ØKT FØDSELSTALL OG FØDEALDER

Premiebeløp for å få barn

– Premiebeløpet for å få barn bør bli høyere, sier Gro Nylander.

Gro Nylander mener det er absurd at far nå har rett på flere perisjonsuker enn mor.
Gro Nylander mener det er absurd at far nå har rett på flere perisjonsuker enn mor. Foto: FOTO: Erik Norrud
Publisert Oppdatert

Gro Nylanders forslag

Gro Nylander har en rekker forslag til hvordan fødselstallet kan økes.

For mor

 • Mer pengestøtte til kvinner som får barn under studier, eller ikke er i jobb.
 • Beholde oppnådd studieplass, dersom du får barn i studiet.
 • Lengre permisjon i svangerskapet.
 • Bedre fødeforhold.
 • Rett til omsorg og hjelp hjemme etter fødsel.
 • Kvinner bør føde tidligere enn i dag.

For far

 • Lengre fedrekvote.
 • Selvstendig opptjeningsrett til permisjon, uavhengig av om mor har vært i jobb, eller ikke.
 • Motivere menn til å være ung pappa med flere barn.

For begge

 • Totalt ett og et halvt år foreldrepermisjon.
 • Gradvis nedbygging av kontaktstøtten.
 • Lengre tilvenning ved barnehagestart.
 • Seks timers arbeidsdag for småbarnsforeldre.

Kilde: Fødselslege Gro Nylander.

Kontantstøttetiden bør kuttes gradvis, og foreldrepermisjonen utvides til fordel for far

Hun er fødselslege og ammeekspert ved Rikshospitalet. Nylander mener engangsutbetalingen til kvinner som får barn mens de studerer, eller ikke er i jobb bør bli langt høyere enn i dag.

Gro Nylander tror det også vil påvirke unge menns ønsker om å få barn tidlig.

- Mitt inntrykk er at mange kvinner ønsker barn i allefall når de nærmer seg 30 år, men at mange menn vil vente. Kanskje unge menn vil føle seg tryggere, dersom det lå en økonomisk sikring i bunnen? spør Nylander.

HVA MENER DU: Bør kvinner som får barn tidlig få en "pengepremie" for det? Si din mening ved å kommentere saken nedenfor.

LES OGSÅ: Svikter kvinnene.

Kvinnene bestemmer

Kvinnene bestemmer i hovedsak hvor mange barn familien skal ha, viser forskning.

- Vi må se på hva som gjør det mulig for kvinner å få flere barn, og hva som gir henne lyst til å få flere barn, sier Gry Nylander. Hun er en av flere eksperter som gir råd til barne- og likestillingsminister Anniken Huitfeldt om hvordan norske kvinner skal får lyst til å føde flere barn.

Gro Nylander er spesialist i fødselshjelp og kvinnesykdommer og har arbeidet aktivt for å fremme amming i over 30 år. Bøkene hennes om ufruktbarhet, svangerskap, fødsel, amming og tiden etter fødselen er de mest brukte i Norge, og finnes på syv språk. I år er hun bokaktuell med to småbøker: Amme-ABC og Småen er syk.

LES OGSÅ: Den perfekte alder for barn.

Far på banen

Gro Nylander tror det er viktig å få far på banen, for å gi mødre mot til å gå løs på en unge til.

- Kontantstøttetiden bør gradvis kuttes, og foreldrepermisjonen utvides til fordel for far. Statistikken viser at i familier der far er på banen og tatt en større del av permisjonen går det kortere tid til neste fødsel, sier Nylander. Hun vil ikke ta permisjon fra mor, men gi far flere uker.

Gro Nylander foreslår også at de siste ukene av permisjonen brukes til en myk innkjøring i barnehagen.

- Mange lider med barnet sitt og føler de går på akkord med egne følelser ved måten barnehagestart skjer på i dag. Det er noe annet å sende en krabbende ettåring uten språk i barnehagen, enn et barn på ett og et halvt år som går, forstår og snakker mer, mener Nylander. Hun foreslår for eksempel tre uker innkjøring, der foreldrene er sammen med barnet i barnehagen. Fødselslegen er også for seks timers arbeidsdag til småbarnsfamilier.

Journalist Ivar Kvistum i Foreldre & Barn skriver om farskap og om å få flere barn i sin blogg Skal det være en til? her på klikk.

LES OGSÅ: Dette vil barne- og likestillingsminister Anniken Huitfeldt gjøre.

EGET MØTE: Barne- og likestillingsminister Anniken Huitfeldt (i midten) får råd av forskere om hva som må til for at norske par skal få flere barn: Seniorforsker Marit Rønsen (f.v.) og forsker Trude Lappegård i SSB, fødselslege og ammeekspert Gro Nylander og professor i sosiologi Elin Kvande ved NTNU.
EGET MØTE: Barne- og likestillingsminister Anniken Huitfeldt (i midten) får råd av forskere om hva som må til for at norske par skal få flere barn: Seniorforsker Marit Rønsen (f.v.) og forsker Trude Lappegård i SSB, fødselslege og ammeekspert Gro Nylander og professor i sosiologi Elin Kvande ved NTNU. Foto: FOTO: Erik Norrud

Rett til hjelp etter fødsel

AMMEEKSPERT OG FØDSELSLEGE: Gro Nylander ved Rikshospitalet.
AMMEEKSPERT OG FØDSELSLEGE: Gro Nylander ved Rikshospitalet. Foto: FOTO: Erik Norrud
Mange lider med barnet sitt og føler de går på akkord med egne følelser ved måten barnehagestart skjer på i dag.

Gro Nylanders hjertebarn er perioden etter fødselen.

- Perioden etter fødselen beskrives som helvetesuka av mange mødre. Mange sendes for tidlig ut fra sykehuset, blødende og melkelekkende. Eller ennå verre: ammingen er ikke kommet i gang ennå. De fleste som slutter å amme før de hadde planlagt, slutter de første fire ukene. Det er skammelig at verdens rikeste land ikke gir bedre omsorg enn det, mener Gro Nylander. Hun foreslår at kvinner bør få en rett til kyndig tilsyn og hjelp hjemme etter fødselen, som amming og barnestell. I Tyskland har alle kvinner lovfestet rett til ti dagers omsorg etter fødsel.

LES OGSÅ: Så tett føder norske kvinner.

- Må pule mer

Gro Nylander mener også kvinner bør føde tidligere enn i dag.

- Når du er 35 år har du halverte din fruktbarhet, og det blir dramatisk for mange. Kanskje går det greit å få det første barnet, men ikke nummer to, eller tre, sier Nylander.

Sjansene for kromosomfeil og helseskader på barnet øker også med morens alder.

Hun får støtte av den svenske forskeren og professoren Ulla Waldenström, som sier det går mot flere enebarn i Sverige , fordi kvinnene ikke rekker å få det antallet barn de ønsker seg.

- Jeg spurte min bonusdatter om hva som må gjøres for å øke antallet barnefødsler. Hun svarte: Pule mer, ler Gro Nylander, som kanskje heller vil minne om riktig tidspunkt: En dag eller to før eggløsning er aller best. Hun forteller om fruktbare par som utredes for ufrivillig barnløshet, fordi de ikke har truffet blink på grunn av turnusarbeid.

Hun mener norske par langt på vei klarer å kombinere jobb og familie, men mener det kan og bør bli enda bedre.

- Vi har råd til å være verdens beste, også på dette området, mener hun.

LES OGSÅ: Rekker ikke få flere barn.

HVA MENER DU: Bør kvinner som får barn tidlig få en "pengepremie"? Si din mening ved å kommentere saken nedenfor.

Nyttige tjenester

FORUM

Underholdning