Tenne opp i peisen

Tre tips gir skikkelig fyr i peisen

Derfor bør du tenne fra toppen.

Publisert Oppdatert

Grunner til å fyre riktig

  • Miljøvennlig. Fyrer du riktig, reduserer du sot- og partikkelutslippene og bidrar dermed til mindre lokal forurensning.
  • Klimavennlig. Ved er en fornybar energikilde og derfor et klimavennlig alternativ til fossil oppvarming. Sot fra vedfyring i Nord-Europa bidrar til raskere oppvarming i Arktis. Soten legger seg på snø og is, og tiltrekker seg varme. Riktig vedfyring reduserer disse negative klimaeffektene.
  • Lønnsom og effektivt. Fyrer du riktig, får ildstedet en mer skånsom behandling. Det betyr mindre vedlikehold, rene glass og redusert.

Kilde: Norsk varme.

Det er viktig å fyre på riktig måte for å unngå sot og forurensing og risiko for pipebrann.

Ifølge Morten Seljeskog, forsker i Sintef Energi, bør du unngå å bruke fuktig ved.

- Fuktigheten bør ligge lavere enn 20 prosent. Brenn kun ren tørr ved i ovnen.

Norsk, kortreist ved

Han støttes av Merethe Slensvik Halvorsrød, styreleder i Norsk varme. Hun forklarer at for fuktig ved kan føre til at det dannes sot i skorsteinen. Sot antenner veldig lett, selv ved lave temperaturer. Derfor kan det lett bli pipebrann.

Også miljøet har godt av at du bruker tørr ved. Ifølge Miljødirektoratet fører bruken av fuktig ved til at blir sot- og partikkelutslippene blir 10-30 ganger høyere enn når du bruker tørr ved.

- Kjøp gjerne norsk, kortreist ved. Stort sett er veden du får tak i tørr nok, men du kan sjekke dette ved å slå to vedkubber mot hverandre. Kommer det en «hul» lyd, er veden tørr nok. Er du i tvil kan du gå til innkjøp av en fuktmåler. Dette får du til en rimelig penge i mange byggvarebutikker.

- Du stikker to pinner inn i veden og disse måler fuktprosenten. Er prosenten over 20, er veden for fuktig. Om du har fyrt med for våt ved, kan det være lurt å ha feier på besøk, sier Halvorsrød.

Trikset er å fyre på en måte som gjør at kubbene varer lenger og gir mer varme.

Artikkelen fortsetter under bildet.

Bygg bålet riktig

Deretter må du bygge bålet riktig. Du bør tenne fra toppen for å få rask varme i brennkammeret og trekk i skorsteinen. Se ildsted og skorstein under ett. Tenner du opp vedkubbene på toppen, får du i gang trekket med en gang. Flammene bør alltid være over veden, da brenner du opp flere gasser og prosessen blir mer miljøvennlig.

- Tenn fra toppen. Det gir en raskere oppvarming og mer oksygen til flammen. Deretter må du sørge for nok luft. Åpne alle ventiler i ovnen, og sett gjerne utgangsdøra på gløtt i noen minutter før det brenner godt. Reguler ned ventilene etterhvert, råder Halvorsrød.

Visste du at du kan få penger for å bytte ut din gamle vedovn?

Tenn fra toppen

Hun får støtte av Seljeskog.

- Det sier seg selv at du får best effekt ved å tenne fra toppen av hovedbålet. Tenner du opp innimellom eller under de store kubbene går mye av varmen med til å varme opp disse og trekken kommer ikke raskt nok i gang.

Etterhvert som ovnen blir varm og veggtemperaturen i skorsteinen øker, vil du merke at også trekken øker.

- Hvor lang tid det tar avhenger av hvor lang tid det tar å varme opp skorsteinen. Gamle skorsteiner trenger lenger tid enn nye stålrørsskorsteiner. Fyr gjerne opp med døren litt på gløtt, for å være sikker på å få inn nok luft, sier Seljeskog.

Ønsker du å pynte opp den nye stuen med en flott, gammel vedovn? Da bør du sjekke disse reglene.

Bruk tennbriketter

Seljeskog anbefaler å starte med noe som brenner lett. Du kan bruke papir eller tørr småved av bartrær, for eksempel gran.

- Tennbriketter er også anbefalt. Tennbrikettene setter lett fyr på småveden og du får en intens varmekilde som raskt bidrar til å få opp røykgasstemperaturen i skorsteinen, sier han.

Fordelen med tennbriketter er at de brenner lenger og at varmen dermed vil holde seg høy over lang tid.

Bruk tørre vedkubber nederst og en blanding av opptenningsved og 2-3 opptenningsbriketter øverst.

Sjekk hvilke tennbriketter som er best i test.

Sørg for ventilasjon

Har du balansert ventilasjon eller kjøkkenvifte på gang kan det og være lurt å skru av disse, eventuelt åpne et vindu. De fleste ventilasjonsanlegg har en spesiell funksjon for opptenning som regulerer luftmengden.

- Unngå å stenge spjeldene (trekkventilene) for tidlig. Da får du ulmeforbrenning og partikler og uforbrente gasser går rett ut skorsteinen uten å brenne opp. Ulmeforbrenning kan også forårsake gasseksplosjoner i brennkammer og i skorstein. Disse kan bli så kraftige at ovnens glass kan sprekke, forklarer Seljeskog.

Vil du lese flere slike saker? Meld deg på vårt nyhetsbrev og følg Klikk Bolig på Facebook.

Bygg bålet riktig

Bruk tørre vedkubber nederst og en blanding av opptenningsved og 2 - 3 opptenningsbriketter øverst.

  • Tørr ved veier lite og har dype sprekker. Slår du to kubber mot hverandre, skal det låte som når et balltre treffer en ball.
  • Bruker du fuktig ved med mer enn 20 prosent fuktighet, blir sot- og partikkelutslippene 10 til 30 ganger så store.

Kilde: Norsk Varme.

Tenn fra toppen

Tenn fra toppen gir raskere oppvarming av brennkammeret, som gjør at man hurtig får god trekk i ovnsrør og pipe, mer oksygen til flammene og høyere temperatur.

  • Flammene på toppen sørger for å varme opp kubbene under slik at disse avgir de gassene som gjør at bålet brenner og holdes ved like. Bruk opptenningsbriketter for å sikre rask nok antenning av opptenningsveden på toppen så unngår du unødvendig røyk i opptenningsfasen.
  • Langsom opptenning og lav temperatur fører til at svevestøvet blir mangedoblet.

Kilde: Norsk Varme.

Sørg for nok luft

TØRR VED: Kun tørr ved skal inn i ovnen. Fuktigheten må være lavere enn 20 prosent. Er du i tvil om veden er tørr nok, kan du kjøpe en fuktmåler.
TØRR VED: Kun tørr ved skal inn i ovnen. Fuktigheten må være lavere enn 20 prosent. Er du i tvil om veden er tørr nok, kan du kjøpe en fuktmåler. Foto: ILLUSTRASJONSFOTO: Getty Images.

Pass på at det kommer nok luft inn i huset, slik at ovnen får nok luft til forbrenningen.

  • Kjøkkenvifte og ventilasjonsanlegg som drar luft ut av huset reduserer trekken i pipa. Åpne alle ventiler i ovnen. Sett gjerne døren på gløtt i opp til 5 minutter til det brenner godt.
  • Først når ildstedet er varmt etter ca 15 minutter, reguleres ventilene ned. Det er viktig å ikke stenge spjeldet så mye at flammene dør ut. Veden skal alltid brenne med synlige flamme.
  • Bål uten flamme dobler utslippene av kullos og partikler.
TENN FRA TOPPEN: Du må starte med å bygge bålet riktig. Du bør tenne fra toppen for å få rask varme i brennkammeret og trekk i skorsteinen.
TENN FRA TOPPEN: Du må starte med å bygge bålet riktig. Du bør tenne fra toppen for å få rask varme i brennkammeret og trekk i skorsteinen. Foto: ILLUSTRASJONSFOTO: Getty Images.

Kilde: Norsk Varme.

LUFT: Pass på at det kommer nok luft inn i huset, slik at ovnen får nok luft til forbrenningen.
LUFT: Pass på at det kommer nok luft inn i huset, slik at ovnen får nok luft til forbrenningen. Foto: FOTO: Getty Images.

Nyttige tjenester

FORUM

Underholdning