Barn som avviser andre

- Nei, du får ikke være med å leke!

Men barn bør leke med alle som spør, mener ekspertene. I alle fall i barnehagen og på skolen.

DU FÅR IKKE BLI MED! Hva gjør du når barnet ditt stenger andre unger utenfor?
DU FÅR IKKE BLI MED! Hva gjør du når barnet ditt stenger andre unger utenfor? Foto: Illustrasjonsfoto: Colourbox.com
Publisert Oppdatert

- Når barnet er i barnehagen, på skolen eller SFO er det viktig at hun eller han lærer seg å inkludere alle i leken. Det er en viktig del av sosialiseringen å forholde seg til mange ulike mennesker, sier psykolog Kjersti Hildonen.

Hun trekker en parallell til at voksne må samarbeide med alle kolleger uansett hvor ulike man er.

Vi kan likevel ikke kreve mer av barna enn vi krever av oss selv når det gjelder hvem vi er sammen med på fritiden.

- Etter hvert som barna blir større bør de få velge hvem de vil utvikle dypere vennskap med på fritiden, slik vi voksne på ettermiddags - og kveldstid søker de vi har best kjemi med. Her kan foreldrene hjelpe barnet med å si nei på en god måte. De bør imidlertid være obs på om det er det samme barnet som blir avvist flere ganger. I så fall bør foreldrene se nærmere på hva avvisningen kan skyldes og legge til rette for lek, sier hun.

Anerkjenn avvisningen

Psykologen forteller at selv om vi skal lære barn å være inkluderende og håndtere lek med flere barn samtidig, så må vi vi ikke overse barns signaler og reaksjoner.

- Det er viktig å anerkjenne barnets følelser og behov, og spørre seg hva avvisningen i den enkelte situasjonen kan skyldes. Dersom det ene barnet er motvillig til å leke vil det andre barnet merke det med ´én gang. Barn er veldig sensitive for hverandres kroppsspråk.

Det er avgjørende at voksne ser og aksepterer barnets avvisning, samtidig som de holder fast ved at alle skal inkluderes i leken.

- Man kan for eksempel si «Jeg ser at du ikke har lyst til å leke med Ola akkurat nå. Kanskje er det fordi du er redd for at leken mellom deg og Per ikke vil fortsette hvis Ola også skal leke sammen med dere? Men nå blir Ola med, og så skal jeg være her litt sammen med dere», foreslår hun.

Ved å anerkjenne avvisningen roer barna seg lettere ned. Ofte hopper voksne over dette og går rett til konklusjonen om det som bestemmes.

- Mange voksne sier bare at «Nå skal alle leke sammen, dermed basta!» Andre forsøker å late som det blir mye hyggeligere hvis alle leker sammen, sier Hildonen.

Dropp avledningsmanøvrer

Avledningsmanøvrer kan tidvis fungere greit, men en del barn reagerer med å «skru opp volumet» på egne følelser fordi de ikke føler seg forstått.

- Dette kan resultere i at avvisningen av det andre barnet blir enda kraftigere, og at det begynner å foregå i det skjulte fordi de opplever at voksne ikke forstår eller aksepterer avvisningen. Andre barn gjør som de voksne sier for å tilfredsstille andres behov, uten å utvikle aksept for egne følelser og grenser, sier psykologen.

Hildonen mener at voksne må være både varme og tydelige. Det er ingen motsetning mellom å forstå barns følelser og samtidig sette en grense.

Ja-barn i skolen har flere venner

Lærer på første trinn, Ellen Roberg-Askim, støtter Hildonen i at barn bør si ja til å leke med alle.

- Med årene har jeg blitt mer og mer tilhenger av «Si ja, vær en venn». Når vi oppmuntrer alle til å leke med alle får vi fleksible barn som alltid har noen å leke med, og som mestrer mange ulike former for lek og samspill, sier Roberg-Askim.

Hun mener at barn som bare er vant til å leke med noen få blir sårbare når vennen er syk eller flytter. De har liten kompetanse i å ta initiativ til å være med andre, og omstille seg til ulik lek.  

- Jeg har også sett at de som setter premisser for vennskap, styrer avtaler og krangler uten å ordne opp, etter hvert har en tendens til ikke å bli så godt likt blant andre selv om de i utgangspunktet var attraktive, sier hun.

Læreren mener at vi må snu på det, og heller spørre «hva slags kompetanse er det barn trenger?»

Når barn er i lag med mange forskjellige mennesker får de et stort repertoar av lek og måter å være på, noe som igjen styrker deres sosiale kompetanse og attraktivitet som venn.  

Forhindrer mobbing

Mange er opptatt av å stoppe mobbing, men det er mest brannslukking som egentlig foregår.

-  Det som derimot kan forhindre mobbing er at alle barn lærer seg å leke med alle. Man får sosialt kompetente barn som utvikler en høy toleranse for ulikhet. Dette bør man jobbe med allerede i barnehagen, sier Roberg-Askim.

I hennes klasse bytter barna plasser hver tredje uke så alle skal lære seg å samarbeide med hverandre. Dette gir dem ulike roller.

Noen ganger kan man få hjelp fra sidemannen, og andre ganger må man gi hjelp. Hun mener at de organiserte treffene på fritiden via miljøgrupper er viktige for å legge til rette for lek blant barn som ellers leker lite sammen.

Mange foreldre tenker at barnet trenger en pause fra et annet barn dersom de har kranglet på skolen.

- Dette blir helt feil. Man må heller invitere barnet med seg hjem slik at man får løst opp i ting. De får vært sammen hjemme hos den ene og ting bruker å roe seg ned fort, sier Roberg-Askim.

Også lov å si nei

Katrine Mathilde Fagereng mener at alle barn, uansett alder, har rett til å si nei til å leke med andre.

Hun er førskolelærer med master i barnehagepedagogikk og forfatter av boken «Velkommen til barnehagelivet! Oppstart og tilvenning for barn og voksne.» 

- Jeg mener at alle barn har rett til å si nei hvis det er noen de ikke ønsker å leke med i en konkret situasjon. Som regel er det slik at det ikke passer at nye barn kommer inn i leken, om du allerede leker med andre eller alene. Vi må lære barna til å fortelle hvorfor det ikke passer uten å si noe som sårer det andre barnet, sier Fagereng.

Nyttige tjenester

FORUM

Underholdning