hvor lenge skal man amme

Så lenge er det vanlig å fullamme

Hvor lenge du skal amme er veldig individuelt, men det finnes anbefalinger du kan forholde deg til.

SÅ LENGE BØR DU AMME: Kun to prosent av norske mødre fullammer til babyen er 6 måneder. Mange starter å gi spedbarn mat så snart spedbarnet har passert 4 måneder.
SÅ LENGE BØR DU AMME: Kun to prosent av norske mødre fullammer til babyen er 6 måneder. Mange starter å gi spedbarn mat så snart spedbarnet har passert 4 måneder. Foto: FOTO: restock.com
Publisert Oppdatert

- Folk er ivrige og vil gå fort fram, sier helsesøster Veslemøy Ruud. Daglig tar hun imot nybakte mødre på en helsestasjon i Oslo.

Halvparten av ammende kvinner slutter nemlig å amme etter fire måneder.

Ruuds erfaring er at de fleste starter med å gi mat så snart barnet har passert 4 måneder.

Ifølge Helsedirektoratet er det bare 44 prosent av fire måneder gamle babyer som kun får morsmelk, og kun 17 prosent av mødrene fullammer til barnet er 6 måneder.

Hvor lenge er det vanlig å amme

- Introduserer du barnet for fast føde før det er 6 måneder erstatter du morsmelk med et dårligere alternativ, mener seniorrådgiver og ernæringsfysiolog i Helsedirektoratet Gry Hay.

Hun har spedbarnsernæring som ett av sine ekspertområder, og har blant annet vært med på å utarbeide brosjyren mat for spedbarn.

- Fra barnet er 4 måneder er det ikke skadelig å starte med fast føde.

Samtidig som hun oppfordrer til amming, mener hun at det er viktig å unngå moralisme.

- Ikke alle kan amme, og for noen er morsmelkerstatning det riktige valget. Dette må møtes med respekt og forståelse.

Så lenge bør du fullamme

Hvor lenge du bør amme, eller hvor lenge som er normalt å amme, er veldig individuelt. Likevel finnes det noen råd for dem som klarer å amme.

- Gi barnet fast føde fra det er 4 til 6 måneder gammelt, var de offisielle rådene i Norge fram til 2001. Men norske helsemyndigheter har i senere tid endret sine anbefalinger blant annet på bakgrunn av en forskningsrapport fra WHO, forteller Hay.

Norge er ikke alene om å anbefale fullamming til barnet er et halvt år: Helsemyndighetene i 20 av 24 europeiske land og USA gir samme råd.

- Eksklusiv brysternæring beskytter mot blant annet infeksjoner, også for barn i vestlige land. Delvis brysternæring har ikke samme effekt, forteller ernæringsfysiologen.

Morsmelk beskytter mot infeksjoner i blant annet mellomøre, lunger, urinveier og tarm.

- Det er også holdepunkter for positiv effekt i forhold til cøliaki, mental utvikling, blodtrykk, kolesterol, diabetes og overvekt senere i livet. Spedbarn bør derfor få så mye morsmelk som mulig, sier Hay.

Hun legger til at fra 6 måneders alder er det behov for tilleggskost for blant annet å dekke økt energibehov og å forebygge jernmangel.

Smaksvindu ved 4 måneder

- Jeg har vært skeptisk til myndighetenes råd om fullamming de første seks månedene helt siden det ble innført, sier Ragnhild Halvorsen.

Ammefakta

  • 99 prosent av norske mødre starter å amme barna sine.
  • 44-46 prosent fullammes ved 4 måneders alder.
  • Åtte av ti ammer fortsatt når barnet er 6 måneder.
  • 2-9 prosent fullammer når barnet er 6 måneder.
  • Ved 12 måneders alder får 46 prosent morsmelk.

Kilde: Nasjonalt kompetansesenter for amming, Folkehelseinstituttet og Spedkost.

Hun var tidligere overlege ved Voksentoppen, en spesialavdeling for alvorlig astma og allergi som i dag er underlagt Rikshospitalet. Halvorsen sitter i Vitenskapskomiteen for mat-trygghet og i legerådet til Norges Astma- og Allergiforbund.

- Når barnet er 4 til 6 måneder, er det inne i en periode hvor det er nysgjerrig på mat og nye smaker. Ved å utsette introduksjonen av mat, kan barna lett bli kresne og sensitive for matvarer, sier Halvorsen.

Med bakgrunn i at det finnes mye dårlig mat og drikkevann rundt omkring i verden, har Halvorsen full forståelse for at WHO anbefaler fullamming i seks måneder.

- Rådene om fullamming støtter seg på WHOs prinsipper og er godt ment, men det skal sies at det var uenighet i norske fagkretser når disse rådene ble innført i Norge, sier Halvorsen.

Hun mener at anbefalingene fører til at de som introduserer mat fra 4 måneders alder blir usikre og får dårlig samvittighet, og det er det ingen grunn til.

Unntak fra ammerådene

Myndighetenes anbefaling er at spedbarn kun bør få morsmelk de første seks levemånedene, med tillegg av vitamin D-tilskudd fra 4 ukers alder.

- Dette er de gjeldende offisielle anbefalingene. Alle som gir råd til spedbarnsforeldre bør forholde seg til anbefalingene fra Helsedirektoratet, sier Hay, men legger til at det alltid er viktig å gjøre individuelle vurderinger.

Selv om hovedregelen er at man skal fullamme i seks månedene uten annen mat, finnes det likevel noen unntak.

Dersom babyen ikke har tilfredsstillende vektøkning, virker sulten eller urolig, eller viser tydelig interesse for annen mat er årsaker til å begynne tidligere. Barn som får morsmelkerstatning kan gjerne starte med fast føde fra 4 måneders alder, mener Hay.

Fullamming er best, det er også professor i barnesykdommer og spesialist i lungemedisin og allergi ved Rikshospitalet, Kai-Håkon Carlsen enig i.

- Om man ammer eller ikke har ingen avgjørende rolle for om barnet utvikler astma eller allergi, sier Carlsen.

Han forteller at fullamming det første halvåret anbefales på bakgrunn av ernæringsstatus og infeksjonsfare. Ernæringen i spedbarnsalder har betydning for helsen senere i livet. Fram til barnet er 6 måneder er morsmelk best.

Råd om matstart

- Hva bør man tenke på hvis man starter å gi mat fra 4 måneders alder?

- Det er de samme rådene som gjelder, forteller ernæringsfysiologen.

Hun understreker fordelen med å amme når man introduserer ny mat. Dette gjør det lettere for barnet å tåle maten. Det ser også ut til å beskytte mot cøliaki dersom barnet gradvis introduseres til gluten mens det fremdeles ammes.

- Man bør amme før man gir barnet mat. Ideelt sett bør fast føde introduseres under en paraply av morsmelk, sier Hay.

Bland gjerne fast føde ut med morsmelk. Enzymene i morsmelken gjør maten mer flytende utover i måltidet, og de hjelper barnet å fordøye maten.

På grunn av morsmelkens gunstige effekter, er det viktig å passe på å opprettholde morsmelkproduksjonen det første leveåret, råder Hay.

- Innfør ny mat langsomt. Innfør en og en matsort om gangen mens du ammer. Hvis du gjør det på denne måten, er det en mulighet for å forebygge matallergi hos barnet, sier Halvorsen.

Nyttige tjenester

FORUM

Underholdning