realfag i barnehagen

- Mer realfag i barnehagen!

Vi trenger flere kloke realfagshoder i fremtiden. Og skal vi få det, må vi starte med de minste.

REALFAG I BARNEHAGEN: Hjernen utvikler seg mest i tiden frem til et barn fyller seks år og matematikkglede burde derfor vekkes allerede i barnehagen, sier artikkelforfatter.
REALFAG I BARNEHAGEN: Hjernen utvikler seg mest i tiden frem til et barn fyller seks år og matematikkglede burde derfor vekkes allerede i barnehagen, sier artikkelforfatter. Foto: Getty Images
Publisert Oppdatert

KOMMENTAR:

Det er i den første evalueringen av myndighetenes realfagssatsing, Tett på realfag, at norske ungdomsskoleelevers interesse for skolefagene blir kartlagt.

På oppdrag fra Utdanningsdirektoratet har Nordisk institutt for studier av innovasjon, forskning og utdanning (NIFU) spurt mer enn 1000 niendeklassinger om hvilke fag og temaer de liker eller misliker. Resultatet er nedslående:

  • Matematikk er vurdert som det nest kjedeligste av alle fagene, bare «slått» av norsk.
  • Blant realfagstemaene synes ungdommene at klima og miljø var det absolutt kjedeligste.
Kronikkforfatter Jens Schei Hansen er kommunikasjons- og organisasjonsdirektør i Kunnskapsbarnehagen Espira
Kronikkforfatter Jens Schei Hansen er kommunikasjons- og organisasjonsdirektør i Kunnskapsbarnehagen Espira

Jeg har klokketro på at noe av løsningen for å vekke interessen for realfag finnes i det pedagogiske opplegget i barnehagen. Forskningen viser nemlig at en tilpasset innføring av realfag her på barnas premisser, er bra for barns kognitive og språklige utvikling. Det har også en positiv effekt på senere skoleprestasjoner.

Les også: Slik foregår overgangen fra barnehage til skole

Barn er naturlig interessert i realfag

Barn har dessuten en naturlig interesse for å lære om realfagsemner. Det viser både en rekke nordiske forskningsrapporter og vår egen erfaring med å lære barn om realfagsemner allerede i barnehagen.

Og heldigvis: Målet med den storstilte realfagssatsingen «Tett på realfag», som går i perioden 2015–2019, er å bidra til at barn og unges kompetanse i naturfag og matematikk forbedres.

Vi vet at mange barn og unge har en form for matematikkvansker. De fleste har mildere vansker som kan være forårsaket av faktorer som svakt arbeidsminne, dårlig motivasjon, dårlig opplæring og matteangst.

En pågående studie ved Universitetet i Oslo viser at tidlig støtte i matematikk reduserer mulige matematikkvansker hos barn og ungdom senere i livet.

En ekspertgruppe for realfag har tidligere pekt på at det er lite variasjon i læringsaktivitetene i matematikkundervisningen i skolen. Slik trenger det jo ikke være!

Les også: Vurderer dere å bytte barnehage?

Må vekke matematikkgleden i barnehagen

For matematikkglede må vekkes allerede i barnehagen. Og hvordan kan vi gjøre det? Jo, ved å inkludere matematikk i mange ulike situasjoner og aktiviteter. Hjernen utvikler seg mest i tiden frem til et barn fyller seks år. Barn er tidlig opptatt av mengder, størrelser, tall og telling, de utforsker rom og form og er ofte på jakt etter sammenhenger. Om barn går ut av barnehagen med positive holdninger til matte, lærelyst og tro på egne evner, gir vi dem et godt utgangspunkt for deres videre ferd gjennom skolesystemet.

Ifølge evalueringen fra NIFU er det en tydelig sammenheng mellom elevenes holdninger og mestring. Er du god i matte, gleder du deg mer til timene – gleder du deg til timene, blir du god i matte. Det samme er tilfelle med interessen for miljøfagsundervisningen. Det handler ikke om at temaet i seg selv er kjedelig. Det er utrolig mange innganger til temaet miljø og klima som direkte berører barn og unges hverdagsliv.

Les også: 20 tegn på vidunderbarn

Engasjerte skoleelever kan skapes i barnehagen

Det handler dypest sett om å skape nysgjerrige og utforskende barn som allerede i barnehagealder er motivert for videre læring. Barnehagebarn har en naturlig forskertrang som vi ønsker at de skal få utfolde gjennom lek og eksperimentering. Vi bør ta utgangspunkt i det de er opptatt av og nysgjerrige på.

Vi vet at Norge kommer til å trenge mange kloke realfagshoder i tiden som ligger foran oss. Både det grønne skiftet og den pågående digitaliseringen i arbeidslivet vil være utfordringer den oppvoksende generasjon vil møte. Da er det helt avgjørende å innføre målrettet realfagslek i barnehagen. Noe annet ville være å ikke ta barnas naturlige lyst og interesse for dette på alvor.

Nyttige tjenester

FORUM

Underholdning