Barn og dyr:

- Manglende medfølelse med dyr kan bli til destruktiv adferd mot mennesker

Derfor skal du lære barna at dyr også har følelser.

LÆR BARNA OMSORG FOR DYR: Det er viktig for barn å lære at dyr også har følelser, mener Dyrevernalliansen.
LÆR BARNA OMSORG FOR DYR: Det er viktig for barn å lære at dyr også har følelser, mener Dyrevernalliansen. Foto: Illustrasjonsfoto: Colourbox.com
Publisert Oppdatert

Fordeler og ulemper med dyr

Fordeler ved å la barna vokse opp med dyr:

  1. Barna lærer empati.
  2. Barna styrker selvtilliten, lærer om ansvar, mestring, vennskap og kommunikasjon.
  3. Barna er ofte veldig opptatt av dyrene, noe som gir mye kos og hygge i hverdagen.
  4. Dyreholdet blir gjerne noe alle familiemedlemmene tar del i, og det styrker dermed fellesskapet.

Ulemper med dyr:

  1. Allergi kan forekomme.
  2. Det blir mer husarbeid.
  3. Dyret kan ikke være med på alle typer ferier.
  4. Man må ta hensyn til dyret på festdager som for eksempel nyttårsaften og 17. mai.
  5. Sykdom i familien. Hvem skal lufte hunden hvis far har influensa og mor er på reise?
  6. De som ikke har et godt nettverk rundt seg, med dyrepassere som stiller opp, kan føle seg bundet av dyret.

Kilde: Dyrevernalliansen

- Manglende medfølelse overfor dyr kan tyde på eller utvikle seg til destruktiv adferd overfor medmennesker. Ved å lære barn å sette seg inn i dyrs situasjon, kan både dyreplageri og annen voldelig adferd forebygges og stanses, sier informasjonsrådgiver i Dyrevernalliansen, Kaja Ringnes Efskind.

Nylig ble en mann arrestert for å ha mishandlet og drept en katt, og i avhør kom det fram at han fantaserte om å gjøre det samme mot unge jenter.

Slike eksempler finnes det i følge informasjonsrådgiveren altfor mange av. Derfor er det ekstra viktig å lære barn om dyr og deres behov fra tidlig alder. Hun sier at det er viktig at barna får vite at dyra har behov tilsvarende våre.

- Dyra trenger å føle seg trygge, få mosjon, mat, spenning, hvile og bli tatt vare på.

Det er også viktig å lære seg hvordan dyra kommuniserer for å fungere sammen med dem på best mulig måte.

Forklar barna at dyrene også kan kjede seg om de ikke får leke og være i aktivitet, og at de blir triste og lei seg om de må være alene for lenge.

- Dette er noe mange barn kan kjenne seg igjen i. Gjennom å bruke barnas egen verden, kan barnet også lettere relatere til dyrets følelser, forklarer rådgiveren i Dyrevernalliansen.

Vær gode rollemodeller

Mange barn tar etter foreldrene sine, og det er derfor viktig å gå foran med et godt eksempel og synliggjøre hvordan man utvikler empati med dyret, og hva dyret liker og ikke liker.

- Ved å si for eksempel «ikke trekk katten i halen, for det er vondt, og da blir pus lei seg», skaper foreldrene en situasjon barna lett kan kjenne seg igjen i. For barna blir også lei seg når noe gjør vondt.

Like viktig er det å rose barna, og skryte av at de skjønner hva dyret «forteller».

-Da kan man rose dem ved å si «Du skjønte at pus var lei av kos du, det var veldig fint». Barnet vokser på slike tilbakemeldinger, og sjansen for at de skal fortsette å forstå dyrene, er stor, sier Efskind.

Hun understreker at når foreldrene følger med og har riktig fokus og holdninger, lærer barna fort hvordan de skal forholde seg til dyret.

Dyrevernalliansens barneforening Dyrevern Ung har i den forbindelse utviklet et gratis hefte, Lær deg dyrespråket , som blant annet brukes av barnehager for å lære barn hvordan de skal forholde seg til dyr.

Artikkelen fortsetter under bildet.

BRA FOR BARNA: Det er bra for barn å lære omsorg for dyr, og dyr har en positiv innvirkning på barns utvikling.
BRA FOR BARNA: Det er bra for barn å lære omsorg for dyr, og dyr har en positiv innvirkning på barns utvikling. Foto: Illustrasjonsfoto: Colourbox.com

Positivt for barns utvikling

For det er bra for barn å omgås dyr. Det kan virke positivt på utviklingen deres, og lære dem medfølelse.

Barn og dyr

Bare 45-50 prosent av barn i alderen 3-5 år tror dyr kan kommunisere, men de savner kjæledyret hvis det dør.

I 6-9 års alderen har barna et sterkt følelsesmessig bånd til dyret.

10-13 år gamle barn forstår mer av dyrets mentale evner og har ofte gode kunnskaper om dyret.

I 13-16 års alderen utvikles en etisk bevissthet omkring dyrevern og økologiske leveforhold for dyrene.

Kilde: Bjarne O. Braastad

- Kjæledyr kan fungere som gode kamerater for barn, sier Bjarne O. Braastad, professor i etologi ved Institutt for husdyr- og akvakulturvitenskap, Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU) i Ås.

Han forklarer at barn med kjæledyr er mer populære blant skolekameratene enn andre barn, og de synes også selv at de fungerer bedre sosialt., Allerede fra seks måneders alder vil barn smile, holde, følge og prate mer med kjæledyr enn med andre leker.

- Dyr stimulerer til og gir barna erfaring med omsorg. Foreldre kan bidra til dette ved å gi barna enkle oppgaver i dyrestellet, som de kan mestre, oppmuntrer Bjarne O. Braastad.

Han forklarer videre at barn som har kjæledyr utvikler en bedre evne til å tolke ikke-verbale kommunikasjonssignaler hos mennesker. Dette lærer de ved kontakt med dyrene.

I sin omgang med dyret, lærer barna selvtoleranse og selvkontroll.

- Det kan imidlertid være viktig å sikre at barna ikke har overdreven kontakt med dyret, slik at de foretrekker dette framfor kontakt med andre barn, poengterer han.

Kvaliteten på dyreholdet er viktig

- Vi er ikke bare opptatt av forskjellene mellom barn med og uten kjæledyr, sier Braastad, og forklarer hvordan det også fokuseres på hvilke kvaliteter ved kjæledyrholdet som er gunstig.

Hva slags aktiviteter barnet har sammen med dyret, emosjonelle bånd til dyret, hvilke ideer og kognitive oppfattelser barnet har av dyret, og hvilken rolle dyret spiller for barnet når barnet opplever stress er viktige faktorer.

- Det viser seg at barn som forteller om at foreldrene mishandler kjæledyret ofte selv er blitt mishandlet av foreldrene, forteller Braastad videre.

- For slike barn har kjæledyret en særlig stor verdi, forklarer professoren.

Han understreker at barn som har hatt et godt forhold til kjæledyr, også viser en positiv holdning til dyr som voksen, da ikke bare kjæledyr, men også ville dyr, husdyr og laboratoriedyr.

- Jo nærere forhold barn har til dyr, dess større medfølelse overfor andre mennesker utvikler de som voksne, avslutter han.

Nyttige tjenester

FORUM

Underholdning