Introverte og ekstroverte barn:

- Barn må aldri føle at det hadde vært bedre hvis de var annerledes

Både introverte og ekstroverte barn kan være en utfordring for foreldrene. Og begge kan forandre seg over tid.

EKSTROVERT ELLER INTROVERT: Foreldre kan oppleve begge deler som en utfordring.
EKSTROVERT ELLER INTROVERT: Foreldre kan oppleve begge deler som en utfordring. Foto: Illustrasjonsfoto: Thinkstock
Publisert Oppdatert

Kjennetegn på introverte barn

 • Foretrekker å være hjemme.
 • Har få, men nære venner.
 • Blir lett tappet for energi når mange er samlet.
 • Har behov for ”alenetid” for å lade opp og få fornyet energi.
 • Tenker før det snakker.
 • Lytter mer enn det snakker.
 • Er ikke interessert i small talk, men snakker gjerne om dypere tanker og følelser.
 • Nyter ro, lesing og spill etter en lang dag i skole/barnehage.

Kilde: Helen Lyng Hansen, helsesøster og forfatter

Kjennetegn på ekstroverte barn

 • Elsker å være ute.
 • Trives med å møte nye og være sammen med mange mennesker.
 • Har mange venner og mange å leke med.
 • Får fornyet energi av å være sammen med andre mennesker.
 • Bliver rastløs og utilfreds av å være hjemme, hvis det ikke skjer noe.
 • Snakker mye og gjerne.
 • Snakker ofte mer enn det lytter.
 • Er god på small talk og lett å snakke med.
 • Etter en lang dag i skole/barnehage, har barnet fortsatt ønske om å leke mer.

Kilde: Helen Lyng Hansen, helsesøster og forfatter

– Jeg sier aldri at barn er noe. Jeg sier at vi blir til underveis. Vi stempler barn så utrolig lett når vi har typekategorisert dem.

Det sier Ingrid Lund, forfatter, familieterapeut og førsteamanuensis i spesialpedagogikk ved Universitetet i Agder.

Selv om i begrepene introvert og ekstrovert brukes om mer eller mindre medfødte personlighetstrekk, kan også miljø og erfaringer påvirke barnas temperament, påpeker hun, og føre til at barnet utvikler et annet uttrykk etter hvert.

- Vi har en genetisk disposisjon med oss, og den blir forsterket og kan også endres gjennom livet, poengterer Lund.

 

Introvert eller ekstrovert?

Barn er født med ulike personlighetstrekk, som ofte defineres inn i en av to kategorier: Introvert eller ekstrovert.

Ekstroverte barn trives ofte med vill lek og får lett nye venner, mens introverte barn gjerne trives bedre i bakgrunnen og fordyper seg heller i en god bok.

I sitt doktorgradsarbeid har Ingrid Lund sett på hvordan introversjon og ekstroversjon hos barn påvirker læring og sosiale relasjoner.

– Introverte barn trekker seg ofte bort fra sosiale sammenhenger, og kan vise tegn på avmaktsfølelse i situasjoner som kan oppfattes som truende og skremmende. Ekstroverte barn er ofte urolige og trenger lek som er tilpasset det og som kan hjelpe dem å få utløp for temperamentet sitt, for eksempel slåsslek som er kontrollert, forteller spesialpedagogen.

 

Utfordring for foreldrene

Både introverte og ekstroverte barn har spesielle ressurser og utfordringer, og foreldre kan oppleve begge deler som utfordrende.

Særlig foreldre som ikke selv har samme personlighetstype som sitt barn, kan oppleve det som vanskelig å forstå hvordan de best kan støtte barnet sitt.

– Ekstroverte barn må anerkjennes og lære å tilpasse seg omgivelsene. Introverte barn må stimuleres til å utfordre seg selv og tørre mer, sier hun.

 

Motsatte kvaliteter

Den danske helsesøsteren og forfatteren Helen Lyng Hansen har skrevet en lang rekke bøker om barn, barneoppdragelse og foreldrerollen, og driver nettstedet netsundhedsplejerske.dk.

Hun er opptatt av hvordan voksne kan støtte barn med utgangspunkt i om de er introverte eller ekstroverte.

– Forskjellen mellom introvert eller ekstrovert handler om hvorvidt du fordyper deg eller handler, forklarer helsesøsteren.

Lyng Hansen beskriver det introverte barnet som gjerne litt stille, ettertenksomt og tilbakeholdent. Barnet melder seg aldri som en av de første til å stå frem eller komme med et svar, men er heller reflekterende, følsom og alvorlig.

Et ekstrovert barn har mange av de motsatte kvalitetene.

– Mange vil betegne det ekstroverte barnet som utadvendt. Barnet er lett å bli kjent med, det får raskt en plass i andres hjerter, virker alltid glad og deltar i forskjellige aktiviteter uten problemer. Barnet melder seg gjerne som den første eller stiller seg frem foran andre barn. Barnet har en god evne til å si ”blås i det” og grubler ikke så mye, forteller Lyng Hansen.

 

- Aksepter det barnet du har

Selv om begge personlighetstypene har spesielle ressurser, kan det være utfordrende for introverte foreldre å håndtere ekstroverte barn og motsatt.

– Hvis man som forelder er ekstrovert og har et introvert barn, kan det være vanskelig å forstå hvorfor barnet ikke bare kan snakke med andre, nyte store sosiale sammenhenger eller ha mange venner, sier Lyng Hansen.

Slik støtter du ditt introverte barn

• Hjelp barnet med å bli hørt når det har vanskelig for å komme til orde.

• Gi barnet tid til å tenke før det svarer, og tid til å formulere seg.

• Vis fascinasjon for barnets tanker, og vær stolt av at det reflekterer og handler med stor samvittighet og lojalitet.

• La barnet gå lidenskapelig opp i én ting, snakk om det barnet brenner for og gled deg over barnets evne til å fordype seg i noe konkret.

• Forvent ikke at barnet følger strømmen. Støtt barnet i sine valg.

• Legg til rette for rolige timer i hverdagen, slik at barnet kan samle ny energi.

• Hjelp barnet å velge fritidsaktiviteter som passer barnets temperament. I sport kan det være en idé å unngå konkurransesport eller lagspill. Velg heller en individuell idrett.

• Ikke press barnet til å gjøre noe det ikke er klart for. Barnet trenger tid til å vurdere før det er klar for å delta.

Kilde: Helen Lyng Hansen, helsesøster og forfatter

Slik støtter du ditt ekstroverte barn

• Støtt barnets lyst til å være sammen med venner, og hjelp det med å pleie en stor omgangskrets ved å invitere hjem eller la det besøke andre på fritiden.

• La barnet delta i mange forskjellige aktiviteter.

• Lytt og spør om opplevelser og detaljer når barnet forteller, og hjelp det med å komme ned i dybden.

• Gi barnet mulighet til å diskutere forskjellige emner. La barnet være en del av samtalen når dere er flere samlet.

• Hjelp barnet med å vente og gi plass til at andre kan få ordet.

• Hjelp barnet med å lytte til hva andre sier og avlese andres signaler.

• Ekstroverte barn har mange jern i ilden, og kan trenge hjelp til av og til å velge bort slik at det ikke blir stresset.

• Ros barnet for evnen til å komme videre, se fremover og tenke positivt.

• Ros barnet for evnen til å ta initiativ og gjøre ting uten å være redd eller bekymret.

Kilde: Helen Lyng Hansen, helsesøster og forfatter

Lignende problemer kan også oppstå dersom det er motsatt:

- Hvis du er en introvert forelder til et ekstrovert barn, kan det være vanskelig å forstå hvorfor barnet ikke har behov for å være hjemme, slappe av og lade opp, hvorfor barnet hele tiden vil at det skal skje noe og hvorfor det snakker så mye, sier Lyng Hansen.

Det kan være en god idé for foreldre å snakke med hverandre om disse forskjellighetene. Ofte er det slik at en av foreldrene kjenner seg mer igjen i barnet enn den andre.

– Det er avgjørende at vi som foreldre aksepterer våre barn som de er. Barn er ikke små kopier av sine foreldre, og de må aldri føle at det hadde vært bedre hvis de var annerledes, understreker helsesøsteren.

 

Må lære å være sammen med andre

Førsteamanuensis Ingrid Lund ved Universitetet i Agder forteller at introverte og ekstroverte barn har forskjellige sosiale utfordringer som foreldre kan hjelpe dem med.

– Den introverte har lett for å bli utsatt for mobbing, fordi han eller hun er lett å ta. Den ekstroverte kan lett bruke temperament, ord og kraft til å holde andre utenfor og utføre negative handlinger mot andre, hvis det ikke er voksne som veileder dem i å regulere følelser og atferd, forklarer hun.

Hun vektlegger at dette ikke er barnets, men de voksnes ansvar.

– Voksne må lære barn hvordan de skal være sammen med andre. Det betyr at de må samarbeide på tvers av barnehage og skole, utdyper Lund.

 

- Inviter barnets venner hjem

Det kan være lurt å invitere barnets venner med hjem og være bevisst på hvordan det leker sammen med andre. Når barnet trenger støtte, bør voksne engasjere seg i leken og bidra til et godt samspill.

– Når barn får en grunnleggende mestringsfølelse sammen med andre barn, tar de den følelsen med seg videre som mestringskompetanse i gruppearbeid, friminutter og kroppsøvingstimer på skolen, sier spesialpedagogen.

Hun mener nøkkelen er at barna får oppleve suksesser.

– Når vi mestrer, lagres erfaringen, slik at når det ikke går så bra så ramler ikke verden helt sammen. Det å tabbe seg ut er en del av det å være menneske, men det krever også at vi ser på prøving og feiling som en viktig og sunn del av barn og unges utvikling, sier Lund.

Nyttige tjenester

FORUM

Underholdning