Betydning av besteforeldre

Derfor er besteforeldre viktig for barna dine

Gir disse gevinstene.

Foto: FOTO: Getty Images
Publisert Oppdatert

- Skilsmisse kan føre til mindre kontakt

Psykolog Svein Øverland minner om at foreldres skilsmisse kan føre til mindre kontakt og nærhet mellom barn og besteforeldre. Han forteller at skilsmisse kan føre til at barna har mest kontakt med besteforeldrene på den siden som barna har fast bosted på.

- Ut fra egen erfaring fra megling og barnefordelingssaker, er besteforeldre ofte en stor ubenyttet ressurs for barn i saker der foreldrene har konflikt, sier Øverland.

Han poengterer at dette krever at både foreldrene og besteforeldrene gir barna mulighet til å ha kontakt med begge besteforeldrepar, på en måte som ikke involverer barna i konflikten.

- Dette er dessverre ikke alltid tilfellet.

For mange småbarnsforeldre betyr jevnlig avlastning fra besteforeldre mye for å lette på oppgavene i hverdagen. Bor dere i nærheten av besteforeldrene, kan hjelp til henting i barnehage, middagslaging og leksehjelp være kjærkomment.

Men betydningen av besteforeldre gjelder ikke bare de praktiske gjøremålene. Samværet med besteforeldre kan også være viktig for barnets sosiale liv og utvikling.

- Jevnlig besteforeldrekontakt har positiv betydning for barna, fastslår psykolog Svein Øverland, spesialist i barne- og ungdomspsykiatri og rettspsykiatri.

Han refererer til forskning som viser at barn som har hatt tette bånd til sine besteforeldre, har mindre adferdsvansker som ungdom.

Også en studie fra Senter for selvmordsforskning i Danmark viser at besteforeldre kan ha betydning for barnas mentale helse.

Kjersti Hildonen er psykologspesialist og avdelingsleder for Forebyggende psykisk helsetjeneste i Lørenskog kommune. Hun mener et nært og godt forhold til besteforeldre kan ha stor betydning for barn, og også for besteforeldre selv.

- Dersom besteforeldre er tydelig tilstede for barnebarna, kan de fungere som alternative tilknytningspersoner og etablere et betydningsfullt følelsesmessig bånd til barna. Slike bånd knyttes særlig ved at besteforelderen er oppmerksom på barnas signaler, og lar barna dele både gleder, erfaringer og sorger med seg, forklarer Hildonen.

På den måten kan barna bruke besteforeldrene som både en trygg base for utforskning og læring, men også som en trygg havn hvor de kan få trøst, nærhet og omsorg.

Besteforeldre kan tilby en utvidelse av det barn mottar gjennom foreldrene, både gjennom andre omsorgserfaringer, kontakt, støtte og ikke minst større kjennskap til røttene.

Deltar aktivt i barnebarnas hverdag

Hildonens erfaring er at mange besteforeldre er tydelig involvert i barnebarns liv, selv om dagens besteforeldregenerasjon ofte selv er i arbeid.  Mange deltar aktivt på ulike vis i barnebarnas hverdag, gjennom henting i barnehage, barnepass og deltakelse på fritidsaktiviteter.

- Det finnes ingen fasit på hva som er rett og galt her, hverken med hensyn til omfang eller valg av aktiviteter sammen med barnebarna. Så lenge barn opplever at foreldre og besteforeldre samarbeider godt og har en god tone seg i mellom, så er det det viktigste for barna, forklarer psykologen.

Barn er sensitive dersom det er en dårlig tone eller konflikt mellom foreldre og besteforeldre.

- I noen tilfeller hvor en av foreldrene opplever for eksempel svigermor som for sterkt involvert i barneoppdragelse eller lignende, så kan barna ofte merke dette og kjenne på en usikkerhet i sin egen relasjon til besteforelderen.

BESTEFORELDRE: Dagens besteforeldregenerasjon lever et aktivt liv med hobbyer og reise, og ikke alle har like god tid til barnebarna.
BESTEFORELDRE: Dagens besteforeldregenerasjon lever et aktivt liv med hobbyer og reise, og ikke alle har like god tid til barnebarna. Foto: FOTO: Getty Images

Aktive besteforeldre

Ikke alle føler at dagens besteforeldregenerasjon har tid til å følge opp barnebarna. For noen må barnepass planlegges lang tid i forveien, mens andre helt har sluttet å spørre sine foreldre om å være barnevakt.

Dynamisk rolle

Psykolog Svein Øverland opplever besteforeldrerollen som dynamisk. Den forandrer seg med både barnebarnas som besteforeldrenes utvikling og besteforeldrene vil ha ulike oppgaver og funksjoner etter hvert som årene går.

- Noen oppgaver vil nok være der hele veien. Det gjelder spesielt oppgaven som forbilde og formidler av tradisjonene, fastslår Øverland.

Han mener omsorgsrollen gjerne vil avta noe etter hvert som barnebarna når ungdomsalderen, mens mentorrollen ofte blir mer framtredende når barnebarna kommer i tenårene.

- Fra gammelt av kjenner vi familien organisert som en del av flerfamiliegrupper, der besteforeldrenes rolle var avgjørende for barnas stabilitet, forteller Øverland.

I dagens samfunn er den opprinnelige familiestrukturen satt under press, både fordi familiene er mindre, og fordi besteforeldre er mer utilgjengelig for barna.

Dette skyldes både avstand og at besteforeldrene har et langt mer aktivt liv enn før.

- Mange småbarn har besteforeldre som er yrkesaktive, og det blir kanskje ikke lenger så mye tid til kos på fanget, sier Gunhild Hagestad, professor i sosiologi ved Høgskolen i Agder.

Mange lever også et travelt liv som pensjonister. Enkelte besteforeldre tilbringer mye tid i varmere strøk, og blir sure når barn og barnebarn ikke legger alt til rette når de kommer hjem.

- Men at moderne besteforeldre er selvopptatte, er nok en myte, mener Hagestad.

Hun understreker at besteforeldre er ulike og at deres forutsetninger for å stille opp for barn og barnebarn varierer. Noen har sviktende helse, andre har krevende jobber, noen bor langt unna, noen er skilt, mens andre har dårlig råd.

- Interessene varierer, og noen har mye ansvar på annet hold, og makter rett og slett ikke mer.

Kjærligheten til barn og foreldre er ikke avhengig av at en er perfekt, og ingen har rett til å dømme andre.

Besteforeldre har sitt eget liv og du kan ikke det som en selvfølge at de stiller opp.

- Det viktigste for barnebarna er å oppleve at det besteforeldre gjør for dem, mye eller lite, er gjort i kjærlighet, poengterer Hagestad.

Hennes erfaring er at besteforeldre representerer trygghet og at mange barn opplever at bestemor og bestefar er der for dem.

Selv om besteforeldrene ikke er tilgjengelige på daglig basis, er de fleste støttespillere når det trengs.

Om familien bor på hver sin kant av landet, gjør epost, facebook og skype det mulig å holde kontakt på tvers av generasjoner.

Sosial støtte

Barn utvikler trolig de nærmeste båndene til besteforeldre de både ser nokså hyppig og hvor kvaliteten også er god. En del barn har ikke besteforeldre som de treffer, av ulike årsaker.

Det betyr selvsagt ikke at barnet ikke kan få en trygg og god oppvekst.

- Det er vanligvis slik at de aller nærmeste omsorgspersonene omkring barn er foreldrene, og det betyr at det også er foreldre som preger barn mest. Dersom barn har en trygg og god oppvekst sammen med foreldre, så er derfor det aller viktigste. Besteforeldre kan derimot fungere som en berikelse for barn og utvide det barn allerede mottar av omsorg på andre arenaer, sier psykolog Kjersti Hildonen.

Det er viktig å se på summen av betydningsfulle relasjoner barn har i livet sitt, og særlig relasjoner barnet har over lang tid. Dersom det ikke er besteforeldre som er tilstede i barns liv, kan barn ha glede av andre personer omkring familien, som eksempelvis en tante, en familievenn, ansatte i barnehage eller skole etc.

- Vi vet at sosial støtte og et godt nettverk kan virke forebyggende blant annet relatert til psykiske helseutfordringer. Det er imidlertid ikke slik at små barn har behov for å etablere en rekke relasjoner til andre. Desto yngre barn er, desto mindre kapasitet har de til å etablere relasjoner til flere personer, opplyser Hildonen.

Hun forteller at det de første leveårene er de aller nærmeste familiemedlemmene som er de viktigste og senere utvides mengden personer som barn knytter seg til.

I dag går de fleste barn i barnehage, hvor de etter hvert etablerer tilknytning til ansatte i barnehagen. De høster derfor en rekke erfaring med å være i kontakt med ulike voksenpersoner og har trolig derfor ikke behov for utsettelse for flere voksne, bare for å erfare dette.

- Barns behov er derfor ikke å etablere relasjoner til så mange som mulig, men å bygge relasjoner som vedvarer over tid og som tilbyr noe positivt. Dersom foreldre har lite nettverk og ikke besteforeldre som er tilstede kan andre nære få stor betydning for barn, som for eksempel en tante, onkel eller familievenn.

Det viktigste er at relasjonen tilbyr noe positivt, altså kvaliteten på relasjonen, heller enn mengden relasjoner.

Vil du lese flere slike saker? Meld deg på vårt nyhetsbrev og følg oss på Facebook.

Nyttige tjenester

FORUM

Underholdning