Fødselsdepresjon hos far

Dette er fødselsdepresjon hos far

Menns psykiske helse etter fødselen er for lite vektlagt, ifølge ekspert.

FØDSELSDEPRESJON HOS FAR: Ekspertene mener at menns psykiske helse etter fødselen er for lite vektlagt. Foto: Gettyimages.com.
FØDSELSDEPRESJON HOS FAR: Ekspertene mener at menns psykiske helse etter fødselen er for lite vektlagt. Foto: Gettyimages.com.
Publisert Oppdatert

Tegn på fødselsdepresjon hos menn

Disse klassiske tegnene kan tyde på fødselsdepresjon hos mannen:

  1. Svingninger i følelser: Kan føle seg hjelpeløs, ubrukelig og engstelig, usikker og med lav tro på egen mestring i rollen som omsorgsgiver og far.
  2. Tilbaketrekking, søvnmangel, manglende initiativ i parforholdet, vansker med å regulere matinntak og humørsvingninger.
  3. Endring i opplevd partnerkontakt, egen identitet og sosial endring.
  4. Mange fedre kan oppleve en seksuell ”down-periode” og ha mindre lyst.

Kilder: Familiekonsulent Geir Frede Johnsen og psykologspesialist Thomas Skjøthaug

- Mange fedre kan bli fortalt at spedbarnstiden har et fokus på mor og barn, mens fedres rolle først gjør seg gjeldende senere. Dette kan medføre at fedre føler seg fremmedgjorte og usikre, særlig fordi mange fedre er opptatt av mestring i spedbarnshåndteringen på egne premisser, ikke nødvendigvis med mor som mal.

Det mener Thomas Skjøthaug, psykologspesialist på BUP-Vest. Han er også doktorgradsstipendiat på R-bup og forsker på fedre i spedbarnstiden.

Skjøthaug mener at det ikke er nok fokus på at nybakte fedre i likhet med at ferske mødre også kan bli hardt rammet av fødselsdepresjon.

Dette til tross for at det finnes mange undersøkelser om menns psykiske helse i svangerskap og fødsel som bekrefter problemet.

Fødselsdepresjon hos far

- Det er grunn til å tro at menns depresjon rundt fødsel ikke fanges opp, fordi menns depresjoner generelt sett fanges opp senere og i mindre grad enn hva kvinners depresjoner angår. Menn oppsøker hjelp sjeldnere og senere i depresjonsforløpet, noe som gjør at alvorligheten kan bli større, forteller psykologspesialisten.

Skjøthaug mener fokuset på menns psykiske helse i denne tiden er for lite vektlagt, fordi man vet at nedstemthet påvirker partner og hele familien.

- Det er dessverre slik at vi fortsatt tenker at pappa ikke skal ”syte” når han opplever vanskelige følelser i svangerskaps- eller spedbarnstiden. Ofte kan diskusjonen bli polarisert, der mannens psykiske helse gjentagende settes opp mot kvinnens psykiske helse, sier han.

Her har helsestasjonene en jobb å gjøre, mener psykologspesialisten; spørre far direkte om hans psykiske tilstand, ikke bare via mor.

- Menn opplever også vansker med egne følelser som fortjener oppmerksomhet og behandling, uten at dette må tas til inntekt for en konkurranse med mors psykiske vansker, sier han.

Skjøthaugs oppfordring er at vi i større grad må tenke «både/og» fremfor «verken/eller».

- Dette er en sårbar tid med høye skilsmissetall. Begge foreldrenes psykiske helse bidrar til dette, ikke bare mors, understreker han.

Les også: Gavetips til nybakt far

Symptomer på fødselsdepresjon

Seniorrådgiver Ole Bredesen Nordfjell ved Reform Ressurssenter for menn var blant dem som gjennomførte et prosjekt for noen år siden som omhandlet fedre i familier med startvansker. Også han mener at fødselsdepresjon hos menn er en problemstilling som fortjener større oppmerksomhet.

- Dette rammer mange menn, likevel ser det ikke ut til at hjelp til denne gruppen foreldre i forbindelse med fødsel blir særlig prioritert av helsedirektoratet eller kommuner, sier Bredesen.

Ifølge Skjøthaug ser man ofte et større innslag av frustrasjon og sinne som sentrale symptomer hos menn. Samtidig mener han at det finnes flere fellestegn hos både menn og kvinner:

- Begge kjønn kan oppleve nedstemthet, lav selvtillit og mestringsfølelse, lite energi og ha søvnvansker. Men selv om mange kan ha disse følelsene og tilstandene, trenger de ikke være deprimerte. Det er viktig å skille mellom følelser som naturlig varierer i spedbarnstiden og kliniske depresjonsdiagnoser, sier Skjøthaug.

Han mener at menn ikke søker hjelp på samme måte som kvinner hvorvidt gjelder depresjon.

- Her trenger vi en real holdningsendring, der det er akseptert at også menn kan ha psykiske vansker i forbindelse med å bli fedre. Spedbarnstiden med mor-barn-enheten har tradisjonelt sett blitt forbeholdt kvinner, selv om det er under endring, sier Skjøthaug.

- Det er ikke slik at fedre "syter" og kvinner har det "vanskelig". Mangelen på kunnskap om fedres psykiske helse sier noe om skeivheten og det lave fokuset dette har fått i media og i forskningen, legger han til.

Nyttige tjenester

FORUM

Underholdning