Medisiner og smertestillende ved amming

Spesielt én type smertestillende anbefales ammende

Gir du bryst og trenger smertestillende? Paracet og Ibux er to av flere trygge valg.

SMERTESTILLENDE: Smertestillende som inneholder paracetamol, som Paracet og Pinex, er å foretrekke hvis du må ta smertestillende mens du ammer.
SMERTESTILLENDE: Smertestillende som inneholder paracetamol, som Paracet og Pinex, er å foretrekke hvis du må ta smertestillende mens du ammer.
Publisert Oppdatert

Amming og legemidler

Det er vanligvis ønskelig at kvinnen ammer sitt barn, selv om hun bruker legemidler, fordi nytten av morsmelk som regel er større enn risikoen for legemiddelpåvirkning hos barnet.

Kvinner som bruker legemidler mot kroniske sykdommer i svangerskapet, trenger ofte å fortsette med dette under ammeperioden. Som regel er dette mulig, fordi barnet tilføres mye mindre legemiddel via morsmelken enn under svangerskapet.

I tillegg kan ammende ha behov for legemidler mot akutte sykdommer, særlig fordi kvinner i Norge ofte ammer lenge. De aller fleste legemidlene overføres til morsmelk i minimale mengder og kan derfor brukes av ammende.

For enkelte legemidler foreligger det imidlertid en reell risiko for farmakologiske effekter i brysternærte barn.

Kilde: Norsk Legemiddelhåndbok

- Pakningsvedlegget er en temmelig dårlig kilde til informasjon om medisinbruk for gravide og ammende, selv om den bør leses og selvsagt ikke ignoreres. Jeg anbefaler å sjekke hva som er trygg bruk på nettsiden tryggmammamedisin.no, eller spørre fastlegen eller på apoteket.

Det informerer Pål-Didrik Hoff Roland, farmasøyt og legemiddelrådgiver hos RELIS Midt-Norge.

Smertestillende og amming

Rolands generelle råd er at dersom du bruker smertestillende fast, ofte eller over lengre tid, så bør du ikke amme uten at du har avtalt dette spesielt med legen din.

Han mener det finnes bedre måter å sjekke et legemiddels anbefalte bruk på, enn å lese pakningsvedlegget.

For hva om den som gir bryst i en kort eller lengre periode har behov for å ta smertestillende, for eksempel mot hodepine? Eller allergitabletter? Eller antibiotika?

Det varierer fra medisin til medisin hvor mye som kan gå over i morsmelken og nå barnet. Og det har forekommet dødsfall hos diebarn på grunn av at sterke smertestillende midler har kommet over i morsmelken i betydelig dose. Man skal altså ta på alvor at barn kan påvirkes negativt av mors medisinbruk under amming.

Paracetamol ved amming

Hvor ofte og hvor mye, teller selvsagt.

- Tar du én tablett i uka er jo det meste trygt. Men dersom du tar 1-3 tabletter daglig i noen dager, finnes det smertestillende legemidler man ikke anbefaler ammende å bruke, sier Roland.

- Et eksempel er Paralgin Forte, Pinex Forte og Tramadol. Enkeltdoser kan brukes om du ammer, men amming frarådes ved gjentatt dosering eller langvarig bruk.

Ifølge tryggmammamedisin.no bør ammende i første rekke bruke smertestillende som inneholder paracetamol. I denne gruppen inngår kjente produkter som Paracet og Pinex.

Hvis ikke paracetamol-produkter hjelper nok på smertene, kan du bruke medisiner som Ibux og Ibuprofen (der Ibuprofen er virkemiddelet), eller Voltarol (diklofenak er virkemiddel).

Felles for disse medisinene er at de i veldig liten grad går over i morsmelken.

Les også: Denne prevensjonen er trygg under amming

Bruke morsmelkerstatning?

Generelt sett er det slik at det er de minste barna, og spesielt de premature, som tåler minst av medisiner, påpeker Pål-Didrik Hoff Roland.

- Bør en vente en tid før en ammer, etter å ha tatt smertestillende?

Trygg allergimedisin for ammende

Tabletter som inneholder virkestoffet cetirizin (som for eksempel Zyrtec), loratadin (som for eksempel Clarityn), desloratadin (som for eksempel) Aerius), levocetirizin (slik som for eksempel Xyzal) og feksofenadin (som for eksempel Telfast).

Kilde: Helle Tjønn Lindland, Rådgiver, master i farmasi, RELIS Sør-Øst legemiddelinformasjonssenter, Oslo universitetssykehus HF, Rikshospitalet

- For medisiner med paracetamol, ibuprofen og diklofenak er ikke det nødvendig. For andre bør man vente, og det så lang tid som kroppen bruker på å kvitte seg med medisinen. For naproksen vil det for eksempel kunne ta 2-3 døgn etter siste tablett før all medisin er ute av kroppen.

Avhengig av hvilken type smertestillende man bruker, bør morsmelkerstatning vurderes.

- Men gitt at mor ikke bør amme på grunn av medisinbruken, så bør hun pumpe seg og kaste melken i den perioden, påpeker farmasøyt og legemiddelrådgiver hos RELIS Midt-Norge, Pål-Didrik Hoff Roland.

Zyrtec og antibiotika ved amming

Hva så med allergitabletter? Er disse ufarlige å bruke for ammende?

- Det finnes flere allergitabletter som regnes som trygge å bruke ved amming, opplyser rådgiver og farmasøyt Helle Tjønn Lindland i RELIS Sør-øst.

- For flere av disse medisinene er det kun svært små mengder av medisinen som går over i morsmelken, og det er ikke rapportert om bivirkninger hos barn som har blitt ammet mens moren har brukt slike allergitabletter. Men på samme som alle andre, bør ammende følge den anbefalte doseringen.

Her finner du en tabell over hvilke handelsnavn som inneholder de ulike virkestoffene i allergitablettene.

Mange ammende lurer også på hvordan det forholder seg med antibiotika. Kan for eksempel penicillin være skadelig for fosteret?

- Det finnes flere ulike typer antibiotika som ammende kan bruke, som for eksempel de vanlige penicillinene. Denne typen antibiotika går i svært liten grad over i morsmelk, og er ikke forventet å gi bivirkninger hos barn som ammes. Mødre som trenger vanlig behandling med penicilliner kan derfor amme like ofte og mye som de pleier mens de tar kuren. Det samme gjelder også for flere andre typer antibiotika, forteller Lindland.

Som har et siste tips.

- Legene pleier å ta hensyn til at kvinnen ammer når de skal velger medisin. Hvis kvinnen likevel er usikker på om det er trygt å amme når hun får antibiotika, kan hun spørre legen sin en ekstra gang, eller sende inn spørsmål til den offentlige spørsmål/svar-tjenesten Trygg Mammamedisin (telefon og internett).

Sykdom og amming

Ifølge Ammehjelpen, kan mor amme ved de fleste sykdomstilfeller, og ved sykdommer som influensa, forkjølelse, infeksjoner eller feber, skal du amme så lenge som mulig for å forebygge sykdom hos barnet.

Dersom du av sykdomsgrunner ikke kan amme, bør du pumpe deg hver 3. time, eller når du ellers ville ammet for å holde oppe melkeproduksjonen. Kast så melken da den ikke er brukbar, og øk gjerne væskeinntaket for å holde produksjonen i gang.

Nyttige tjenester

FORUM

Underholdning