Menn og fruktbarhet

Ikke vent for lenge med å bli pappa

Du er ikke like fruktbar hele livet som du tror.

ELDRE FEDRE:  Barn av eldre fedre har større sjanse for å få hjertedefekter, autisme, schizofreni og epilepsi, og barnet har dobbelt så stor sjanse for å dø før voksen alder, viser forskning.
ELDRE FEDRE: Barn av eldre fedre har større sjanse for å få hjertedefekter, autisme, schizofreni og epilepsi, og barnet har dobbelt så stor sjanse for å dø før voksen alder, viser forskning. Foto: FOTO: Colourbox
Publisert Oppdatert

For kvinner finnes det både fordeler og ulemper ved å være gravid i 20-, 30- eller 40-årsalderen.

Mona fikk baby som 46- åring. I motsetning til kvinner kan menn få barn som 50-, 60- og 70-åringer. Kjente personer som Michael Douglas, Paul McCartney og Rod Stewart, som nylig fikk sitt åttende barn i en alder av 66 år, er eksempler på fedre som har fått barn godt opp i årene.

Har dere først bestemt dere for å bli foreldre, ønsker dere jo at dere skal bli gravide så fort som mulig. Men heller ikke for menn er det uproblematisk å bli pappa etter de 40, viser forskning.

Fertiliteten synker i 40-årene

Nyere forskning viser at mannens fruktbarhet synker raskt i 40-årene. Er du blitt 45 år og ikke har stiftet familie, bør du gjøre noe med det om du ønsker barn, er rådet fra forskerne.

En nyere undersøkelse med prøverørsbefruktning viste at 60 % av pasientene ble gravide når mannen var 41-år, men bare 35 % av befruktningene ble vellykket for 45 år gamle menn. Den brasilianske studien ble presentert på den årlige konferansen til American Society for Reproductive Medicine. I studien ble egg fra unge, friske kvinner befruktet av sperma fra menn over 40. Forskjellene i antallet graviditeter kunne derfor tilskrives mannens alder.

Tar lenger tid å bli gravid

GAMMEL PAPPA: Rod Stewart fik nylig sitt åttende barn i en alder av 66 år.
GAMMEL PAPPA: Rod Stewart fik nylig sitt åttende barn i en alder av 66 år. Foto: FOTO: Stellapictures
GAMMEL PAPPA: Paul Mcartney er en av mange kjendiser som har full barnekull nummer to i godt voksen alder.
GAMMEL PAPPA: Paul Mcartney er en av mange kjendiser som har full barnekull nummer to i godt voksen alder. Foto: FOTO: FOTO: Stellapictures

Flere forskningsundersøkelser viser også at jo eldre en mann er, dess lengre tid vil han bruke på å gjøre partneren gravid. Sjansen for befruktningen tar mer enn ett år er 8 % om du er under 25 år. Er du over 35 er sjansene rundt 15 %.

Og det er ikke bare sjansene for å bli gravid som synker med menns alder, viser forskning.

Barn av eldre fedre har større sjanse for å få hjertedefekter, autisme, schizofreni og epilepsi, og barnet har dobbelt så stor sjanse for å dø før voksen alder. Her kan også andre faktorer spille inn.

Når mener du menn er for gammel til å tenke på et barn til? Følg debatten i vårt forum Barnimagen.com

Mer tydelig hos kvinner

Peter Fedorksac, laboratorieleder ved Kvinneklinikken på Rikshospitalet, bekrefter at forskning har påvist at mannens fertilitet går ned i 40 årene, men i mindre grad enn for kvinner:

-Med kvinner ser man veldig tydelig at fruktbarheten synker etter 35 før den tar slutt rundt 40 år. Dette er ikke like påfallende hos menn, understreker han.

For menn blir kvaliteten på spermaet dårligere etter hvert som han blir eldre, og det påvirker arvestoffet:

-Etter 45 års-alderen kan vi se forringinger i sædkvaliteten som går på arvestoffet. Blant annet viser en ny undersøkelse på Island at det å bli far i høy alder, kan føre til større sjanser for at barnet får arvelige sykdommer og psykiatriske lidelser som schizofreni, sier Fedorksac.

Kombinert risiko

Peter Fedorksac sier at det ofte er vanskelig å tolke forskningsstatistikk om fertilitet, blant annet fordi menn og kvinners alder som oftest henger sammen. De fleste av oss velger nemlig partnere rundt vår egen alder. Det vil si at en eldre far gjerne har en eldre partner. Dermed er det aldersmessig påvirkning fra begge, noe som ikke skinner gjennom i statistikken.

"Det vil være en kombinert risiko knyttet til begge foreldrenes alder. Vi vet lite om denne kombinerte risikoen, og her bør det forskes mer," sier Ulla Waldenström, professor og jordmor som jobber ved Karolinska Institutet i Sverige og Universitetet i Bergen.

Problemer som for øyeblikket knyttes til eldre førstegangsmødre, kan faktisk skyldes eldre fedre, sier Waldenström. "Dette vet vi ingenting om for øyeblikket," legger hun til.

Fakta om fedre

Fars fødealder første barn: 31.2 år

Fars gjennomsnittlige fødealder: 33.5 år

Antall barn født i Norge etter fedrenes alder:

15-19 år 1,6

20-24 år 23

25-29 år 80

30-34 år 112,5

35-39 år 73,6

40-44 år 29

45-49 år 9,9

50-54 år 3,1

Kilde: Statistisk sentralbyrå, 2012, antall levendefødte barn per 1000 menn.

Også positive effekter

Fedorksac påpeker at det kan være positive effekter med å være en eldre pappa. Han fremhever at det å bli far i 20-årene faktisk er et nytt fenomen, og at det gjennom tidene har vært vanlig for menn å få barn senere:

-Det å stifte familie først i voksen alder, har vært vanlig helt siden middelalderen, da menn gjerne ventet med å bli fedre til etter arveoppgjøret på gården, sier Fedorksac.

-Biologisk sett er det nok best for menn å få barn før de fyller 45 år. Men vi må ikke overse den sosiale betydningen av å stifte familie senere, sier han og påpeker at eldre fedre kan være vel så egnet for foreldrerollen som yngre. Eldre fedre har mer erfaring og gjerne bedre styring på økonomien og livet generelt, noe som vil ha positive effekter for barnet.

Han presiserer at alder til syvende og sist ikke er avgjørende for om menn kan bli far.

-Det bekreftes av at det i dag er et høyt antall fedre på 45 eller mer, sier han.

Les også:

Ett av tre ekteskap ryker på grunn av dette.

Den perfekte alder for å få barn.

Dette er den beste aldersforskjellen mellom barna

Dette sier pappa på fødestua.

ELDRE FEDRE: For menn blir kvaliteten på spermaet dårligere etter hvert som han blir eldre, og sjanseene er større for at barnet får arvelige sykdommer og psykiatriske lidelser som schizofreni.
ELDRE FEDRE: For menn blir kvaliteten på spermaet dårligere etter hvert som han blir eldre, og sjanseene er større for at barnet får arvelige sykdommer og psykiatriske lidelser som schizofreni. Foto: FOTO: Thinkstockphoto

Nyttige tjenester

FORUM

Underholdning