dysleksi hos barn

Tegnene på dysleksi hos barn

Sliter barnet ditt med leksene? Det kan være dysleksi.

DYSLEKSI HOS BARN: Dersom du som forelder eller lærer mistenker at barnet har dysleksi, skal det gjennomføres en test for å avdekke om dysleksi er et faktum hos barnet. FOTO: Getty Images.
DYSLEKSI HOS BARN: Dersom du som forelder eller lærer mistenker at barnet har dysleksi, skal det gjennomføres en test for å avdekke om dysleksi er et faktum hos barnet. FOTO: Getty Images.
Publisert Oppdatert

Dysleksi er skrivevansker som kommer av fonologisk svikt. Barnet har problemer med lydene i språket og utfordringer med å gjenkjenne ord hurtig og riktig. Dysleksi kan oppdages allerede i barnehagen.

Tegn på dysleksi hos barn

Generalsekretær i Dysleksi Norge, Caroline Solem, forklarer at risiko for dysleksi hos barn kan oppdages allerede i barnehagen.

- Dysleksi er arvelig. Dersom søsken, foreldre eller andre i nær familie har dysleksi skal du være ekstra oppmerksom.

Solem forklarer at tegn på dysleksi kan være at barnet har utfordringer med rim og regler, språkleker, knapt ordforråd og forsinket språkutvikling.

- Når barnet deretter begynner med lesing og skriving vil det ha ekstra problemer med å lære alfabetet, kjenne igjen bokstavlyder og vanskeligheter med å henge sammen og trekke bokstaver sammen til ord. Den vanlige leseopplæringen blir vanskeligere, understreker hun.

En fonologisk vanske

Faglig leder i Logometrica, Ingjerd Høien-Tengesdal er opptatt av å klare å oppdage dysleksi på et tidlig stadium.

I starten av leseopplæringen på barneskolen har barnet gjerne vansker med å lære bokstaver og assosiere riktig lyd til bokstavene. Barnet kan bruke lang tid på å huske lyden og det er krevende å huske lange ord og uttalen av bokstavene sammen.

- Barnet har gjerne mange lesefeil som kan være alt fra feilkobling av bokstavlyd, utelatelse av bokstaver eller at bokstavene «bytter plass» ved at barnet leser «fra» i stedet for «far».

Dette finnes ulike visuelle framstillinger på hvordan dysleksi er, der du uten lesevansker skal lese en tekst som skal vise hvordan det føles å ha dysleksi. Høien-Tengesdal mener at disse testene er fremstilt feil.

- Dysleksi er ikke en visuell vanske, men en fonologisk vanske. Det stemmer ikke at bokstavene hopper og spretter slik det gjerne blir framstilt på nett. Noen med dysleksi beskriver det på denne måten, men opplever du denne typen vansker kan det kanskje være nødvendig å heller oppsøke optiker.

Har krav på utredning

Mistanke om at et barn har dysleksi starter gjerne med bekymring fra enten foreldre eller lærere ved at barnet ikke følger samme utvikling som resten av klassen. En utredning vil ofte bli foretatt i andreklasse på barneskolen.

- Mange skoler har spesialpedagoger med kompetanse til å kartlegge dysleksi, informerer Høien-Tengesdal.

Utredningen består av en standardisert lesetest før det blir satt i gang et lesekurs for å forsøke å bedre situasjonen. Etter et par måneder skal testen tas på nytt for å sjekke om det har vært en utvikling.

- Dersom leseferdighetene ikke er bedret seg, er det mye som peker i retningen dysleksi. Barnet vil da bli henvist til pedagogisk-psykologisk tjeneste som er de faglig ansvarlige for denne typen utredninger, sier Høien-Tengesdal, og legger til:

- Det er viktig at folk med kompetanse stiller diagnosen. Utfordringer som for eksempel ADHD kan gi lesevansker, men lesevanskene kan da skyldes at barnet ikke har ro i kroppen til å lære å lese. Det behøver ikke være dysleksi.

Les også: Slik lærer du barnet ditt å snakke

Vedvarende diagnose

Ifølge Solem er dysleksi en vedvarende diagnose, fordi det er elementer som alltid vil være der. Du kan imidlertid gjøre noe med leseferdighetene.

- Både lesingen og skrivingen kan trenes opp, men skrivevanskene er vanligvis vedvarende selv om de bedres.

Heldigvis finnes det mange programmer som kan brukes for å unngå skrivefeil.

- Oppdages dysleksi tidlig nok kan man få hjelp som reduserer omfanget av vanskene, tiltak har effekt. Dysleksien blir ikke «borte», men kan utgjøre et mye mindre problem for den enkelte.

Tilrettelagt undervisning

I skolen har barna et bestemt læringsløp, og barn med dysleksi som ikke klarer å henge med på dette har rett til tilrettelagt opplæring som de har utbytte av.

Ifølge Høien-Tengesdal vil barn uten lesevansker klare å lære mer enn én bokstav i uken, mens barn med dysleksi kan ha problemer med bare den ene bokstaven.

- Uken etter skal de lære en ny, kanskje uten å ha fått med seg ukens mål. Da blir det forvirring og barnet vil henge etter.

Solem legger til at skolen har en plikt til å ha kunnskap til å kunne hjelpe dyslektikere.

- Barnet har klare rettigheter som datahjelpemidler, lydbøker fremfor bøker og programmer med stavekontroll. Senere i skolegangen har dyslektikere også rett på tilrettelagt eksamen med lengre tid, samt fritak fra vurdering i skriftlig sidemål og vurdering i fremmedspråk, informerer generalsekretæren.

Les også: Tipsene for å lære barnet klokka

Uoppdaget dysleksi

At det å ikke henge med på skolen kan være utfordrende for et barn, er det ingen tvil om. Spesielt dersom barnet har dysleksi uten at det er blitt oppdaget.

- Uoppdaget dysleksi er vanskelig, og mange barn tror de er dumme eller ikke jobber godt nok. Dette rapporteres det en del om i studier som kartlegger selvbilde og livskvalitet i sammenheng med dysleksi, sier Høien-Tengesdal.

De fleste erfarer at barnet får det lettere når det er blitt stilt en diagnose, fordi det gir en forklaring på hvorfor noen sliter med ting som de fleste synes er enkelt. Belastningen blir mindre, ifølge Høien-Tengesdal.

Solem legger til at dersom barnet ikke får riktig hjelp, og er den eneste som ikke mestrer lese- og skriveopplæringen, vil det gjøre noe med barnet.

- Lesing og skriving er grunnleggende ferdigheter som er tilgang til annen kunnskap. Streber barnet med det, må vi sørge for at alle får hjelp.

Dysleksi er ingen hinder

Høien-Tengesdal mener at dersom du mistenker at barnet ditt kan ha dysleksi fordi det sliter med lekser og har vanskelig for å lese og skrive, skal du stole på din egen magefølelse.

- Foreldrene mangler kanskje de faglige begrepene til å forklare et fenomen, men følelsen over at noe ikke stemmer er ofte riktig.

Hun understreker at dere ikke må være redde dersom skolen ber om utredning av barnet, fordi intensjonen er genuint god. Det handler om å tilrettelegge for å kunne få barnet opp på de andres nivå.

- Det er heller ikke farlig å be om enklere lekser. Et lettere nivå betyr ikke at barnet har kommet til kort. Dysleksi er ingen hinder, men barnet må jobbe mer og det krever ekstra ressurser, avslutter hun.

Nyttige tjenester

FORUM

Underholdning