Barn med diaré

Dette bør du følge med på om barnet har diaré

Sjekk hva som hjelper mot diaré hos barn.

BARN MED DIARÉ: Diaré er verst hos de små barna. Dessverre er det nettopp de som er mest utsatt for å få løs mage.
BARN MED DIARÉ: Diaré er verst hos de små barna. Dessverre er det nettopp de som er mest utsatt for å få løs mage. Foto: FOTO: Istockphoto
Publisert Oppdatert

Det er all grunn til å følge godt med hvis barn under tre år får diaré. Det kan ta kort tid fra diareen er en harmløs magesjau til det blir ramme alvor.

Årlig legges mellom 700 og 1100 barn inn på sykehus for behandling av væsketap på grunn av rotavirussykdom, ifølge Helse Norge.

Diaré hos barn

- Det er de små, barn mellom tre måneder og tre år, som blir innlagt hos oss, sier seksjonsoverlege Henrik Døllner ved Barne- og ungdomsklinikken ved St. Olavs Hospital i Trondheim.

Når barn får diaré skyldes det som oftest rotavirus. Dette viruset står for to tredjedeler av mage- og tarminfeksjoner hos norske barn, og går oftest under navnet omgangssyke. Som oftest starter det med feber og vondt i magen. Barnet blir slapt og i dårlig form. Så kommer oppkasten, deretter diareen.

Tegn på diaré hos små barn

- Hvor ofte kommer avføringen? Hvis avføringen er løs og kommer mer enn tre ganger per dag, defineres det som diaré.

- Har barnet sterke smerter? Ta barnet til legen for å utelukke at diareen skyldes blindtarmbetennelse.

- Er avføringen blodig eller slimete? Ta barnet til legen. Slimete eller blodig avføring tyder på at diareen skyldes en mage- og tarminfeksjon forårsaket av bakterier. De vanligste i Norge er campylobakter og salmonella. Infeksjon på grunn av e-colibakterien er sjelden, men kan også gi slike symptomer. Denne type diaré fører sjelden til dehydrering.

- Er avføringen vandig? Vandig diaré er det vanligste, og tyder på at mage- og tarminfeksjonen er forårsaket av virus, som rotavirus eller norovirus. Infeksjonen i seg selv er ikke farlig, men den hyppige avføringen kan føre til dehydrering hos barn, noe som kan være alvorlig. Ta barnet til legen dersom du merker at det er i ferd med å bli dehydrert.

Kilde: Seksjonsoverlege Henrik Døllner ved Barne- og ungdomsklinikken ved St. Olavs Hospital

- Det behøver ikke være mye oppkast, heller ikke magesmerter eller feber. Det er mange variasjoner, men det klassiske er at det starter med oppkast, sier Døllner.

Rotavirus er svært smittsomt, og barn mellom tre måneder og tre år er mest utsatt for å bli syke. Det skyldes at de nyfødte fremdeles er beskyttet av antistoffer fra moren sin. Når barnet er omkring tre måneder gammelt er beskyttelsen forsvunnet. Barnet vil derfor være dårlig rustet overfor smitte før det har møtt viruset såpass mange ganger at det har opparbeidet seg en viss immunitet og motstandskraft.

Hva hjelper mot diaré hos barn?

Mange små barn blir smittet av eldre søsken.

- Man blir vanligvis mest syk første gangen man er smittet. Neste gang blir man mindre syk. Større barn får mindre symptomer, og voksne blir sjelden syke av dette viruset, forklarer Døllner.

Når barnet har rotavirus er avføringen alltid vandig. Det betyr at barnet kan miste masse væske på kort tid. Selv om mageinfeksjonen i seg selv ikke er farlig, kan væsketapet være det. Små kropper er nemlig svært sårbare for svingninger i mengden mat og drikke.

Legen råder derfor foreldre til å følge godt med på barnets allmenntilstand og kontakte lege dersom du mistenker at barnet er i ferd med å bli dehydrert.

- Hvis barnet er i dårlig form og ikke tar inn mat, og i tillegg taper væske gjennom oppkast og diaré, kan det fort bli dehydrert. Som oftest skjer det i løpet av to til tre døgn, men i verste fall kan det skje i løpet av et halvt til et døgn, sier Døllner.

Sjekk avføringen

Når barnet har diaré anbefaler legen at foreldre sjekker avføringen. Det kan nemlig si noe om hva som forårsaker diareen. Er avføringen slimete og blodig, bør du ta barnet med til legen.

- Blodig diaré er mye sjeldnere. Da kan en bakterieinfeksjon ligge bak, sier seksjonsoverlege Døllner.

I Norge er det to store grupper bakterier som forårsaker diaré, nemlig Campylobacter og Salmonella.

Begge er det størst risiko for å bli smittet av i utlandet, selv om noen også blir smittet av Campylobacter her hjemme.

Oppkast, feber og løs mage hos barn

Her i Norge har det dessuten skjedd at barn har fått alvorlige tarminfeksjoner etter å ha fått i seg E-colibakterier, såkalte hamburgerbakterier, gjennom mat som er produsert på en uhygienisk måte på fabrikken eller slakteriet. Dette er svært sjelden, men slike infeksjoner kan i verste fall føre til nyresvikt.

Oppkast og feber følger som oftest med også når mageinfeksjonen skyldes bakterier. Men denne type diaré fører ikke så mye og hyppig avføring. Barnet er derfor ikke like utsatt for å bli uttørket som ved virusinfeksjon. Likevel oppfattes blodig diaré ofte som mer alvorlig.

- Det kan være mer skremmende enn den vandige formen for diaré, sier Døllner.

Legen vil normalt ta en avføringsprøve hvis diareen er blodig eller slimete. Dette gjøres for å finne ut hvilken bakterie som har forårsaket den. I tillegg vil legen undersøke om mageproblemene kan skyldes blindtarmbetennelse, eller andre sykdommer som også kan gi diaré.

I mange land behandles mage- og tarminfeksjoner som skyldes bakterier med antibiotika. Dette er ikke vanlig i Norge.

- Som regel går diareen over av seg selv. Man må bare være tålmodig, sier Døllner.

Rotavirus går som regel over etter tre til sju dager. Bakterielle infeksjoner varer litt lenger.

Mat ved diaré

Om barnet er dårlig i en periode med løs mage og diaré og ikke klarer å holde på mat, er ikke det farlig om det ikke er langvarig.

Ifølge Helseleksikonet kan barnet raskere bli frisk dersom det fortsetter å spise mat, til tross for oppkast og diaré. Tips til mat kan være yoghurt, suppe og kjeks. Det er viktig å holde energinivået oppe.

Råd og behandling ved diaré

Ifølge Helse Norge gir rotavirussykdommen oppkast, diaré og gjerne feber hos små barn, men den er mulig å vaksinere seg mot. Rotavirusvaksinen er en drikkevaksine som består av levende, svekkede virus. Vaksinen heter Rotarix og inngår i barnevaksinasjonsprogrammet. Vaksinen gir 85% beskyttelse, og kommer i to doser. Den første blir tilbudt ved 6 uker, og andre dose gis senest når barnet er 16 uker.

- Noen av barna som får dette viruset blir ganske dårlige. Det kan være en veldig ubehagelig opplevelse, sier Døllner.

Han minner om at viruset er en av de vanligste årsakene til at barn i den tredje verden dør.

- Selv med norsk levestandard og hygiene, er viruset like utbredt her som i u-land. Det sier litt om hvor vanskelig det er å unngå smitten, sier legen.

Nyttige tjenester

FORUM

Underholdning