6-6-6 gir sikker sex:

  • Barnet må være under seks måneder gammel.
  • Barnet må være fullammet og spise minst seks brystmåltidet i døgnet. Det må aldri gå mer enn seks timer mellom måltidene.
  • Mor må ikke ha hatt blødninger senere enn seks uker etter fødsel.

Kilde: Jordmor Tine Greve

Når du ammer, må du holde deg unna prevensjonsmidler som inneholder østrogen.

- Disse prevensjonsmidlene senker melkeproduksjonen. Ønsker du å amme babyen din, bør du derfor velge et av de mange prevensjonsmidlene som finnes uten østrogen, sier Marius Johansen.

Han er medisinskfaglig ansvarlig lege ved Sex og samfunn - senter for ung seksualitet.

Velg gestagen

Preparater med gestagen er gode alternativer.

Du kan da velge mellom p-stav, p-sprøyte, minipillen Conludag og gestagen-p-pillen Cerazette.

 - Disse prevensjonsmidlene kan kvinner som ikke ammer begynne med umiddelbart etter fødsel, mens kvinner som ammer bør vente seks uker. Årsaken til dette er at man tror at noe gestagen går over i morsmelken og kan påvirke nerveutviklingen hos barnet de første ukene, sier han.

Kan bruke spiral

Spiral er et annen prevensjonsmiddel som egner seg godt under amming, og det gjelder enten du velger kobberspiral eller hormonspiral.

Hormonspiral inneholder nemlig ikke østrogen, men gestagen.

- Det er som regel greit å sette inn spiral seks uker etter fødselen. Dersom man har hatt en komplisert fødsel eller keisersnitt, anbefales det imidlertid å vente 12 uker, sier Johansen.

Mange vil benytte anledningen til å sette inn spiral på seksukerskontrollen.

Økt risiko for blodpropp

Dersom du ikke ammer, er kombinasjonspreparater med østrogen og gestagen, som vanlige p-piller, p-ring og p-plaster, gode valg.

- Man kan bruke disse produktene allerede fra tre uker etter fødsel. Grunnen til at man ikke kan begynne med dem tidligere, er at man har økt risiko for blodpropp etter fødselen og at disse preparatene øker risikoen ytterligere, sier han.

Etter seks måneder er det i orden å begynne med kombinasjonspreparater også for ammende kvinner.

Da får barnet gjerne annen mat i tillegg til bryst, og melkeproduksjonen har som regel gått ned noe uansett.

Prevensjon som egner seg under amming

  • P-stav
  • P-sprøyte
  • Minipille
  • P-pillen Cerazette
  • Kobberspiral
  • Hormonspiral

Kilde: Lege Marius Johansen

Amming som prevensjon

Naturens eget prevensjonsmiddel, selve ammingen, er ikke noe Johansen ville satset på.

- Dette er jo ikke en bulletproof metode akkurat, men sikkert er det at det er et utrolig viktig prevensjonsmiddel for eksempel i en del afrikanske land, sier han.

Der reduserer ammingen risikoen for at det dukker opp et nytt barn mens moren fortsatt ammer og trenger energi til å ta seg av den lille babyen.

- En viss beskyttelse gir altså ammingen så lenge man fullammer, men 100 prosent sikkert er det ikke. Det er også viktig å være klar over at man kan ha hatt første eggløsning selv om man ikke har fått første menstruasjon etter fødselen, sier han.

Ikke alltid effektivt

Jordmor Tine Greve bekrefter at amming kan være et effektivt prevensjonsmiddel, men understreker at dette forutsetter at tre kriterier oppfylles.

- For det første må barnet være under seks måneder. I tillegg må barnet fullammes, hvilket betyr at det har morsmelk som eneste ernæring og også ammes om natten, og mor kan ikke ha fått igjen menstruasjonen. Det forutsetter også at mor ikke har hatt blødninger senere enn seks uker etter fødselen, sier hun.

Amming undertrykker eggløsning

Når disse tre kriteriene er oppfylt, viser studier at amming gir omtrent 97-99 prosent sikkerhet.

- Men samme studier viste at man har en økt graviditetsrisiko hos kvinner som ikke oppfyller de tre kriteriene. Det kan for eksempel være at de har introdusert noe fast føde eller at barnet sover lenger om natten, sier Greve.

Barnet må ammes jevnt gjennom hele døgnet, og hvis du sover så lenge som seks til åtte timer i strekk om natten, er det viktig å være klar over at kroppen ikke lenger lager de hormonene som undertrykker eggløsning.

- Dette skjer nemlig når du ammer, sier hun.

Unngå uplanlagt graviditet

Hvis barnet for eksempel sover fra åtte om kvelden til fem om morgenen, har det altså gått for lang tid mellom ammingene, og da kan du ende opp med uplanlagt graviditet hvis du ikke bruker annen prevensjon.

- Dette er det mange nybakte foreldre som har opplevd fordi de ikke var oppmerksom på hva de måtte passe på, sier hun.

Greve bekrefter videre at p-piller, i likhet med en del andre medikamenter, kan føre til at man får mindre melk til barnet sitt.

- Det anbefales derfor at man som ammende får prevensjon med en hormonsammensetning som ikke påvirker melkeproduksjonen. Da er minipillen godt egnet, sier hun.

Les hele saken