Barns mentale helse

- Familien må kunne gå på tur uten at det skal være trening eller mentalt styrkende for barna

Ikke gjør hele familielivet til et pedagogisk prosjekt, advarer psykolog.

IKKE STRESS: Familielivet bør ikke bli et pedagogisk oppdrettsprosjekt, der alt man gjør har en spesifikk hensikt, mener psykolog.
IKKE STRESS: Familielivet bør ikke bli et pedagogisk oppdrettsprosjekt, der alt man gjør har en spesifikk hensikt, mener psykolog. Foto: Illustrasjonsfoto: Colourbox
Publisert Oppdatert

At foreldre ønsker å hjelpe barna til å bli psykisk sterke individer, og gjøre dem mentalt forberedt på hva livet vil bringe, er for de fleste en selvfølge.

Helge Holgersen, psykolog og førsteamanuensis ved Institutt for klinisk psykologi ved Universitetet i Bergen, mener derimot at foreldre ikke skal engste seg så mye for for press og stress barna eventuelt vil møte underveis.

-  Foreldre bør heller være engasjert i det barna holder på med her og nå. Jeg tror rett og slett en slik "oppdrettsholdning" hvor en skal gjøre barna klar for noe lett kan få familielivet til å bli et pedagogisk prosjekt, sier Holgersen.

Han mener at foreldre og barn må kunne gå tur sammen uten at foreldrene skal fortelle dem om økosystemet.

- Uten at det skal være trening, eller mentalt styrkende, men kort og godt fordi de liker å være sammen og gjøre noe sammen, understreker psykologen.

Styrker barnas sosiale kompetanse

- Jeg tror ikke foreldre skal gjøre ting for å styrke selvfølelse eller selvtillit. De skal gjøre ting sammen med barnet fordi barnet og de selv liker å gjøre det, eller trenger å gjøre det, for eksempel pusse opp leiligheten sammen, sier Holgersen.

Han mener heller at om barnet opplever at foreldre bryr seg om, er glad i og interessert i dem som personer, er en styrke barnet vil ta med seg videre i livet.

Dette støtter Catharina Elisabeth Arfwedson Wang, professor i klinisk psykologi ved UiT Norges Arktiske Universitet:

- Det er viktig at barna opplever trygghet og åpenhet i hjemmet; gi barna tid, reduser stressnivået, lytt til dem og støtt dem, sier professoren.

Hun syns at det er viktig å kunne late seg litt og kjede seg, slik at ikke alt blir så prestasjonsorientert.

- Snakk med barna om hva som foregår sosialt på skole og i fritid. Vær nysgjerrig og løsningsorientert og ikke dømmende, det styrker barnas sosiale kompetanse og forebygger mobbing, råder Wang.

Vær bevisst på aktivitetsnivået

Professoren tror at foreldre generelt er bekymret for at barna ikke skal inkluderes sosialt og ha det bra.

- Dette kan være en årsak til at mange foreldre tar med barna sine på mange aktiviteter, men for mange barn kan det bli for mye. De blir stresset og får ikke tid til å kjenne på egne behov og ønsker, sier Wang.

Hun forstår likevel at foreldre ønsker at barna skal henge med sosialt og utvikle sine evner, men tror samtidig at det er viktig å være bevisst på at det ikke blir for mye.

- Foreldrene må være oppmerksomme på stresssymptomer hos barna sine, det er et viktig faresignal, mener professoren.

- Utfordringer er gunstig

- Noen utfordringer vil være gunstige å møte for barna, og de kan komme styrket ut av å måtte mestre enkelte belastninger på egenhånd, mener Mona Bekkhus, førsteamanuensis ved Psykologisk institutt ved Universitetet i Oslo.

Styrket selvtillit og selvfølelse

  • Styrke barna på det de er gode på.
  • Gi barna konkrete tilbakemeldinger på når de gjør noe bra. Både sosialt og i aktivitet eller på skolen.
  • Legg gjerne til rette for lek og samspill hvor barna opplever mestring "å få til noe"!
  • Gi ros til barnet når det hjelper en annen, trøster og viser omsorg for andre.
  • Det å styrke pro-sosial atferd som å hjelpe, trøste og vise empati, har vist seg å bidra til å skape både gode vennerelasjoner og ha sammenheng med popularitet.

( Råd fra Mona Bekkhus, førsteamanuensis ved Psykologisk institutt ved Det samfunnsvitenskapelige fakultet på Universitetet i Oslo. )

Hun syns at foreldre bør styrke barnas tro på seg selv, og gi dem støtte og oppmuntring når de tar de riktige valgene.

- Snakk med barnet om grenser og hvordan eller hva de tenker rundt press om for eksempel ulike kleskoder: er det noe som er viktig for dem? Hva tenker han/hun dersom noen sier de har "feil skibukse"? Her kan det være nyttig å sammen snakke om hva eller hvordan barnet ville håndtert et slikt press, råder Bekkhus.

Kopierer foreldres holdninger

Wang mener at barn er svært gode på å fange opp hvordan foreldre mestrer eget liv; følelser, stress, konflikter, og hvilke verdier de har.

- Foreldre som er opptatt av status og det å være best og være med på alt, skaper lett de samme holdningene hos barna.

Derfor synes hun at det viktigste for barn er å ha foreldre som fremstår som gode rollemodeller.

- Det er viktig at foreldre samtaler med barna om verdispørsmål. Hva gir glede og lykke? Er det jaget etter materielle goder og sosial status? Er det mulig at alle kan være gode i alt? Erfaringen min viser at de som tilsynelatende har lykkes i livet, ofte ikke er de lykkeligste, sier Wang.

I følge professoren er det viktig at barn får tid til å finne hva de selv synes er morsomt og har glede av å gjøre.

- Det skaper en indre motivasjon og trygghet, sier hun.

Barn tilpasser seg sine foreldre og gjør det de kan for å holde kontakten med dem, mener Holgersen:

- Foreldre som er negative mot andre, eksempelvis gjennom å snakke nedsettende om lærere, naboer eller andre barn mens egne barn hører på, vil kunne overføre slike utsagn til mer generelle holdninger hos egne barn, noe foreldrene selv ikke nødvendigvis ønsker.

Nyttige tjenester

FORUM

Underholdning