Strømprisene

Du har for dyr strømavtale

Sjansen er veldig stor for at du betaler mer for strømmen enn nødvendig.

FORSKJELLIGE AVTALER OM STRØM: Sjekk ut hvilke selskaper som selger billigst strøm. Du kan også vurdere fastpris.
FORSKJELLIGE AVTALER OM STRØM: Sjekk ut hvilke selskaper som selger billigst strøm. Du kan også vurdere fastpris. Foto: FOTO: Colourbox
Publisert Oppdatert

Produkttyper for strømavtaler

Standard variabel kraftpris

 • Varierer hele tiden i forhold til utviklingen i kraftmarkedet.
 • Noen leverandører krever i tillegg et fast beløp årlig.

Spotprisavtale

 • Prisen følger spotprisen, som fastsettes på kraftbørsen Nord Pool. I tillegg til spotprisen må kunden betale et påslag.
 • Spotprisavtalene som offentliggjøres på Konkurransetilsynets oversikt har Nord Pools månedlige gjennomsnittspris som referanse.

Fastprisavtale

 • Avtale om en fast pris på kraft over en periode, for eksempel ett år. Avtaletiden vil normalt være fra tre måneder til tre år.
 • I perioden hvor avtalen gjelder kan man som kunde ikke skifte leverandør. På den annen side er leverandøren forpliktet til å levere strøm for den avtalte prisen, uansett hva som skjer med kraftprisen i markedet.
 • Noen leverandører krever i tillegg et årlig fastbeløp.

Kilde: Konkurransetilsynet

Dette kostet strømmen

 • Vi tok utgangspunkt i SSBs prisstatistikker for de tre kontraktstypene fastpris, standard variabel og spotpris.
 • Vi gjorde beregningene fra 1. kvartal 2000 til og med 3. kvartal 2010.
 • Når det gjelder fastprisvarianten, forutsatte vi 1-års kontrakt som ble fornyet første kvartal hvert år. Det betyr at prisen for første kvartal gjaldt gjennom hele året.
 • Vi la til grunn et forbruk på 17 000 kWh, som er et gjennomsnitt av SSBs historiske data for husholdningenes energiforbruk.
 • Det årlige forbruket ble jevnt fordelt på årets fire kvartal. Det ble altså ikke tatt hensyn til sesongsvingninger.
 • Spotprispåslaget ble satt til 1,485 øre/kWh, som er et snitt av påslagene i Konkurransetilsynets prisstatistikk.

Dette ga følgende energikostnad mellom 1 kv 2000 og 3. kv 2010:

Kontraktstype

Energikostnad

Forskjell i forhold til billigste alt.

Fastpris

84 400 kr

0

Spotpris

85 350 kr

950 kr

Variabel pris

90 190 kr

5790 kr

Høye strømpriser er like sikkert som at det er kaldt om vinteren, og sannsynligvis betaler du for mye for strømmen.

- Vi har gjort en undersøkelse som viste at 8 av 10 forbrukere ikke hadde vurdert å bytte strømleverandør eller avtaletype, og det kan derfor være grunn til å tro at mange sitter på dyrere strømavtaler enn nødvendig, forteller fagdirektør hos Forbrukerrådet, Torgeir Øines, til klikk.no.

- Det viktigste for en forbruker er å sørge for å ha den billigste avtalen innenfor den produkttypen man velger, supplerer informasjonsrådgiver i Konkurransetilsynet, Ronny Turøy.

Det kan dreie seg om en tusenlapp eller to i året dersom du bytter.

Lite å spare på å bytte kontraktstype

Som forbruker kan man velge mellom tre kontraktstyper: Standard variabel, spotpris og fastpris.

Klikk.no har regnet på hva disse tre kontraktstypene ville ha kostet over en 11-års periode (fra januar 2000).

Vi har tatt utgangspunkt i Statistisk sentralbyrås statistikker for strømpriser og -forbruk.

Vi fant ut at fastpris kom gunstigst ut, mens standard variabel var dyrest.

Det skilte 5700 kroner på disse to, som er rundt 520 kroner per år (se egen ramme for mer detaljert utregning).

Dette viser at det skiller lite mellom de ulike kontraktstypene.

- Det kan være riktig at det ikke er så mye å spare på å bytte kontrakt, sier Øines i Forbrukerrådet.

Mest å hente på leverandørbytte

Øines mener at det derimot kan være mer å hente for dem sitter på en variabel prisavtale og som bytter leverandør, fordi variasjonene mellom leverandørene er store.

- Har du en dyr avtale på variabel pris, kan det derfor være mye å hente på å bytte leverandør, utdyper han.

Enøk-tiltak monner mest

Men skal du virkelig spare penger på energiforbruket ditt, bør du ifølge Øines satse på enøktiltak. Det er her kuttmulighetene er størst.

Under har vi laget en samling av alle artiklene våre på strømsparing.

Her kan du følge med på prisutviklingen på spotprisen på Nord Pools kraftbørs.

Les også:

10 kjappe klimatiltak

Triksene du sparer tusenlapper på i vinter

Energisparende strømledning

Du får ikke mark av å spise snø

STRØMPRISENE: Grafiken viser svingningene i strømpriser for fastpris (blå), spotpris (rød) og standard variabel (grønn). Datakilde SSB.
STRØMPRISENE: Grafiken viser svingningene i strømpriser for fastpris (blå), spotpris (rød) og standard variabel (grønn). Datakilde SSB. Foto: Grafikk: Alexander Berg jr.

Nyttige tjenester

FORUM

Underholdning