veksthormoner for barn

Tror du barnet ditt trenger veksthormoner?

Det er sjelden at barn trenger veksthormoner, mener ekspertene.

VEKSTHORMONER FOR BARN: Veksthormonbehandling av barn krever at barnet enten er kortvokst eller ligger an til å bli svært høyt. Kun i ytterst få tilfeller tilbys behandling til sistnevnte barn, fordi behandlingen kan medføre uheldige bivirkninger. Foto: Gettyimages.com.
VEKSTHORMONER FOR BARN: Veksthormonbehandling av barn krever at barnet enten er kortvokst eller ligger an til å bli svært høyt. Kun i ytterst få tilfeller tilbys behandling til sistnevnte barn, fordi behandlingen kan medføre uheldige bivirkninger. Foto: Gettyimages.com.
Publisert Oppdatert

Gjennomsnittshøyde

For jenter

6 mnd.: 67 cm
1 år: 75 cm
1,5 år: 82 cm
2 år: 87 cm
3 år: 97 cm
4 år: 104 cm
5 år: 111 cm
6 år: 117 cm

For gutter

6 mnd.: 69 cm
1 år: 77 cm
1,5 år: 83 cm
2 år: 88 cm
3 år: 98 cm
4 år: 105 cm
5 år: 112 cm
6 år: 118 cm

Noen barn er lave, andre barn er høye. Begge deler er like normalt. Bare i ytterst få tilfeller er det grunn til å bekymre seg for veksten.

Dersom barnet henvises til lege på grunn av veksten, kan legen vurdere å ta røntgenbilde av barnets hånd for å se på skjelettmodningen. Ved å analysere dette røntgenbildet kan legen finne ut om barnet er forsinket i modningsprosessen, gjennomsnittsmodnet eller har akselerert i modningen. Dette kan gjøres fra barnet er 4 år og oppover. Jo eldre barnet er, desto lettere er det å estimere riktig slutthøyde.

Veksthormoner for barn

I løpet av sin fartstid som helsesøster ved Vestre Aker helsestasjon i Oslo har Sidsel Kløverød veid og målt mange hundre barn. Flere av dem har vært lave - og like mange har vært høye.

- Det spiller liten rolle om barnet ligger over eller under gjennomsnittshøyden. Det viktigste er at barnets vekstkurve stiger jevnt. Men vi må heller ikke glemme at enkelte barn vokser litt i rykk og napp, forklarer hun.

På helsestasjonen blir barnas vekst plottet inn på et percentilskjema. Kurven som viser barnets utvikling, kan dermed sammenlignes med en «normalkurve». Først når barnet flater ut over to percentiler, ser helsesøsteren grunn til bekymring.

- Da snakker vi med foreldrene og forsøker å kartlegge om barnet får i seg nok og riktig mat, om barnet for eksempel kan ha cøliaki eller astma. Kriser i hjemmet, som en vanskelig skilsmisse, kan også påvirke barnets vekst. I tilfeller der det ikke finnes en nærliggende forklaring på utflatingen, henviser vi barnet videre til lege, forteller Kløverød.

Ved Vestre Aker helsestasjon innkalles barna til 13 faste kontroller fra fødsel til skolealder.

- Selv om den nye veilederen ikke pålegger oss å måle barna hver gang de er inne på kontroll, ønsker de fleste foreldre likevel at vi gjør det. Det gir en ekstra trygghet å følge med på barnets vekst. Normal vekstutvikling er et av de beste kriteriene vi har på god psykisk og fysisk helse, kommenterer Kløverød.

Les også: Det viktigste du kan gjøre for å forebygge astma hos barnet

Barn som får veksthormoner

Mulige årsaker til kortvoksthet

 • Korte foreldre - genetisk kortvoksthet
 • Forsinket modningsprosess
 • Dårlig innhentningsvekst etter for eksempel sykdom
 • Mangel på veksthormoner
 • Lavt stoffskifte
 • Cøliaki
 • Behandling med kortison
 • Turners syndrom (kun jenter)
 • Nyre-, hjerte- eller lungesykdom
 • Cushing-syndrom
 • Skjelettdysplasier/dvergvekst i mild eller alvorlig grad

Lav vekst skyldes nesten alltid arv eller forsinket utvikling av skjelettet. Begge deler er normaltilstander som ikke krever avansert utredning eller behandling. Men en sjelden gang er kortvoksthet tegn på at noe skurrer.

- Nedsatt produksjon av veksthormoner fører til at barn vokser dårlig. Som regel vil barn som mangler veksthormoner ikke bare være lave, men også svakere. Disse barna vil ha effekt av behandling med veksthormoner, noe de kan få så snart diagnosen er stilt, forklarer barnelege ved Ullevål universitetssykehus, Lars Krogvold.

Også enkelte sykdommer kan hemme barnets vekst. Da vil barnet som regel ha flere symptomer enn kortvoksthet. En tredje mulig årsak til dårlig vekst er laber innhentingsvekst.

- Barn som er små ved fødselen tar som regel igjen sine jevnaldrende i løpet av de første levemånedene. Men enkelte ganger uteblir innhentingsveksten, og barnet blir liggende etter i høyden. For å kunne fastslå om kortvoksthet skyldes dårlig innhentingsvekst, må barnets vekstkurve følges over en lengre periode, forklarer barnelegen.

Høye barn er sjelden gjenstand for bekymring. Ofte skyldes barnets lengde en akselerert utvikling av skjelettet. Den akselererte modningen fører til at barnet kommer tidligere i puberteten enn andre barn. Etter endt pubertet stagnerer veksten, og barnet ender opp med en lavere slutthøyde.

Veksthormonbehandling for barn

Både kortvokste og høye barn kan vurderes for vekstregulerende behandling ved norske sykehus. Mens tilførsel av kjønnshormoner hos høye barn kan fremskynde pubertet og dermed stagnere veksten, kan veksthormonbehandling gjøre korte barn lengre.

Les også: Tegnene på at du har et høysensitivt barn

- I første omgang er behandlingen rettet mot barn som mangler veksthormonproduksjon i kroppen, eller har en sykdom som fører til nedsatt veksthormonproduksjon. Poenget er at barnet blir høyere enn uten behandling. Barn som mangler veksthormonproduksjon, har helt klart best effekt av behandlingen, forklarer Krogvold.

Kun i ytterst få tilfeller tilbyr legene behandling med kjønnshormoner til barn som ligger an til å bli svært høye. For å kunne vurderes for behandlingen må jenter ligge an til å bli over 185 centimeter og gutter over 204 centimeter, men dette vurderes i hvert enkelttilfelle. Behandlingen settes i gang når barnet er mellom 12 og 14 år.

- Denne hormonbehandlingen kan føre til en rekke uheldige bivirkninger, og færre får tilbud om den nå enn før, forklarer Krogvold.

Han er opptatt av at variasjon i høyde er naturlig og riktig.

- Vi bør godta at vi er forskjellige, enten det gjelder hårfarge, vekt eller høyde. Lykken avhenger ikke av om man er 1,50 eller 1,90 meter, sier han.

Nyttige tjenester

FORUM

Underholdning