Rørleggertjenester

Slik sikrer du deg mot dårlige rørleggere

20 prosent av rørleggerne står for 80 prosent av tabbene.

RØRLEGGERPROBLEMER: Vannskader oppstår noen ganger som følge av dårlig rørleggerarbeide.
RØRLEGGERPROBLEMER: Vannskader oppstår noen ganger som følge av dårlig rørleggerarbeide. Foto: Foto: Stephane Mortagne/Colourbox
Publisert Oppdatert

En undersøkelse i regi av Norske Rørleggerbedrifters Landsforening (NRL), presentert på Forbrukerrådets sider, forteller at 20 prosent av rørleggerfirmaene sto for hele 80 prosent av vannskadene.

Det er snakk om store firmaer i de største byene.

- Det er imidlertid viktig å være klar over at 80 prosent av bedriftene ikke har hatt vannskader på flere år, sier administrerende direktør Tor Backe i NRL.

- Men samtidig er det altså noen bedrifter som har hatt store skader, og disse har vi tatt spesielt for oss.

Leser ikke montasjeanvisningene

Ifølge undersøkelsen, som hadde navnet "Vann på avveier", ble det i 2008 registrert vannskader for nesten 2,6 milliarder kroner.

- Etter vår vurdering skyldes rundt femti prosent av vannskadene dårlig montering eller prosjekteringsfeil, sier Lars-Erik Fiskum, forskningsleder ved SINTEF Byggforsks Vannskadekontor.

Et annet forhold som trekkes frem som en årsak i NRLs rapport, er rørleggernes forhold til montasjeanvisninger.

- De leser dem ikke, men det burde være en selvfølge, sier underdirektør Torgeir Øines hos Forbrukerrådet.

Holdningsendring

- Det handler om at rørleggerne gjør det slik de har gjort det tidligere og derfor ikke bryr seg om montasjeanvisningene. I noen tilfeller dreier det seg også om at disse er på et fremmed språk, supplerer Tor Backe, som understreker at anvisningene skal være på norsk.

Som et resultat av konklusjonene i undersøkelsen har NRL satt i gang et prosjekt de kaller " Sikker vanninstallasjon ".

Det har som mål å redusere antallet vannskader gjennom en holdningsendring hos rørleggerne, sli at de blir flinkere til blant annet å montere riktig, følge bruksanvisninger og bruke robuste produkter.

Forhør deg rundt

Forsikringsselskapet If har bidratt med tallene til undersøkelsen. De ser at mange rørleggere ikke er flinke til å dokumentere det arbeidet de har gjort, og da kan det oppstå skader som følge av arbeider andre håndverkere gjør, fordi de ikke har oversikt over hvor vannrørene er lagt.

- Vi tror at det beste en forbruker kan gjøre for å unngå denne typer skader, er å forhøre seg rundt når de skal inngå avtale med en rørlegger, sier fagsjef hos If, Ulf Michaelsen, som vil ha styrt unna en rørlegger ingen har hørt om.

Michaelsen synes det er viktig å understreke at rørleggere ikke har noen større feilprosent på sine arbeider enn andre håndverkere.

Forsikringsselskapenes anbefalinger

Michaelsen forteller at mange forsikringsselskaper har inngått avtaler med rørleggerbedrifter for arbeid på forsikringsskader.

- Det kan være fornuftig å kontakte forsikringsselskapet sitt for å høre hvilke rørleggere selskapet har avtaler med. Selskapene bør kunne gi anbefalinger uten at det går ut over deres integritet.

Han erkjenner at det generelt ikke er enkelt for forbrukerne å sikre seg at kvaliteten på rørleggerarbeidene er god nok.

- Man er jo prisgitt fagekspertisen.

- Bruk medlemsbedrifter

Selv om NRL har som mål å bedre kvaliteten på det arbeidet deres medlemsbedrifter gjør, har de likevel ikke problemer med å anbefale forbrukeren å bruke rørleggere som er medlemmer av organisasjonen.

- Vi tror at det tross alt kan være fornuftig å bruke rørleggere som er medlemmer av NRL, sier Backe, som i den sammenheng trekker frem et dokument som heter DDV.

Dokumentasjon, drift og vedlikehold

DDV står for Dokumentasjon, drift og vedlikehold, og skal være en komplett beskrivelse av det arbeidet som er gjort, både i bilder og ord. I tillegg skal DDV gi råd til hvordan rørinstallasjonen skal brukes og vedlikeholdes.

- Dette er et dokument vi kommer til å fokusere på gjennom prosjektet Sikker vanninstallasjonen. Dokumentet har imidlertid eksistert i lengre tid, men forbrukerne har ikke etterspurt det, men det håper vi at de gjør fremover, utdyper Backe.

Han trekker også frem kursingen i vannskadeforebygging, som vil være en del av prosjektet.

- Navnene på alle rørleggerbedriftene som har gjennomført kursopplegget vil bli lagt ut på våre nettsider, og det vil være en ytterligere trygghet for forbrukerne.

Nyttige tjenester

FORUM

Underholdning