GIFTIG: Blanding av rengjøringsmidler som innholder hypokloritt (Klorin) og ammoniakk (Salmiakk) danner den giftige gassen kloramin.
GIFTIG: Blanding av rengjøringsmidler som innholder hypokloritt (Klorin) og ammoniakk (Salmiakk) danner den giftige gassen kloramin. Foto: FOTO: Marit Aaby Vebenstad

BLANDING AV RENGJØRINGSMIDLER

Disse to må du ikke blande

Vet du hvorfor?

Publisert Oppdatert

​​Symptomer på kloramingassforgiftning

Inhalasjon:

  • Hoste
  • Svie i nese og hals
  • Kvalme og oppkast
  • Spyttflod
  • Hodepine
  • Brystsmerter og tungpust

Symptomene er ubehagelige men går oftest over innen 3-6 timer. Ved kraftige og/eller vedvarende symptomer kontakte lege eller Giftinformasjonen for råd.

  • Unngå å være i rommet med kloramingass, sørg for god utlufting.
  • Unngå fysisk aktivitet de neste to døgn.

Kontakt Giftinformasjonen (22 59 23 00) for råd om videre oppfølging.

​Øyne:

Eksponering for kloramingass kan gi overfladisk øyeirritasjon.

Førstehelp ved kloraminforgiftning​​

  • Skyll øynene med rennende lunkent vann noen minutter
  • Kontakt lege ved vedvarende og/eller kraftige symptomer

Kilde: Helsenorge.no

Det er to rengjøringsmidler du for all del ikke må blande. Klorin innholder hypokloritt. Salmiakk inneholder ammoniakk. Tilsammen dannes den irriterende gassen kloramin.

- Kombinasjonen salmiakk og klor gir en kjemisk reaksjon. Kloramingass er luftveisirriterende og kan gi kjemisk lungebetennelse, sier Knut Erik Hovda, overlege på Nasjonalt behandlingssenter for CBRNe-medisin, Akuttmedisinsk avdeling, Medisinsk klinikk ved Oslo universitetssykehus.

Hyppig forekomst

Gassen er irriterende for hals, øyne, nese og luftveier og kan også gi kvalme og hodepine. I verste fall kan kloramingass gi kjemisk lungebetennelse og lungeødem.

- Dette kan fort skje om du puster inn kloramingass. Jeg er klinisk bakvakt ved Giftinformasjonen, men vi blir bare kontaktet i de alvorligste eller vanskeligste tilfellene, opplyser overlegen.

Lise G. Ringstad, seniorrådgiver ved avdeling for giftinformasjonen ved Folkehelseinstituttet, bekrefter at dette ikke er uvanlig.

-  Vi får mange henvendelser om dette. Det siste året har vi fått rundt 200 henvendelser angående kloramingass, sier hun.

I fjor fikk Giftinformasjonen 43.000 henvendelser angående både akutte forgiftninger og generell informasjon om forgiftningsfare.

- I tillegg til de 200 personene som kontaktet oss, kan det være flere som har sett an situasjonen hjemme eller kontaktet legevakt eller sykehus direkte.

Hun forteller at det de siste årene kan virke som om man har blitt mer bevisst rundt faren ved å blande disse rengjøringsmidlene. Flaskene er jo også merket med at dette er en uheldig kombinasjon.

Minner om «vanlig» lungebetennelse

Overlegen forteller at symptomene på kjemisk lungebetennelse kommer an på alvorlighetsgraden, men i praksis innebærer det en irritasjon av luftveiene som gir tørr- eller slimhoste, varierende grad av slimproduksjon, tung pust, svie i luftveiene og iblant bryst- og magesmerter. Du kan få feber, føle deg uvel og få hurtig puls og hodepine.

- I praksis ligner symptomene på en «vanlig» lungebetennelse eller forkjølelse/influensa, men alvorlighetsgraden vil påvirke symptombildet, forklarer Hovda.

Ringstad ved Giftinformasjonen forteller at folk ofte ringer fordi de får ubehag under eller i etterkant av eksponeringen. Andre leser eller hører i etterkant at det kunne vært farlig og kontakter oss på grunn av det.

- Men de aller fleste opplever ubehag når de puster inn gassen. Salmiakk og klor er jo sterkt å puste inn hver for seg også. Kloramingass er ikke noe unntak.

ADVARSEL: Etikettene på henholdsvis Klorin (t.v.) og Salmiakk advarer mot å blande rengjøringsprodukter. Klorin: "Må ikke brukes sammen med andre kjemikalier." Salmiakk: "Må ikke blandes med klorholdige produkter."
ADVARSEL: Etikettene på henholdsvis Klorin (t.v.) og Salmiakk advarer mot å blande rengjøringsprodukter. Klorin: "Må ikke brukes sammen med andre kjemikalier." Salmiakk: "Må ikke blandes med klorholdige produkter." Foto: Foto: Anders Engen Rasch

- Lite ventilasjon forverrer

Mange rapporterer om kraftig irritasjon i nese og hals, med svie og hoste. Noen blir også kvalme og kaster opp.

Det er sjelden kloramingassforgiftning blir alvorlig, men ved eksponeringer over tid i små rom med dårlig lufting kan likevel kraftige symptomer oppstå. I slike tilfeller kan sykehusinnleggelse bli nødvendig.

Ifølge seniorrådgiveren er det ofte omstendighetene rundt som avgjør hvor alvorlig kloramingassforgiftningen blir. Ved eksponering over lang tid med en kraftig løsning salmiakk og klor, er det større risiko for at kraftige symptomer kan oppstå. Vasker du i tillegg i et lite rom med dårlig ventilasjon, som for eksempel på badet, kan symptomene bli alvorlige og det kan bli aktuelt med sykehusinnleggelse.

- Er ventilasjonen dårlig og rommet lite, er det større risiko for at luftveiene blir påvirket. Et typisk eksempel er vasking av badet. En stuevask vil sjeldnere føre til samme problemstilling.

Overlege Hovda bekrefter at hvor hardt du kan bli rammet av kjemisk lungebetennelse kommer an på størrelsen på rommet du vasker i og om ventilasjonen i rommet er god nok.

- Grunnen til det er at konsentrasjonen av gass bestemmes av mengden gass per volumenhet, altså størrelsen på rommet, forklarer han.

Hvile og frisk luft

Det viktigste når du er blitt utsatt for kloramingass er å fjerne seg fra kilden. Deretter består behandlingen i å skylle øyne og hud ved søl, deretter sørge for ro og frisk luft.

DÅRLIG KOMBINASJON: Er ventilasjonen dårlig og rommet lite, er det større risiko for at luftveiene blir påvirket hvis du blander salmiakk og klor.
DÅRLIG KOMBINASJON: Er ventilasjonen dårlig og rommet lite, er det større risiko for at luftveiene blir påvirket hvis du blander salmiakk og klor. Foto: FOTO: Marit Aaby Vebentad

- Har du mye symptomer bør du oppsøke legevakt. Behandlingen er da først og fremst ro, surstoff, eventuelt astma- og betennelsesdempende medisiner, og i verste fall kunstig pustehjelp med maske eller respirator, forteller Hovda.

Prognosen er avhengig av alvorlighetsgraden, men prognosen er vanligvis god med symptomfrihet i løpet av få timer.

- Symptomene er ubehagelige og når sin topp oftest innen to timer. I de fleste tilfelle går de over innen tre til seks timer. I mange tilfeller ber vi folk se det an. Få litt frisk luft og hvile, råder Ringstad.

Har du kraftigere symptomer som for eksempel vedvarende hoste, kraftig hoste eller tungpustethet, bør du oppsøke på legevakt eller sykehus som kan følge opp videre utvikling.

- Hvis du har kraftige symptomer, kan det være et tegn på at gassen har kommet ned i lungene. Det kan da være fare for utvikling av mer alvorlige tilstander som kan kreve sykehusbehandling. Behandlingen som gis i slike tilfeller er det vi kaller symptomatisk, opplyser seniorrådgiveren.

Astmatikere og atopikere, de med lungeskader eller høy alder vil være ekstra følsomme for kloramingass.

Vil du lese flere slike saker? Meld deg på vårt nyhetsbrev og følg Klikk Bolig på Facebook.

Nyttige tjenester

FORUM

Underholdning

Tjenester fra Nettavisen