Regler for risk

Slik erobrer du verden

Nedkjemp fienden, rykk troppene fremover og utvid territoriet ditt. Kan du reglene for risk?

RISK: Kan du reglene i det populære brettspillet risk?
RISK: Kan du reglene i det populære brettspillet risk? Foto: FOTO: Wikimedia Commons
Publisert Oppdatert

Risk er et av de mest kjente og kjære brettspillene, og har holdt seg populært nå i nesten 50 år. Det strategiske brettspillet passer for spillere fra 10 år og oppover, og kan spilles av alt fra 2 til 5 spillere i slengen. Risk er handler om makt og erobringer, og spillerne skal i grove trekk styre sin armé gjennom verden og erobre flere og flere land på sin vei mot verdensherredømme.

Spillet ble oppfunnet av den franske filmregissøren Albert Lamorisse, og ble for første gang solgt i butikk i Frankrike under navnet La Conquête du Monde i 1957.

Målet med spillet

Målet med risk er å være den første som overtar alle områder - altså erobrer verden. Dette kan skje enten ved å eliminere de andre spillerne eller ved å utføre hemmelige oppdrag med oppdragskort. Disse er to ulike måter å spille spillet på.

Spillerne styrer hver sin armé og gjennom å erobre land forsøker å være den første til å nå sitt mål.

Spiller man med oppdragskort, får hver spiller utdelt et oppdragskort som man må holde skjult for de andre spillerne. Oppdragene kan enten være å ta et gitt antall land, to eller tre navngitte kontinenter eller å utrydde en av motspillerne.

EROBRE VERDEN: Målet med risk er å få fullstendig verdensherredømme.
EROBRE VERDEN: Målet med risk er å få fullstendig verdensherredømme. Foto: FOTO: Wikimedia Commons

Spillebrettet og spillets start

Spillebrettet i risk viser et litt udatert verdenskart hvor verden er delt opp i seks kontinenter som igjen er delt opp i 42 land eller områder.

Hvert land er avbildet på et kort, og ved spillets start blander man disse kortene og deler alle ut, slik at alle spillerne har like mange kort. Disse kortene viser hvilke områder hver spiller kontrollerer ved spillets start, og spillerne plasserer så ut en armé i hvert av disse landene.

Arméerne representeres ved tre ulike spillebrikker som kommer i seks farger. Hver brikke representerer et visst antall arméer. Infanteribrikken teller for én arme, kavaleribrikken for fem og artilleribrikken for ti.

Under spillets gang vil status på hvilke og hvor mange land hver spiller kontrollerer være i konstant endring.

Målet er å frarøve de andre spillerne land og områder.

Man kan spille risk på to ulike måter, med hemmelige oppdragskort eller uten, hvor alle spillerne da har som mål å erobre hele verden. Spiller man med oppdag får hver spiller utdelt et oppdragskort som man må holde skjult for de andre spillerne. Oppdragene kan enten være å ta et gitt antall land, to eller tre navngitte kontinenter, eller å utrydde en av motspillerne.

Spillets gang

Når det er din tur teller du opp alle landene du kontrollerer og deler på 3. Dette er det antall arméer du får denne runden.

Du skal nå plassere ut disse arméene på spillebrettet. Spillerne står fritt til å bestemme i hvilke land man vil sette inn disse styrkene og hvor mange arméer man setter inn i hvert land, men man må selv kontrollere landet/landene. Når man har plassert ut alle arméene, kan du angripe motspillerne.

Når man angriper et annet land eller område, kalles dette kamp. For å angripe må man ha minst to arméer i det landet man angriper fra. Landet man angriper fra må også grense til det landet man ønsker å angripe. Spillerne sier høyt hvilket land man angriper, hvilket land man angriper fra og med hvor mange arméer.

Kjemper med terningkast

Angrepets utfall blir avgjort ved terningkast. Som angriper tar man de tre røde terningene og forsvareren de tre blå. Det antall terninger man som angriper får kaste med, tilsvarer antall arméer i angrepet minus en (men maks. tre). Forsvareren får kaste med antall terninger tilsvarende det antall arméer han har i landet som blir angrepet (maks. tre).

Både angriper og forsvarer ruller terningene og sorterer dem i synkende rekkefølge (angriperens høyeste terning går mot forsvarerens høyeste og så videre). Dersom du har rullet høyere enn forsvareren, mister forsvareren en armé. Dersom du har rullet likt med eller lavere enn forsvarene mister du en armé. Slik gjør en med alle tre terningparene.

Kampen fortsetter helt til forsvarer ikke har flere arméer igjen eller du som angriper ikke kan eller ønsker å fortsette angrepet.

Dette vil si at du altså kan avslutte angrepet når som helst. Du kan også fortsette angrepet fra et annet land, men også dette må grense til landet som er under angrep.

Dersom forsvarer mister den siste arméen i landet under angrep, går herredømmet over dette landet til deg. Du rykker inn i landet med det antall arméer som var med i siste angrep og kan nå angripe et annet land eller overlate turen til neste spiller.

Når det er neste spiller sin tur man han eller hun telle opp landene sine, og fortsette spillet til noen har klart oppdraget sitt eller fått fullstendig verdensherredømme. Etter å ha plassert arméene sine på spillebrettet der hun eller han velger, kan din motspiller angripe land der han eller hun måtte ønske.

Slik avsluttes spillet

Den spiller som først klarer oppdraget sitt vinner spillet.

Vanlige strategier

Følgende strategier sees ofte i risk:

1: Forsøk på å holde på hele kontinenter for at oppnå kontinentbonus

2: Lyn-angrep inn i fiendlige kontinenter for å forhindre kontinentbonus for dereeter å kun etterlate én armé.

3.: Angripe større oppbygninger av armeer med egen armé fremfor å spille defensivt.

(Kilder: Wikipedia, Spillskrinet.no og Spillemagasinet.dk)

Les også:

Slik vinner du i Ludo

Dette driver ALLE med nå

Her er reglene for Domino

Nyttige tjenester

FORUM

Underholdning