Barn med hjernerystelse

Slik hjelper du barn som har fått hjernerystelse

Hvis barnet får hjernerystelse eller kul i hodet er det viktig å følge godt med etterpå.

BARN MED HJERNERYSTELSE: Hvis barnet får hjernerystelse, er det viktig å følge godt med på barnet etterpå. Ved hjernerystelse mister barnet umiddelbart bevisstheten for en kort stund.
BARN MED HJERNERYSTELSE: Hvis barnet får hjernerystelse, er det viktig å følge godt med på barnet etterpå. Ved hjernerystelse mister barnet umiddelbart bevisstheten for en kort stund. Foto: FOTO: Getty Images
Publisert Oppdatert

Når et slag mot hodet fører til at barnet umiddelbart mister bevisstheten for en kort stund, er det sannsynligvis hjernerystelse. Ofte følger en kort periode med hukommelsestap.

Det kan være skremmende å se barnet sitt ligge utslått, men heldigvis er hjernerystelse noe barnet som regel blir fullstendig bra igjen av. Likevel gjelder det å vite hva man skal gjøre.

- Hvis barnet har vært bevisstløst, så er det helt sikkert en hjernerystelse, selv om bevissthetstapet har vært kortvarig. Da skal man alltid oppsøke lege, sier barnelege Ole Bjørn Kittang ved Sykehuset Sørlandet i Kristiansand.

Symptomer på hjernerystelse eller hodeskade

Hodepine er spesielt vanlig de første dagene etter at barnet har slått hodet. Andre symptomer på hjernerystelse kan være:

Dette gjør du når barnet har slått hodet:

Våkent barn:

- La barnet sitte og hvile med et kjølig kompress eller klut mot kulen eller såret i hodet.

- Vær oppmerksom på uvanlig oppførsel. Hvis barnet ikke er helt frisk innen noen få minutter, så ring legevakten.

Barn som raskt gjenvinner bevisstheten:

- Hvis barnet har vært "slått ut", selv for en kort stund, ring legevakten.

- Få barnet til å hvile og følg nøye med på barnet. Hvis hun ikke har kommet seg igjen, etter 30 minutter: Ring 113.

Bevisstløst barn:

- Sørg for frie luftveier. Sjekk puls og pust, og legg barnet i sideleie.

- Ring 113.

Bli hos barnet til hjelpen kommer.

Kilder: Foreldrenes førstehjelpsbok ved Norsk Fakta Forlag AS i samarbeid med Norges Røde Kors.

- Moderat hodepine

- Kvalme

- Svimmelhet/ustøhet

- Nedsatt hukommelse

- Dårlig konsentrasjonsevne

Hjernerystelse hos barn

Hvis barnet fremdeles er bevisstløs, er det straks mer alvorlig.

- Da er førstehjelpen å sørge for frie luftveier, legge barnet på siden og ringe 113 etter hjelp, sier Kittang.

Når det gjelder slag mot hodet er sammenhengen klar: Jo lenger barnet er bevisstløst, desto mer alvorlig er skaden.

Blant barn mellom 5 og 14 år skyldes de fleste tilfellene av hjernerystelse sports- og sykkelulykker. Det legene først og fremst bekymrer seg for, er om det oppstår blødninger innenfor hodeskallen.

Etter noen timer kan blødningen skape et press på hjernen. Derfor er det viktig at legene følger godt med på barn som nettopp har slått hodet sitt og besvimt, for å kunne fange opp tegn på en blødning i hodet.

Kittang anbefaler å ha lavere terskel for å kontakte legen når små barn slår hodet. De har ikke like lett for å forklare seg om hodesmerter og kvalme som større barn. Det er derfor vanskelig å tolke hvor alvorlig skaden er. Det skal likevel mye til for at et veldig lite barn på egen hånd slår seg hardt i hodet, med mindre det er snakk om et fall fra større høyder eller en trafikkulykke.

- Det er sjelden at energien er særlig høy når et lite barn slår seg. En toåring som faller fra stående stilling og dunker seg har ikke så mye energi i fallet som en sjuåring som faller med sykkel, sier barnelegen.

Når barn slår seg i hodet

Det er også andre grunner til at barn som har besvimt bør undersøkes av lege. Noen ganger er det ikke fallet som skadet hodet, men omvendt: Noe i hodet som gjorde at barnet falt og slo seg. For eksempel kan epileptiske anfall forårsake uventede fall eller føre til at barn virker fjerne.

- Det hender det legges inn barn på sykehus, som man tror har falt og slått hodet. Det kan være at fallet ikke var naturlig, men at barnet har fått et epileptisk anfall som gjorde at det falt. Det er ikke sikkert barnet slo hodet så veldig heller. Hvis man går historien etter i sømmene, kan det vise seg at det ligger noe annet til grunn. Det er viktig å finne ut av dette, sier Ole Bjørn Kittang.

Barn som har slått seg i hodet uten å besvime, bør få hvile litt, gjerne med en kjølig klut mot pannen.

- Man må følge med på hvordan barnet oppfører seg. Om det virker normalt, beveger det seg normalt, om det spiser og drikker. Hvis barnet blir kvalm eller kaster opp, tyder det på at det har vært en viss energi i slaget mot hodet. Men hvis det spiser og drikker og ikke virker kvalm eller uvel, så har ikke skaden vært så hard at det betyr noe, sier Kittang.

Barnet bør helst ikke få sove de første timene etter slaget. Bare når barnet er våkent er det mulig å følge med på om det fremdeles er bevisst.

Viktig med ro i tiden etterpå

Barnelegen mener det er viktig å la barn som har vært bevisstløse få ro i tiden etterpå, når eventuelle legebesøk er over.

- Selv om de tilsynelatende virker friske, så må de få ro. Det betyr at barnet ikke skal gå på trening neste dag, spille dataspill eller sitte og se på TV. De skal faktisk skjermes litte grann. Det er viktig, og der er vi kanskje ikke flinke nok, sier barnelegen.

Han beroliger med at det går stort sett bra med barna etter en hjernerystelse.

- Det går nok bedre med barna enn med voksne. Barn er litt mer tilpasningsdyktige.

Nyttige tjenester

FORUM

Underholdning