SEKSUELLE Overgrep mot barn

Dette bør du vite om seksuelle overgrep mot barn

Her er fagekspertenes tips til hvordan du snakker med barn på en god måte.

SEKSUELLE OVERGREP MOT BARN: Å lære om grenser for egen kropp kan gjerne introduseres allerede fra 2-3 års alder.og når barna blir eldre, kan de gradvis få mer informasjon, både om hva som er lov og ikke, og om seksualitet og kropp. Foto: Getty Images.
SEKSUELLE OVERGREP MOT BARN: Å lære om grenser for egen kropp kan gjerne introduseres allerede fra 2-3 års alder.og når barna blir eldre, kan de gradvis få mer informasjon, både om hva som er lov og ikke, og om seksualitet og kropp. Foto: Getty Images.
Publisert Oppdatert

- Snakk om kropp og grenser fra barna er små, sier spesialrådgiver i beskyttelse mot vold og overgrep i Redd Barna, Silje Vold.

I over ti år har hun jobbet med barns rettigheter og barns beskyttelse, og har nå ansvar for Redd barnas arbeid i Norge for å bekjempe vold og seksuelle overgrep mot barn.

Mange barn holder det hemmelig at de blir eller er blitt utsatt for seksuelle overgrep. Det kan være fordi de ikke vet at det er galt, fordi de er redde for ikke å bli trodd, redde for konsekvensene og kan være truet av den som utførte overgrepet. De kan også føle skyld og skam, skriver Redd Barna på sine temasider.

Seksuelle overgrep mot barn

I gjennomsnitt holder et barn som blir utsatt for overgrep på hemmeligheten i 17 år. Det viser studien «Prediktorer og korrelater hos voksne som opplevde seksuelle overgrep som barn» fra 2016.

- Derfor er det viktig at voksne gir barn rom til å snakke om ting som kan oppleves vanskelig, og at barn får informasjon slik at de er bedre beskyttet, sier Vold.

Mange foreldre lurer på hvordan de kan snakke med barna sine om dette, når barna «er store nok» og på hvilken måte det er best å gå fram.

- Du kan begynne med å snakke om at barn selv velger om de vil gi andre en klem og i tillegg lære dem enkle regler som å si «stopp» dersom noen gjør noe med deres kropp som de ikke vil, forteller Vold.

Å lære om grenser for egen kropp kan gjerne introduseres allerede fra 2-3 års alder.

- Når barna blir eldre, kan de gradvis få mer informasjon, både om hva som er lov og ikke, og om seksualitet og kropp.

Lytt og gi ordentlige svar

Vold mener nøkkelen til å nå inn er å lytte til barna og gi ordentlige svar.

- Dersom voksne tar seg tid til å lytte til barn og svare ordentlig når de spør, åpner barna ofte selv for muligheter til å snakke om temaet, utfra nivået de selv er på.

Redd Barna får tilbakemeldinger om at «Kroppen min eier jeg»-filmene på NRK Super er fine å se sammen med barna for å få et felles begrepsapparat og et utgangspunkt for å begynne en samtale om kropp, grenser og overgrep. «Kroppen min eier jeg» er laget av Bivfrost film og er et samarbeidsprosjekt med flere aktører, med Redd Barna i spissen. På NRK Super fins det flere små filmsnutter for barn i ulike aldersgrupper.

- Noen av barna hadde sendt nakenbilder

Ifølge Barne-ungdoms og familiedirektoratet oppgir 15 prosent av norske menn og kvinner å ha vært utsatt for en eller flere former for seksuelle overgrep før fylte 18 år, og jenter er langt oftere utsatt enn gutter.

Informasjonsmedarbeider ved Barneverntjenesten for Kristiansandsregionen, Avdeling Mottak, Barnevernvakt og Alarmtelefonen, Sylwia Obuchowicz, forteller at Alarmtelefonen for barn og unge mottar rundt 6000 henvendelser årlig.

- Majoriteten er fra barn og unge selv, men voksne kan også ringe når de er bekymret for barn.

Obuchowicz kan informere om at henvendelser om seksuelle overgrep økte i 2017, mye på grunn av økt fokus på seksuelle overgrep og temauken til NRK i november 2017.

- Henvendelsene fra barn handlet i stor grad om chatte-sider og nettsteder hvor barn hadde kommet i kontakt med andre som raskt ville ha nakenbilder av dem, sier Obuchowicz.

Noen av barna hadde også sendt bilder til noen de ikke visste hvem var og lurte på hva de skulle gjøre.

- Vi er overrasket over hvor mange barn som opplever dette, forteller hun.

Andre henvendelser kan dreie seg om uønsket seksuell oppmerksomhet fra jevnaldrende.

- For eksempel at en gutt i klassen tar på puppene eller rumpa til jenter, selv om de sier nei.

Også voksne med bekymring for barn ringer Alarmtelefonen.

-Mange ønsker å drøfte noe de har sett eller reagert på, forteller hun.

HER FÅR DU HJELP:

Alarmtelefonen: 116111

Alarmtelefonen tar imot samtaler fra barn og unge, og også fra voksne som er bekymret for et barn. Alarmtelefonen kan også sette deg i kontakt med politi eller legevakt.

Landsdekkende telefon for incest- og seksuelt misbrukte: 80057000

Du trenger ikke engang å si hva du heter eller hva du har opplevd.

Barnevernsvakta: Barnevernsvakta er til for å hjelpe barn og unge under 18 år i en akutt situasjon.

Barnevernet: Barnevernet har egne kompetanseteam. Du kan ringe både anonymt og under fullt navn.

Politiet: 02800 eller nødnummer: 112.

Politiet kan også gir råd dersom du mistenker at et barn utsettes for seksuelle overgrep. Dette er særlig viktig hvis du har en sterk mistanke.

Senter mot incest og seksuelle overgrep: Sentrene gir støtte og veiledning hvis man er bekymret for at et barn blir utsatt.. Finn ditt senter her.

Vis at du rommer det som er vanskelig

Til foreldre som vil snakke med barn om dette vil hun si at det ikke finnes en korrekt eller ukorrekt måte å snakke med barn om seksuelle overgrep.

- Det er det viktig at foreldre vet. Det er foreldre som kjenner barnet sitt best. Noen barn tåler en mer direkte og rett på sak tilnærming mens andre trenger litt mer forklaringer og trygging på at det er ok å snakke om slike ting.

Hun mener det uansett er viktig å trygge barnet på at man er glad i barna uansett hva de gjør og uansett hva som har skjedd.

- Det er viktig å kommunisere at mamma og pappa ikke blir sinte eller skuffet, men tvert imot glade for at barnet snakker om ting som kan være vondt og vanskelig.

Tegn på overgrep

- Barn som er utsatt for overgrep kan vise det på veldig forskjellige måter, sier Silje Vold i Redd Barna.

Hun ber foreldre være observante på atferdsendringer hos barnet.

- Barn kan bli veldig innadvendte, veldig kontaktsøkende, kan oppleve konsentrasjonsproblemer og søvnvansker. Dette kan være tegn på overgrep, men det kan også være tegn på at barnet går gjennom noe vanskelig av andre grunner, sier hun.

Vold mener voksne på generell basis alltid bør være observante på atferdsendring.

-Snakk med barna om hvordan de har det og søke hjelp og råd dersom du ikke finner ut av hva som er galt, oppfordrer hun.

Mange utsettes når de er små

De helsemessige konsekvensene av å bli utsatt for seksuelle overgrep i barndommen kan være svært alvorlige. Derfor bør det være tema i både skole og barnehage, mener Vold.

- Det bidrar til både forebygging og avdekking av vold og overgrep. Skolen møter alle barn, også de som ikke får denne typen informasjon hjemme. Noen barn vet ikke hva det er, at det er ulovlig eller hvor de kan få hjelp. Derfor er det så viktig å få det inn i skolen, slik at alle barn lærer dette.

Grunnen til at det også bør være tema i barnehagen og ikke bare skolen, er at mange barn utsettes for overgrep fra de er veldig små.

Hun legger til at det å snakke om det er en god måte å forebygge seksuelle overgrep.

- Vi må snakke om det for å sikre gode systemer, for å hindre at voksne i skoler og barnehager kan begå overgrep, og for å bygge opp et godt miljø barn og unge imellom der de respekterer hverandres kropp og grenser.

Ungdommer krenker hverandre

Ifølge barneombudets rapport fra 2018, «Alle kjenner noen som har opplevd det», krenker ungdommer hverandres grenser og de blir utsatt for krenkelser fra voksne med makt.

Sylwia Obuchowicz i Alarmtelefonen kan bekrefte at de mottar henvendelser fra unge over 15 år som forteller om ting som har skjedd når de har vært på fest.

Som for eksempel at de selv har vært utsatt for noe eller at de har gjort noe de angrer på av seksuell karakter. Mange unge forteller at de har problemer med hvor grensene går for egen kropp.

- I noen tilfeller har vi sendt bekymringsmelding til lokal barneverntjeneste i samarbeid med barnet eller den unge. I andre tilfeller har vi oppfordret ungdom til å si fra til voksne, sier Obuchowicz.

Nyttige tjenester

FORUM

Underholdning