Samlivsbrudd

Barnehagen kan hjelpe barna

Fire av ti barnehager er blitt dratt inn i skilsmissekonflikter. Det burde vært flere, mener forsker Kari Killén.

NØKKELROLLE: Barnehagen kan være en stø havn i en urolig tid, mener forsker Kari Killén.
NØKKELROLLE: Barnehagen kan være en stø havn i en urolig tid, mener forsker Kari Killén. Foto: FOTO: Lasse Noerbaek
Publisert Oppdatert
Barn i risikosituasjoner trenger en hånd utenom kjernefamilien, og barnehagen kan dempe smerten til de barna som opplever skilsmisse ved å snakke åpent om temaet

Mange barn i barnehagealder opplever at foreldre går fra hverandre. Derfor har barnehagen en viktig rolle i barnas liv.

Barn i risikosituasjoner trenger en hånd utenom kjernefamilien, og barnehagen kan dempe smerten til de barna som opplever skilsmisse ved å snakke åpent om temaet.

Det mener forsker ved NOVA, dr.philos. Kari Killèn. Hun har utgitt flere bøker om barn i risiko- og omsorgssviktsituasjoner. 76-åringen er aktuell med boka Sveket 2 om samme tema til høsten.

Krise for barnet

Fire av ti barnehager oppgir i den samme undersøkelsen at samlivsbrudd har ført til personlig krise hos et barn i barnehagen. Det kommer fram i en undersøkelse som over 700 private barnehager har svart på.

Den er gjort av nettstedet Barnehage.no som eies av Private Barnehagers Landsforbund, en interesse-, service- og arbeidsgiverorganisasjon for private barnehager i Norge.

Alle reagerer på brudd

Undersøkelsen viser at ni av ti barnehager har opplevd at foreldrene til et barn i barnehagen går fra hverandre. Kari Killén er ikke overrasket over at så mange som fire av ti har opplevd å bli en del av en konflikt i forbindelse med bruddet.

Hun sier at alle barn reagerer ulikt på brudd mellom foreldrene, men at de fleste får en reaksjon.

- Noen barn blir stille og trekker seg tilbake, andre reagerer motsatt og blir urolige og aggressive. Begge deler kan skape uro, ikke bare hos barnet som er direkte rammet av samlivsbruddet, men blant alle barna på avdelingen, sier Killèn.

Les også: Slik blir skilsmissen lettere

Etterlyser mer åpenhet

I en tid da flere og flere barn opplever samlivsbrudd, og ni av ti barn i alderen 1-5 år går i barnehage, sier Kari Killén at barnehagens kan spille en nøkkelrolle ved samlivsbrudd. Hun sier at det dessverre ikke er sånn at barnehagen alltid er informert om hva som skjer på hjemmebane.

Killén etterlyser full åpenhet om samlivsbrudd i barnehagen. Både barn og personale bør vite hva som skjer - uten å henge ut eller snakke stygt om dem det gjelder.

- For at de ansatte skal kunne hjelpe barna, må de vite hva som skjer hjemme. Dialogen mellom barnehagen og foreldrene er viktig for å være obs på at barnet er i en spesiell situasjon.

Barnehagene kan hjelpe barna

Kari Killén mener at foreldrene må fortelle om alt som er nytt for barnet på hjemmefronten, for eksempel hvis barnet skal få et lite søsken, eller en av foreldrene flytter til ett annet sted for å jobbe. Alt utenom normalen er viktig for personalet å vite.

- Barnehagen har en unik mulighet til registrere hvordan barnet egentlig har det.

99 prosent av barnehagene svarer i undersøkelsen til Barnehage.no at de mener det vil være til hjelp for barnet om barnehagen varsles tidlig.

Må ruste opp barnehagepersonalet

KONFLIKT: Mange norske barnehager blir dratt inn i konflikten når mor og far skal skilles.
KONFLIKT: Mange norske barnehager blir dratt inn i konflikten når mor og far skal skilles. Foto: FOTO: Lasse Noerbaek
Jeg tror vi bagatelliserer barnas sorg og lidelse fordi skilsmisser er så "normalt

Åtte av ti barnehager regner det som nødvendig at barnehagen iverksetter tiltak for barnet når skilsmissen er et faktum.

Killén tror det er variabelt hva slags kunnskap barnehagepersonalet har om hvordan de skal takle konflikter blant foreldrene.

- Ikke alle har et proft personale med nødvendig kunnskap. Jeg tror absolutt det er behov for å ruste opp barnehagene slik at de kan hanskes med disse konfliktene.

I Barnehage.nos ferske undersøkelse svarer åtte av ti barnehager at de har behov for mer informasjon og opplæring om hvordan de skal håndtere samlivsbrudd som berører barn i barnehagen.

Les også: Slik forteller du at du vil skilles

Snakk om det

- Jeg tror vi i dagens samfunn bagatelliserer barnas sorg og lidelse fordi skilsmisser er så "normalt". Når mamma og pappa skilles, er kanskje barnehagen det eneste som er stabilt i barnets liv. Derfor er det viktig at barnehagen følger rutinene og holder konflikten utenfor, slik at den blir en frisone, sier Kari Killén.

Først og fremst må man erkjenne at det er sorg og skuffelse involvert for alle involverte - også barna. Det verste barnehagen kan gjøre, er å la være å snakke om det som skjer.

Bruk samlingsstunden

- Ved å sette temaet på dagsorden, blir det et mindre tabu for barnet. Ofte blir det ikke gjort fordi det er belastende, og fordi personalet har for lite kunnskap om håndteringen. Men det blir jo ikke mindre belastende av å dysse ned temaet og reaksjonene på det. Ting blir tvert imot mindre farlig når voksne tør å prate om det, sier Killèn.

Å ta temaet opp i samlingsstund med flere barn kan være en god måte å gjøre det på, mener hun.

Bare tre av ti barnehager svarer i undersøkelsen til Barnehage.no at de har tatt opp temaet på denne måten.

Nyttige tjenester

FORUM

Underholdning