Svangerskapspermisjon

Foreslår tredeling av permisjonen

Fredag la statsråd Audun Lysebakken (SV) fram et forslag om tredeling av foreldrepermisjonen.

TREDELING: Det nye forslaget går ut på at mor tar en del, far tar en, så er resten til fri fordeling mellom dem.
TREDELING: Det nye forslaget går ut på at mor tar en del, far tar en, så er resten til fri fordeling mellom dem. Foto: ILLUSTRASJONSFOTO: www.colourbox.com
Publisert Oppdatert

Forslaget i Likelønnsmeldingen går ut på at foreldrepermisjonen skal deles i tre.

Mor og far skal ha krav på hver sin like store del, mens den siste delen er til fri fordeling.

Barne-, likestillings- og inkluderingsminister Audun Lysbakken la fram stortingsmeldingen fredag. Mandag skal han selv ut i pappapermisjon i fire måneder.

Del

HAR DU EN MENING OM TREDELINGEN? Delta i debatten eller gi din stemme under.

Permisjon i stadig forandring

Permisjon i forbindelse med fødsel er i stadig endring. I 2009 ble fedrekvoten utvidet til ti uker. Mor har i dag ni uker lagt til før og etter fødselen av medisinske grunner.

Mor og far har med dagens ordning da 37 eller 27 uker, avhengig av om man vil ha 100 eller 80 prosent lønn, som de kan dele mellom seg som de vil.

Mor får flere egne uker

Det nye forslaget begrenser foreldrenes muligheter til å selv velge hvordan de vil dele permisjonen. Imidlertid vil mor ha flere egne uker enn i dag, da dagens ordning gir henne seks uker mot farens ti.

Hvis budsjettforslaget til regjeringen går igjennom, vil fedrekvoten bli økt med to uker for barn født fra og med 1. juli 2011. Samtidig er det foreslått å øke den totale stønadsperioden med én uke til 47 uker.

Både mor og far skal i så fall, hvis forslagene i budsjettet og likelønnsmeldingen blir vedtatt, ha 12 uker, mens 20 uker er til fri fordeling. Mor har i tillegg tre uker før fødsel.

Økt likestilling

Formålene med tredelingen er å øke likestillingen i hjemmet og arbeidslivet. Det pekes også på i forslaget at lønnsforskjellene mellom kvinner og menn vokser i småbarnsfasen.

Ifølge Likelønnsmeldingen tar mødre gjennomsnittlig ut 88 prosent av alle foreldrepengedager. Dette er regnet ut uavhengig av om foreldrene bor sammen og uavhengig av om de begge har rett til foreldrepenger.

Absurd at far har størst kvote

Tidligere har Gro Nylander, overlege på kvinneklinikken på Rikshospitalet, uttalt at det er absurd at far er sikret flere permisjonsuker enn mor.

Etter at det ble foreslått i statbudsjettet for 2011 å øke fedrekvoten til 12 uker (og gi en uke ekstra totalt), raste debatten på Dinbaby.com. En bruker mente at dette er et overgrep mot meg og min familie.

Få mest ut av permisjonen

Skal du ut i permisjon, kan det være lurt å kunne et lite triks som gir mest tid og penger ut av permisjonen.

På Facebook er det opprettet en egen side som heter Ja til tredeling av foreldrepermisjon.

Nyttige tjenester

FORUM

Underholdning