Au pair-reglene

Du trenger ikke barn for å ha au pair

Tanken bak au pair-ordningen er ikke å skaffe norske familier billig arbeidskraft.

HJELP I HUSET: Au pair-ordningen gir fleksibel hjelp i huset og gode vennskap på kjøpet.
HJELP I HUSET: Au pair-ordningen gir fleksibel hjelp i huset og gode vennskap på kjøpet. Foto: Illustrasjonsfoto: Colourbox
Publisert Oppdatert

- Au pairordningen er først og fremst en fleksibel ordning barn, familie og kulturutveksling står i sentrum. Den bidrar til personlig utvikling for au pairen, men har også effekt på familien som helhet, sier Eirin Førsund ved byrået Atlantis Utveksling

Totalt hjelper byrået rundt 200 au pairer og vertsfamilie med å finne hverandre hvert år.

- Au pairordningen gir ungdom fra hele verden lik mulighet til et annerledes år, selvrealisering, personlig utvikling og til å lære et nytt språk, legger hun til.

Enslige og par

For å få au pair gjennom Atlantis må du ha minst et barn under 14 år, og er du enslig må du ha minst 50 prosent omsorgsansvar for barnet.

En av au pairens viktigste oppgaver vil derfor være barnepass og lek eller aktiviteter med barna, men det er et krav at jobben skal bestå av en kombinasjon av husarbeid og barnepass.

Slik får du råd til au pair:

 • Barnetrygd 970 kr per måned (Mer hvis du har flere barn)
 • Kontaktstøtte 5000 kr per måned hvis barnet er 13-18 måneder / 3303 kr hvis barnet er 19-23 måneder

Au pairens rettigheter:

 • Ikke mer enn fem timers arbeidsdag eller 30 timers arbeidsuke. Selv ikke mot ekstra betaling
 • Mulighet til å delta i norskopplæring, fritidsaktiviteter og til å utøve sin religion
 • Vertsfamilien skal betale norskkurs for minimum 7800 kroner per år
 • Eget rom hos vertsfamilien hele kontraktsperioden
 • Fri kost og losji samt minst 5200 kroner før skatt per måned i lommepenger
 • Ferie i til sammen 25 dager
 • Vertsfamilien skal betale au pairens forsikring og reisekostnader til hjemreise.
 • Betalt reise og opphold dersom han eller hun ska være med vertsfamilien på ferie
 • Minst en fridag i uken og minst en fridag i måneden skal være en søndag

KIlde: UDI

Krav til au pairen:

 • Han eller hun må være over 18 og under 30 år
 • Den generelle regelen er at en au pair ikke skal ha barn selv
 • Han eller hun må ønske å returnere til hjemlandet etter endt opphold i Norge, og forholdene i hjemlandet må tilsi at han eller hun kan returnere tilbake

Kilde: UDI

Må ikke ha barn

UDI sin definisjon av vertsfamilien er noe bredere.

- En vertsfamilie kan være et ektepar, partnere eller samboere med eller uten barn, men familien kan også bestå av en enslig forelder med barn, sier områdeleder i UDI, Hanne Krange.

UDI krever med andre ord ikke at det bor barn i huset som au pairen skal ha ansvar for.

Han eller hun kan da for eksempel ha ansvar for husarbeid og pass av husdyr.

Hva slags husarbeid er det greit å sette au pairen til? Delta i diskusjonen i vårt forum.

Skal ha eget rom

For jobben som gjøres, skal au pairen ha kost, losji i eget rom i vertsfamiliens hus og minst 5200 kroner i måneden i lommepenger.

- Hvor mye det koster å ha en au pair er imidlertid relativt. Går du gjennom et firma, må du også betale for startkostnader, og i tillegg kommer utgifter til norskopplæring, sier Førsund.

Per i dag plikter vertsfamilien å betale minst 7800 kroner for norskkurs til au pairen.

Skal ville å lære

Norskkurs er nemlig viktig for at au pairen skal få best mulig utbytte av oppholdet i Norge.

Familien skal også betale kursmateriell og reisekostnader i forbindelse med kurset.

- Av au pairen kan dere forvente at han eller hun faktisk er interessert i å lære språk, og for at læringen skal være så effektiv som mulig er det viktig at norsk er hovedspråket hjemme, sier hun.

Ikke lov med familiemedlemmer

Det er også viktig at vertsfamilien har god kjennskap til det norske samfunnet og snakker godt norsk.

- Defor er det slik at dersom en av vertsforeldrene er fra samme opprinnelsesland som au pairen, må han eller hun ha bodd i Norge i minst ti år, sier Krange.

Man har ikke lov til å ansette familiemedlemmer i rett opp- eller nedstigende linje som au pair, og det er ikke anledning til å være au pair hos søsken, søskenbarn, svoger, svigerinne, tante eller onkel.

Kan si opp kontrakten

For å unngå misforståelser, er det viktig at begge parter har forståelse for hverandres ønsker og forventninger.

Hos Atlantis gjøres dette blant annet ved at alle familier fyller ut en familieprofil som blir oversendt til au pairen.

- Dette hjelper au pairen med å få et inntrykk av hva den aktuelle familien trenger hjelp til, og på bakgrunn av denne informasjonen kan au pairen velge om han eller hun ønsker å inngå kontrakt med familien, sier Førsund

Krav til vertsfamilien:

 • Vertsfamilien kan være ektepar, partnere eller samboere med eller uten barn eller enslig forelder med barn
 • De må ha god kjennskap til det norske samfunnet og norsk språk
 • De kan kun ha en au pair om gangen
 • De må behandle au pairen som et familiemedlem

Kilde: UDI

Skulle kjemien likevel ikke stemme, kan kontrakten sies opp av begge parter med minst en måneds varsel.

Godt sikkerhetsnett

Det finnes dessverre også eksempler på at au pairer utnyttes av familier som kun er ute etter billig hushjelp, og skyldes ønsket om oppsigelse dårlig behandling av vertsfamilien, anbefales au pairen å melde fra til politiet.

Kontrakten kan da, ifølge Norsk Folkehjelp, sies opp med øyeblikkelig virkning.

For å gi au pairene et godt sikkerhetsnett dersom uhellet skulle være ute, åpnet Norsk Folkehjelp, i samarbeid med Fagforbundet, Au Pair Center i januar 2013.

Dette er en informasjons- og rådgivingstjeneste for au pairer og vertsfamilier, og senteret kan også bistå med juridisk hjelp og mekling dersom dette er nødvendig.

Sjelden problemer

- Atlantis opplever ikke ofte at de au pairene som kommer gjennom oss utnyttes av vertsfamiliene, sier daglig leder ved Atlantis, Julie Hart.

Hun mener gode rutiner forhindrer at dette skjer i særlig grad.

Slik finner du din au pair:

Det finnes mange muligheter når du skal finne en au pair.

Her er noen steder å begynne:

Privat formidling:

Au Pair Box

Aupair World

AuPair Wizard

Gjennom formidlingsbyrå:

Alantis Utveksling

EF au pair

Energy Au pair

Før en vertsfamilie blir godkjent, legges det stor vekt på at familien har forstått hensikten med ordningen.

- Og de må vise at de vil følge de reglene vi og UDI har satt. Dette forsikrer vi oss om gjennom samtaler i forkant og god oppfølging av både familiene og au pairene etter ankomst. Da får vi tatt tak i misforståelser og konflikter på et tidlig stadium, sier hun.

Eventuelle tilbakemeldingene om at ordningen misbrukes, følges så opp med en gang de mottas.

- Og hvis det er nødvendig, avslutter vi samarbeidet med vertsfamilien og finner en ny vertsfamilie til au pairen, sier Hart.

Noen få gir ordningen dårlig rykte

For hun er fullt klar over at problemer kan oppstå.

Innimellom kontaktes byrået av au pairer som har kommet til Norge uten en organisasjon i ryggen, og en del av disse forteller at familiene de kom til ikke overholdt ordningens regler.

Det kan dreie seg om arbeidsoppgaver, arbeidstider eller at de ikke ble inkludert i familien.

- Familier som misbruker au pair-ordningen for å få billig hushjelp, gir ordningen et ufortjent dårlig rykte. Vi godkjenner ikke vertsfamilier som ønsker seg hushjelp, men vektlegger særlig at programmet er ment som kulturutveksling og at au pairen skal være et familiemedlem, sier hun.

For å unngå utnyttelse av au pairen, mener Hart at det bør etableres gode prosedyrer for å følge opp vertsfamiliene og au pairene etter at de er kommet til Norge.

- En mulighet er å gjøre det obligatorisk å bruke et kvalifisert au pair-byrå, og en annen mulighet er at myndighetene selv fører tilsyn, sier hun.

Les også:

Dette bør du betale barnevakten

Så gammel bør barnevakten være

Barnevakttabbene du bør unngå

Nyttige tjenester

FORUM

Underholdning