eldre. Det vil som regel være et ønske om å gjenskape det samme utdanningsnivået for seg selv, som det foreldrene har, forteller professor ved pedagogisk forskningsinstitutt, Universitetet i Oslo, Jon Lauglo.

I vårt forum Barn i magen er barns fremtidige yrke et populært tema.

En mor spør hva andre vil anbefale barna sine å satse på av yrke.

"Jeg ville anbefale å studere realfag eller juss siden det er et sikkert valg og det alltid vil være bruk for folk med en slik kompetanse. Dessuten er lønnen bra.", sier hun selv.

Forventninger kan slå begge veier

Barna gjør som foreldrene

Dette har foreldrenes utdanningsnivå og yrkesvalg å si for barna:

  • Det er en klar sammenheng mellom foreldrenes utdanningsnivå, regnet i antall år, og barnas utdanningsnivå.
  • Dess høyere utdanning far eller mor har, dess høyere utdanning har barna.
  • Mors utdanning har noe større effekt på barnas utdanningsnivå enn fars utdanningsnivå.
  • Barnas kjønn har ingen signifikante utslag.
  • Barn av fedre som har yrke innen yrkeskategoriene "Administrative ledere og politikere", "Akademiske yrker" og " Yrker med kortere høyskole- og universitetsutdannelse og teknikere" rekrutteres i relativt stor grad til de samme yrkene.
  • Dette gjelder også for håndverkere og prosess-, og maskinoperatører, og det er i størst grad menn som rekrutteres til disse yrkene.
  • Barn av mødre som arbeidet innenfor kontor- og kundeserviceyrker, salgs-, service-, og omsorgsyrker ble i relativt stor grad rekruttert til de samme yrkene. Dette gjelder i stor grad kvinner.

Kilde: En rapport utarbeidet av Statistisk sentralbyrå i 2009.

Uansett hvor åpen du føler at du er med tanke på barnas fremtidige yrkesvalg, er det stor sannsynlighet for at de etter hvert vil føle forventninger fra familien.

Har du for eksempel noen gang sagt; "Kanskje du skal bli sykepleier, sånn som mamma?", eller "Du passer til å bli lærer du, akkurat som pappa.".

- Selv om foreldrene føler at de ikke nødvendigvis sier så mye om det, vil barna uansett ha et inntrykk av hva som er ønsket eller forventet av dem, mener Lauglo.

Også karriereveileder Mette Manus hos Manus Motivation Group tror forventinger fra familien har stor innvirkningskraft, og at dette kan virke både positivt og negativt.

- Alle har jo forventninger, og det er ikke galt, men det er uheldig å være for ambisiøs eller for dempet, fremfor å vise interesse og engasjement. Det kan være tøft å si at du vil bli rørlegger hvis hele slekten er jurister, eller lege hvis alle rundt deg har yrkesfag, mener hun.

Prestasjoner motiverer

Små barn har ofte drømmer om hva de skal bli når de blir store. Hvem har vel ikke hørt en fireåring si at han vil bli brannmann eller politi?

Men gjennom barndommen og ungdomsårene vil det uansett skapes nye tanker som setter sitt preg på hvor utdanningsveien etter hvert vil gå.

- Skoleprestasjonene i grunnskolen har mye å si for utdanningsambisjonene til barna. Tilbakemeldinger på at de presterer og er flinke, både fra skole og hjemme vil være med å bestemme hvor store ambisjonene blir, mener Lauglo.

Å få tilbakemeldinger om at man er flink er altså en viktig faktor for å øke selvtillit og ambisjoner for videre utdanning. Hvilke evner man har før skolealder vil derfor ikke være det viktigste måleinstrumentet når man skal spå barnets yrkeskarriere.

Skap engasjement

GÅR I ARV: Mye tyder på at foreldrenes utdanningsvalg påvirker barna.
GÅR I ARV: Mye tyder på at foreldrenes utdanningsvalg påvirker barna. Foto: Colourbox

Men selv om prestasjoner på skolen gir barn en ekstra motivasjon til å ta høyere utdanning, er også de familiære relasjonene viktig for de senere utdanningsvalgene. Man kan faktisk gjøre mye hjemme, helt fra barna er små. Kanskje du gjør det allerede, uten å vite det.

- Foreldre som inkluderer barna i samtaler rundt samfunnsspørsmål fra de er små, for eksempel når det gjelder politikk, viser seg å få barn med høyere utdanningsambisjoner enn de som ikke gjør det, sier Lauglo.

Gjennom store, norske spørreundersøkelser har nemlig Lauglo funnet ut at de familiene som har et sterkt samfunnsengasjement og som snakker med barna om det som skjer rundt seg, vil få barn med et sterkere ønske om å ta høyere utdanning.

- Jeg tror disse barna blir vant til å se og tenke på samfunnet utenfor seg selv og sin egen situasjon. Det skaper et ønske om å ta ansvar og bidra i det samfunnet de er en del av, forteller Lauglo.

Vær forsiktig

Kjenner du at du allerede, innerst inne, har noen ambisjoner på vegne av smårollingene dine?

Det er ikke uvanlig å ha drømmer om hva barna en gang skal bli. Men det er lurt å tenke litt gjennom hvordan man skal håndtere ønsker og drømmer fra barna, når de etter hvert er i skolealder og valgene nærmer seg med stormskritt.

- Det er nok umulig å være engasjert i barna sine og samtidig ikke legge noen føringer. Men blir det for mye kan være skadelig, mener Mette Manus.

Å si "I vår familie har vi alltid studert medisin, så hvorfor vil ikke du det?" vil nok ikke være den beste måten å møte barna på. Men å snakke med barn om yrker og muligheter har også mye positivt ved seg. Det kan skape et utgangspunkt som gjør det lettere for barna å velge riktig når den tiden kommer.

- Å vekke barnas nysgjerrighet på utdanninger er viktig. Det er også veldig positivt å hjelpe barna med å bli bevisste på hvilke valgmuligheter som finnes, og stille spørsmål, slik at barna begynner å tenke selv, sier karriereveilederen.

Les også:

Slik gir du barna selvtillit

Bli barnets favoritt

Slik får du positive barn

Dette er den perfekte alderen for å få barn

Følg oss på Facebook - trykk på liker!

På jakt etter brukt barneutstyr? Sjekk Foreldre & Barn-Torget

Nyttige tjenester

FORUM

Underholdning