Klage på barnehage

Slik kan du klage på barnehagen

Alt du må vite hvis du skal klage på barnehagen.

KLAGE PÅ BARNEHAGE: Det finnes ulike regler på hvor og hvordan du skal klage til barnehagen. Men klage, det kan du. FOTO: Getty Images.
KLAGE PÅ BARNEHAGE: Det finnes ulike regler på hvor og hvordan du skal klage til barnehagen. Men klage, det kan du. FOTO: Getty Images.
Publisert Oppdatert

Når du kjøper en vare forventer du å få det du betaler for, og slik er det også når du bruker pengene dine på en barnehageplass.

Hvis du føler at du ikke får det du skal ha, har du derfor, i likhet med på andre områder, anledning til å klage enten muntlig eller skriftlig.

– Når du har barnehageplass til barnet ditt, skal du ha det du betaler for og har krav på. Er du ikke fornøyd, tar du det i første omgang opp med barnehagen. Dersom det fortsatt ikke løser seg, kan du ta saken videre til kommunen, sier fagdirektør i Forbrukerrådet, Anne Kristin Vie.

Individ- eller gruppenivå

Seniorrådgiver i Foreldreutvalget for barnehager, Åse-Berit Hoffart, bekrefter at du er i din fulle rett til å klage dersom det er noe du er misfornøyd med.

– Foreldre som opplever at de ikke får et tilbud som er i henhold til barnehageloven og rammeplanen har anledning til å klage. Barnehageloven legger føringer for samarbeidet og dialogen mellom hjem og barnehage, sier Hoffart.

Dette samarbeidet skal både skje på individnivå, med hver enkelt barn, og på gruppenivå via foreldrerådet og samarbeidsutvalget.

– Dette innebærer at du kan ta saker opp i disse foraene hvis det er noe du ønsker å endre på, sier hun.

Snakk med pedagogisk leder

Når det gjelder ting som gjelder enkeltbarn, anbefaler Hoffart de foresatte å ta opp dette med pedagogisk leder på avdelingen eller styrer i barnehagen.

– Dersom det gjelder enkeltbarn bør du ta det opp direkte med personalet, og dersom det kan tenkes at det gjelder flere eller alle bør det tas opp via foreldreråd eller samarbeidsutvalg, sier hun.

Dersom dette ikke fører fram, kan du ta kontakt med eier av barnehagen eller tilsynsmyndigheten.

– Det er kommunen som er tilsynsmyndighet for private og kommunale barnehager, og i noen tilfeller kan fylkesmannen utføre tilsyn. Foreldreutvalget for barnehager kan gi råd og veiledning i spørsmål som gjelder barnehagen til både foreldre, ansatte og eiere, sier hun.

Les også: Disse reglene gjelder ved sykdom i barnehagen

Ikke barnehageplass?

Noen ganger kan det være aktuelt å klage allerede før man får plass, eller nettopp på det at barnet ikke har fått plass i den barnehagen dere søkte i.

Ifølge Hoffart er det ved opptak til barnehageplass egne saksbehandlingsregler som også omfatter bestemmelser om klage.

– Ved hovedopptak til barnehage har foresatte som ikke får sitt første eller andre ønske oppfylt anledning til å klage, mens det ved supplerende opptak kun er foresatte med barn som har funksjonsnedsettelser som kan klage, sier hun.

Og det er dessverre ikke slik at kommunen er pliktig å gi dere plass i ønsket barnehage, selv om dere kan kreve en begrunnelse dersom verken første eller andre ønske blir oppfylt.

Kommunen kan ifølge Barnehageloven 12a oppfylle retten til barnehageplass enten ved at barnet får plass i første ønsket, andre ønsket eller en annen barnehage i kommunen.

Les også: Vil ikke barnet ditt i barnehagen? Les dette!

Når det gjelder det fysiske miljøet, kan du stille krav til:

› Muligheter for aktivitet og hvile

› Måltid

› Rengjøring og vedlikehold

› Sikkerhet og helsemessig beredskap

› Tilrettelegging basert på opplysninger om helseforhold

› Smittevern

› Inneklima og luftkvalitet

› Belysning

› Lydforhold

› Sanitære forhold

› Beliggenhet

› Utforming og innredning

Les også: Slik lærer du barna dine empati

Når det gjelder det psykososiale miljøet, kan du stille krav til:

› Trygghet

› Mestring

› Nærhet

› Livsglede

Dette bør med i klagebrevet

- En presis og enkel beskrivelse av problemene slik dere opplever dem

- Nødvendig dokumentasjon fra barnehagen eller kommunale etater

- Henvisning til aktuelle lover og forskrifter du opplever avvik fra

- Eventuelt legeerklæring dersom problemene er helsemessige og dette er aktuelt

Kilde: Veilederen om helse, miljø og trivsel i barnehage

Nyttige tjenester

FORUM

Underholdning