Vann i kjelleren

Slik reduserer du skadene ved flom

Tiltak mot flomskader må gjennomføres så raskt som mulig for å hindre følgeskader.

FLOMSKADER: Dersom du får vann i kjelleren, eller huset på annen måte skades av flom, er det viktig å starte oppryddingen så hurtig som mulig.
FLOMSKADER: Dersom du får vann i kjelleren, eller huset på annen måte skades av flom, er det viktig å starte oppryddingen så hurtig som mulig. Foto: Foto: Håkon Mosvold Larsen/Scanpix
Publisert Oppdatert

I utgangspunktet skal dreneringen rundt huset ta seg av vannmengdene, Mange boligeiere opplever likevel at det kommer vann inn i kjelleren, og da er det for sent å grave dreneringsgrøft for å lede bort vannet.

Da er det kun handling som gjelder, og det er avgjørende at man fjerner vannet så hurtig som mulig.

Fjern forurensning

Dersom det har kommet vann i kjelleren, kan dette inneholde jord, sand og leire og andre forurensninger. Dette bør fjernes så raskt som mulig.

- Da reduseres muligheten for at det oppstår problemer ved eventuell senere oppblomstring av bakterier og andre organismer, sier seniorrådgiver hos SINTEF Byggforsk, Knut Ivar Edvardsen, til klikk.no.

- Et flomskadet rom bør derfor vaskes ned så fort som mulig.

Ikke pump ut vannet for tidlig

For boliger som ligger på flatt terreng og med overveiende jordmasser rundt, er det imidlertid viktig at vannet ikke fjernes for raskt, fordi dette kan føre til ytterligere skader, i verste fall ved at hele huset flyttes på.

- Som regel vil vannet forsvinne av seg selv etter hvert som vannet synker i grunnen utenfor. Dersom det fremdeles står vanntrykk mot veggene eller gulvet, kan dette føre til ytterligere skader, for eksempel ved at kjellergulvet, i verste fall hele huset, blir presset opp. Ofte kan man følge med i grunnvannsnivået ved å se på vannstanden i drenskummen, utdyper Edvardsen, som råder den som er i tvil til å ta kontakt med fagpersoner, for eksempel en geolog eller teknisk etat i kommunen.

Fjerning av skadet materiale

Hva som må rives og fjernes for å sikre god uttørking, avhenger av materialene, skadeomfanget og hvordan konstruksjonene er bygd opp.

Ifølge Edvardsen skal man være spesielt oppmerksom på at der fuktømfintlige materialer er bygd inne mellom tette lag med plater, papp eller plastfolie, må konstruksjonene nesten alltid åpnes slik at man får tørket skikkelig ut før utbedringen starter..

Tørking

Når man skal tørke rom som er skadet av vann, er det ifølge Edvardsen viktig at temperaturen ikke økes uten at ventilasjonen er svært god. Muggsopper og bakterier formerer seg nemlig mye raskere ved høye temperaturer enn ved lave.

- Ved oversvømmelse kan kombinasjonen av høy temperatur og stående vann lett føre til muggskader i løpet av få dager, selv i områder som ikke har stått i vann, utdyper han.

Elanlegg må sjekkes

Det er imidlertid ikke bare bygningskonstruksjonene som må gjennomgås ved en oversvømmelse, også elanlegget må sjekkes før det tas i bruk, enten av en autorisert elektriker eller det lokale eltilsynet.

Risiko for tilbakeslag i kloakksystemet

Dersom man har et hus som er knyttet til kloakkanlegg med oppsamlingskum, fremhever Edvardsen at det er viktig at toalettet ikke benyttes før tanken er tømt.

- Ellers løper man risikoen for tilbakeslag i systemet.

Endringer i grunnforholdene

Etter flom kan grunnforholdene rundt bygningen ha endret seg. Forhold man må sjekke er om vannet har vasket ut terrenget inntil huset, om det er tegn til utglidning eller om terrenget har fått store sprekker. I slike tilfeller bør man kontakte bygningsmyndigheten i kommunen og eventuelt få utført geotekniske undersøkelser av grunnen før utbedringsarbeider settes i gang.

- Start heller ikke opprydding eller utbedring før det er gitt klarsignal fra forsikringsselskapet, men gjør det som er mulig for å begrense skaden, som å fjerne vann og åpne for uttørking, beskriver Edvardsen.

Dekkes av forsikringen

Ifølge heftet Naturskader og erstatning, utgitt av Norsk Naturskadepool og Statens naturskadefond, kan flomskader dekkes på to måter; enten gjennom ditt vanlige forsikringsselskap eller Staten.

Utgangspunktet er at alt som er forsikret mot brannskade også er forsikret mot naturskade som flom. Det betyr at det forsikringsselskapet ditt som skal dekke skaden.

Dersom det handler om skader på eiendom som ikke er forsikret gjennom den vanlige brannforsikringen, for eksempel utearealer og veier , er disse dekket gjennom Statens naturskadefond.

Nyttige tjenester

FORUM

Underholdning