Språkutvikling hos barn

Slik foregår språkutvikling hos barn

Når begynner barnet egentlig å snakke?

SPRÅKUTVIKLING HOS BARN: Når begynner barnet å snakke, og hvordan er språkutviklingen til barnet i ulike aldre, egentlig? Her får du svarene! FOTO: Getty Images.
SPRÅKUTVIKLING HOS BARN: Når begynner barnet å snakke, og hvordan er språkutviklingen til barnet i ulike aldre, egentlig? Her får du svarene! FOTO: Getty Images.
Publisert Oppdatert

Fra barnet er halvannet år og frem til seksårsalderen lærer det i gjennomsnitt ni nye ord hver eneste dag. I begynnelsen forstår barnet mye mer enn det selv klarer å uttrykke. Det er store individuelle forskjeller, for mens noen 2-åringer prater som en foss og setter sammen ord, nøyer andre seg med å peke og lage lyder.

- Språkutviklingen hos barnet starter allerede når barnet er født. Det aller beste du kan gjøre er å prate med barnet, ape etter lyder og bevegelser og gi barnet tid til å komme med respons. Med andre ord er det hver sin tur å komme på banen. Dette øver opp barnets oppmerksomhet og konsentrasjon, som igjen er viktig for språkutviklingen.

Det sier Marit Molund Koss, seniorrådgiver og logoped ved Bredtvedt Kompetansesenter.

Språk i hverdagen

Har du opplevd at barnet kaster bamsen ut av vognen om igjen og om igjen på trilletur?

Det kan være både kjedelig og irriterende for den voksne, men for barnet er faktisk også dette en viktig del av språklæringen.

- Gjentakelse gjør at barnet forstår sammenhenger og slike situasjoner i dagliglivet er med på å trene barnet på å holde fokus og være konsentrert, forklarer Koss.

Prat med barnet ditt om bamse som falt på veien og at du nå skal plukke han opp igjen.

Jo mindre språk barnet har selv, dess viktigere er det at du som voksen setter ord på det dere gjør.

- Lek med det barnet er interessert i og snakk om det dere gjør. Om det er biler, bamser eller lekekjøkken spiller ingen rolle. Og har du ikke tid til lek, la barnet delta litt i husarbeidet, sier Koss.

Det viktig at du selv ikke prater hele tiden, men gir barnet tid til å selv si noe. Ikke begynn å rett på ordene, hvis de kommer litt feil ut. Det kan ødelegge barnets lyst til å lære. Å lese for barnet, og bruke sangleker, rim og regler er også fint.

Les også: Slik lærer du barnet klokka

Sen eller normal språkutvikling hos barnet?

- Når bør man bekymre seg for språket?

- Mange foreldre er bekymret for at barnet ikke prater rent og utelater en del lyder. Det pleier å gå seg til og er det minste å bekymre seg for, sier Koss.

Hun er mer bekymret for barn som sliter med å forstå språk. Barn som er svært stille eller kanskje svært utagerende kan faktisk ha problemer med språket og det kan komme til uttrykk gjennom adferden. Noen barn kan streve med noen av de grunnleggende forutsetningene, som f.eks oppmerksomhet, konsentrasjon og hukommelse. De kan også ha vansker med å oppfatte ordene eller ha hørselsvansker. Disse barna vil ikke bare slite med å forme ordene selv, de vil også ha vansker med å forstå hva som blir sagt.

- Er du bekymret, bør du ta kontakt med helsestasjonen, spesialpedagogen i barnehagen eller PPT-tjenesten i kommunen. De har ulike verktøy for å kartlegge språket, sier Koss.

Ta grep

Hun er glad for at det ikke lenger er en vent-og-se-holdning som råder. Foreldre har etter opplæringsloven rett til å få vurdert sitt barns språkferdigheter dersom de er bekymret.

Det er ikke lett for foreldre selv å vurdere om barnet sliter såpass mye med språket et det bør få faglig hjelp. Dessuten kan gutter være noe senere enn jenter i sin utvikling av språket. I stadig flere kommuner tilbys nå også kurs for foreldre til barn med språkvansker.

Les også: Alt du bør vite om barnets motoriske utvikling

Oversikt over barnets språkutvikling fra 0 til 5 år:

Språkutvikling 0 til 12 måneder: Fra babling til "mamma"

Den språklige utviklingen begynner lenge før barna sier sine første ord. Spedbarn begynner tidlig å legge merke til språket som snakkes rundt dem, og de gjør sine første språklige øvelser ved å bable både alene og til personer rundt seg. Barns babling er viktig for den senere språkutviklingen fordi barna øver seg på ulike uttalebevegelser samtidig som de venner seg til hvordan de ulike lydene de lager, høres ut.

De fleste barn begynner å forstå ord fra de er rundt åtte måneder gamle, og når de er 11 måneder gamle kan de forstå omtrent 50 ord - selv om de ikke har sagt sitt første ord enda! Mange sier sine første ord når de er rundt ett år - noen før og andre litt senere. De første ordene barn lærer, er som oftest navn på nære omsorgspersoner og på ting de møter i hverdagen sin og som er knyttet til daglige rutiner som spising, soving eller bleieskift. "Mamma", " pappa", "flaske"," bleie", "vov-vov", "hei", "ha det" er eksempler på noen av de vanligste første ordene.

Språkutvikling 1 til 2 år: Små setninger og grammatikk

Omkring 18 måneder begynner den første grammatiske markeringen på enkeltord, og her er det eiendomsmarkering (pappas, mamma sin) som kommer først, etterfulgt av bestemthetsmarkering (gutten, jenta, toget) ved 20 måneders alder, og deretter flertallsbøyning ved substantiv og presens og fortidsbøyning ved verb, alle omkring 21 måneder. Også her er det stor variasjon mellom barn.

Mange starter ikke den grammatiske utviklingen før fem måneder senere. Og dette er kun starten, det tar lang tid før de grammatiske markeringen brukes på alle ord.

Ved 18-månedersalderen kan et gjennomsnittlig barn produsere rundt 50 ord og forstå over 200 ord. Når barns ordforråd når denne størrelsen, kommer de inn i det man ofte kaller "ordspurten", en hurtig økning i ordforrådet. Ordspurten skjer vanligvis når barnet er mellom 16 og 20 måneder.

Omtrent halvparten av barna har begynt å kombinere to ord ved 19 måneders alder. Barns tidlige kombinasjoner er gjerne korte, som for eksempel "mamma spise" eller "bamse sitte".

Språkutvikling 2 til 3 år: Ordforrådet øker

Rundt 2-års alder kan et gjennomsnittlig barn si rundt 300 ord. Her er det stor variasjon, og ordforrådet ved 24 måneder varierer fra 75 til over 500 ord.

Mellom 24 og 30 måneders alder går mange barn gjennom en periode med veldig rask utvikling, både i ordforråd og grammatikk. Ytringene blir lengre og mer komplekse. Når barnet nærmer seg tre år begynner det å bli vanskelig å måle antall ord de kan si.

Språkutvikling 3 til 4 år: Noen lyder er vanskelige

Mellom 36 og 42 måneder behersker de fleste barn de viktigste grammatiske strukturene i språket sitt (bøying og setningsoppbygging). Det kan likevel ta noen år til før absolutt alt er på plass.

Når det gjelder lydutvikling er det fremdeles en del lyder som er vanskelig å uttale. Det gjelder blant annet r (spesielt for barn med rulle-r), i tillegg til s-, skj- og kj-lydene, som fremdeles blandes sammen.

Språkutvikling 4 til 5 år: Bruker ord og setninger riktig

Selv om de grunnleggende strukturene mestres på dette alderstrinnet, er ikke språket ferdig utviklet. Ordforrådet øker fremdeles, og innholdet i ordene utvikles fordi barnet får flere erfaringer. Mindre vanlige setningskonstruksjoner kommer i bruk, og ikke minst øker barnets evne til å bruke ord og setninger riktig i ulike situasjoner og sammenhenger.

Kilder: Kristian E. Kristoffersen og Hanne Gram Simonsen "Tidlig språkutvikling hos norske barn", MacArthur-Bates "Foreldrerapport for kommunikativ utvikling" og nettsiden "Språkvansker" ved Institutt for lingvistiske og nordiske studier, Universitetet i Oslo

Nyttige tjenester

FORUM

Underholdning