Assistert befruktning er "friskmeldt"

- Dette er svært gode nyheter, sier overlege Liv Bente Romundstad.

INGEN ØKT RISIKO: Det har lenge vært uklart om assistert befruktning kan forårsake lav fødselsvekt og for tidlig fødsel.
INGEN ØKT RISIKO: Det har lenge vært uklart om assistert befruktning kan forårsake lav fødselsvekt og for tidlig fødsel. Foto: Foto: Crestock
Publisert Oppdatert
INTERNASJONAL ANERKJENNELSE: Liv Bente Romundstad er førsteforfatter bak studien som nylig er publisert i det prestisjefylte tidsskriftet The Lancet.
INTERNASJONAL ANERKJENNELSE: Liv Bente Romundstad er førsteforfatter bak studien som nylig er publisert i det prestisjefylte tidsskriftet The Lancet. Foto: Foto: Astrid Haugen, St.Olavs Hospital

Tidligere undersøkelser har vist at barn som har kommet til verden ved hjelp av assistert befruktning, i gjennomsnitt fødes tidligere, veier litt mindre og har noe økt dødelighet i svangerskap og i forbindelse med fødsel enn det andre barn har.

Om dette skyldes prøverørsbehandlingen har vært uvisst.

Nå viser en omfattende studie fra NTNU og St. Olavs Hospital i Trondheim at assistert befruktning gir ingen økt risiko for helseproblemer i forbindelse med svangerskap og fødsel.

Forskningen er nylig publisert i det prestisjefylte tidsskriftet The Lancet.

- Dette er en oppsiktsvekkende studie som er basert på veldig store og gode tall fra medisinsk fødselsregister i Bergen, sier førsteforfatter bak studien, Liv Bente Romundstad til klikk.no. Hun er overlege på St. Olavs Hospital og forsker ved institutt for samfunnsmedisin på NTNU.

Forskningsresultatene viser at det er inferiliteten som kan gi en noe økt helserisiko i forbindelse med svangerskap og fødsel; ikke selve teknologien.

- Det man har vært redde for er at risikoen for lav fødselsvekt og for tidlig fødsel kan skyldes behandlingsteknologien. Konklusjonen vår er at assistert befruktning ikke øker risikoen, sier Romundstad.

Friskmeldt

Forskerne gikk gjennom Medisinsk fødselsregister fra 1984 til 2006. De sammenlignet 1 200 922 fødsler skjedd på naturlig vis, med 8229 fødsler skjedd etter assistert befrukting.

I tillegg analyserte de data fra 2546 kvinner som fikk minst et barn på naturlig vis og minst et barn født etter assistert befruktning.

- I sistnevnte analyse var det ingen forskjell i helserisiko, sier Romundstad.

Hun mener det er en betryggelse for nåværende og blivende foreldre, at teknologien ved assistert befruktning nå er "friskmeldt".

- Det er viktig for både de som har fått barn og de som tenker på å få barn at de er klar over at behandlingsteknologien ikke fører til noen tilleggsrisiko utover den som allerede er der, sier Romundstad.

Vanlig oppfølging

I gjennomsnitt veier barn født etter assistert befruktning i snitt 25 gram mindre og blir i gjennomsnitt født to dager tidligere. Det er en 26 prosent økt risiko for få små barn i forhold til alder, og en 31 prosent høyere risiko for død, under og etter fødsel.

Kvinner som i dag får assistert befruktning får ingen ekstra oppfølging sammenlignet med dem som er blitt gravide på den naturlige måten. Romundstad mener det heller ikke er behov for ekstra oppfølging av kvinner som har fått assistert befruktning.

- Men det trengs videre studier for å kartlegge betydningen av ulike typer infertilitet, sier Romundstad.

Andelen barn født ved hjelp av assistert befruktning har økt kraftig de siste årene.

Fra 1995 til 1999, sammenlignet med perioden 2000 til 2006, har andelen steget med 100 prosent. 4517 enkeltbarn ble født ved hjelp av assistert befruktning fra 2000 til 2006. Tar man med tvillinger er tallet høyere.

Nyttige tjenester

FORUM

Underholdning