Ekstra lagringsplass

Dette koster en ekstra bod

Trenger du ekstra lagringsplass? Lei deg plass. Men det koster.

BEHOV FOR EKSTRA LAGRINGSPLASS: Når lagringsplassen i boden begynner å bli knapp, kan det være et alternativ å vurdere å sette noen av tingene på et eksternt lager. I andre tilfeller kan det være behov for et mellomlager ved flytting.
BEHOV FOR EKSTRA LAGRINGSPLASS: Når lagringsplassen i boden begynner å bli knapp, kan det være et alternativ å vurdere å sette noen av tingene på et eksternt lager. I andre tilfeller kan det være behov for et mellomlager ved flytting. Foto: ILLUSTRASJONSFOTO: ThinkStock
Publisert Oppdatert

Det å bo på liten plass har sin pris, på den måten at det kan bli knapt med lagringsplass. For selv om du rydder aldri så mye i den ene boden du har, sitter du igjen med ting du ikke får plass til. Så hva gjør du? Du kan selvfølgelig være nådeløs mot deg selv og kvitte deg med det du ikke får plass til. Men er du litt mer bløthjertet og føler at gjenstandene har en høyere verdi enn som så, kan det være en løsning å leie lagringsplass.

Andre igjen har behov for mellomlagring på vei fra en bolig til en annen, mens noen igjen trenger et sted å stue bort overflødig interiør i forbindelse med en visning.

Uansett behovet ditt, så finnes det rundt om i landet mangfoldige kvadratmetre med lagringsplass som leies ut til trengende. Noen virksomheter har satt det i system og har lange rekker med boder eller containere, mens andre har tatt i en bruk en love eller lignende som de leier ut lagringsplass i.

Mye å betale for få kvadratmetre

Klikk har sjekket hva du må betale for å leie lagerplass, og det koster å ha dårlig plass. Leieprisene for en bod på tre fire kvadratmetre ligger på 500 kroner og oppover.

Prisene varierer med lagerets beliggenhet, servicegrad og tjenester forøvrig. Og ifølge Henning Bonnez hos en av tilbyderne, Yellowbox, er ikke en ekstra bodplass nødvendigvis bare det, en ekstra bodplass. Man må spør seg selv hvilke nivå en krever med tanke på renhold, støv, fuktighet og så videre

- Man må blant annet spørre seg selv hvilket servicenivå man krever med tanke på renhold, støv og fuktighet, sier han til klikk.no.

- Utover det vil prisen også variere med tillegsytelser, nivå på renhold og sikkerhet.

Dette koster ekstra lagringsplass

I vår forspørsel til de enkelte tilbyderne har vi tatt utgangspunkt i et lagringsbehov på åtte kubikkmeter, som tilsvarer et bodareal på tre til fire kvadratmeter. Det varierer imidlertid hvordan de enkelte virksomhetene beregner leieprisene. Noen har kvadratmeterpriser, mens andre oppgir prisene for kubikkmeter. Noen av prisene under vil derfor være omregnede, men de vil likevel i all hovedsak være sammenlignbare.

Noen av tilbyderne har flere plasseringer, og i noen tilfeller vil lagerprisen variere med plassering, fordi den leieprisen tilbyderne betaler for lagerlokalene vil variere.

Ingen av tilbyderne som er på listen har begrensninger på leietid.

Navn på virksomhet

Lagerpris (per mnd)

Dekningsområde

Lagertype

Evt. begrensninger

Extraplass Minilager

710,-

Lager i Ski.

Boder

Ubegrenset lagringstid. Lagrer ikke eksplosiver og brennbare væsker.

YellowBox Lagerhotell

756,-

Stavanger og Sandnes

Boder

OK Minilager

500,- til 790,- (Avhengig av plassering)

Fra Sør-Norge til Nordland.

Containere

Ikke tempererte containere.

Lagerboks

990,-/890,- (min 3 mnd)/790,- (min 12 mnd)

Oslo, Akershus og Buskerud

Bokser

Ikke mat, tørrvarer, brannfarlige væsker, parafin, gassbeholder til grill etc., planter og bensinholdige maskiner.

Troms lagerutleie

750,-

Tromsø med omegn

Boder

Ikke lagring av brannfarlig materiale, slik som bensin, maling osv.

Selvbetjeningslageret

800,-

Bergen og omegn

Boder

Ikke lagring av matvarer, væsker, eksplosiver, brannfarlige væsker, giftige stoffer, spesialavfall

APR

540,- til 825,-.

Stavanger, Sandnes og Kr.sand

Boder

Ikke tillatt å lagre gods som strider mot norsk lov. Ei heller eksplosiver/lett antennelig gods/vesker, lett fordervelige varer.

West 1 Flyttebyrå

625,- (10% rabatt ved forhåndsbetaling 12 mnd)

Oslo og Akershus

Store trekasser

Holmen minilager

660,- til 740,- (avhengig av plassering)

Oslo-området

Boder

Det er ikke tillatt å lagre miljøfarlig, brannfarlig, eller eksplosjonsfarlig gods. Matvarer som kan tiltrekke seg mus og andre skadedyr er heller ikke tillatt.

Eurobox Minilager

400,- til 875,- (avhengig av plassering)

Drammen, Lier og Oslo

Boder

Forbud mot å oppbevare matvarer, brennbare væsker og gasser, samt eksplosiver.

Trondheim minilager

750,- (mnd)/3660,- (6 mnd)/5760,- (12 mnd)

Trondheimsområdet

Boder

Brannfarlige væsker, eksplosiver og matvarer og illeluktende produkter er ikke tillatt.

Minilageret

575,-

Arendal, Fredrikstad, Hamar, Horten, Kongsvinger, Kristiansand, Larvik, Re og Skien.

Boder

Det kan ikke lagres gjenstander som er ulovlige, stjålet, brannfarlige, eksplosive, miljøfarlige og fordervet.

Noen begrensninger

De utleierne klikk.no har vært i kontakt med har noen begrensinger på hva de leier ut. Først og fremst handler det om eksplosiver, brannfarlige kjemikalier og væsker samt matvarer. Utover det kan man lagre det meste, men man det advares mot å lagre gjenstander som har særlig verdi.

- De fleste leietagerne hos oss lagrer møbler og innbo, men dersom man har antikke tremøbler anbefaler vi forøvrig at det holdes temperert, sier Fabian Søbak hos OK Minilager, som leier ut lagercontainere som ikke er oppvarmede.

- Vi vet imidlertid at mange av våre leietakere har oppbevart/oppbevarer ting som dette, og vi har aldri fått tilbakemeldinger på at dette har vært noe problem.

</p> </div>

Plass til en ettroms leilighet

Hos firmaet Lagerboks tilbyr de standardiserte lagerbokser på 7,5 kubikkmeter. Ifølge Henrik Rothman er dette tilstrekkelig for å romme en ettroms leilighet.

- For en treroms må man regne tre lagerbokser, forteller han til klikk.no.

Holmen minilager satt opp følgende tommelfingerregel for hvor mye plass du trenger: Del boligens kvadratmeter på tre, så får du kubikkmeterstørrelsen på den boden du trenger.

"Dette er også litt avhengig av om du skal ha god tilgang til tingene dine eller stable en bod helt fullt", skriver de på sine sider.

En større villa trenger ifølge Rothman fem til syv lagerbokser, som tilsvarer mellom 40 og 50 kubikkmeter.

- Skal man lagre kjøleskap og frysere er det viktig å tømme disse for matvarene. Og ved lagring av oppvaskmaskiner og vaskemaskiner, må disse tømmes for vann, utdyper Rothman.

</p> </div>

Stuer bort før visning

Ifølge Fabian Søbak er de fleste av deres leietagere, personer som har behov for et mellomlager i forbindelse med flytting.

- Men stadig flere ser også verdien i å sette ting på et eksternt lager før visning av boligen.

Lagringstips

Selvbetjeningslageret.no har satt opp noen tips til hvordan du best kan plassere tingene dine på et lager. De råder blant annet til at man bør ha en midtgang, og gjerne plassere det man vil ha lett tilgjengelig nærmest døren. De anbefaler også å stable med litt avstand, slik at det blir noe luftsirkulasjon.

Lagrer du også skap og skuffer, er deres tips å utnytte tomrommene i disse.

Møbler bør i størst mulig grad plasseres på høykant, og kan du fjerne benene på møblene, bør du gjøre det. Og har du verdifulle gjenstander i boden, er rådet fra Selvbetjeningslageret.no å dekke til disse.

</p> </div>

Les også:

Innredning på liten plass

Mange barn på liten plass

På jakt etter gode interiørideer? Du finner dem i Inspirasjonsguiden

Nyttige tjenester

FORUM

Underholdning