Ligningsverdi og skatt

Pass på ligningsverdien!

En undersøkelse Hus & Bolig har gjort viser at 33 prosent av boligene i distriktene allerede nå har for høye ligningsverdier.

Det går mot lysere tider i boligmarkedet.
Det går mot lysere tider i boligmarkedet. Foto: Foto: Crestock
Publisert Oppdatert

Ligningsverdien legges til grunn for beregning av formuesskatt, og mange boliger i pressområder har lav ligningsverdi. Men allerede i 2005 påviste Statistisk sentralbyrå at 18 prosent av boligene som ble omsatt utenfor pressområdene rundt Oslo, Bergen, Trondheim og Stavanger hadde en ligningsverdi som var høyere enn maksimalgrensen på 30 prosent av omsetningsverdien.

En undersøkelse Hus & Bolig har gjort viser at 33 prosent av boligene i distrikts-Norge allerede nå har for høye ligningsverdier.

I tillegg økte ligningsverdiene på boliger og fritidseiendommer i siste statsbudsjett med 10 prosent.

49 prosent over

Undersøkelsen gjort av Hus & Bolig viser at 33 prosent av boligene som var til salgs i Askim i oktober hadde for høy ligningsverdi. Når ligningsverdien plusses på enda 10 prosent, får hele 49 prosent av boligene i Østfold-kommunen for høyt skattegrunnlag. Skulle boligene i tillegg omsettes for 10 prosent mindre enn prisantydning, slik boligmarkedets utvikling kan tyde på, vil hele 58 prosent av boligene ha for høy ligningsverdi.

Regjeringen viser i statsbudsjettet til at boligprisene har steget med 167 prosent i gjennomsnitt siden 1996. Studerer man prisstatistikken nærmere, vil man se at prisutviklingen har vært en god del lavere utenfor de store byene, og vesentlig lavere i nord. Her har økningen i denne tolvårsperioden bare vært på 107 prosent, melder Hus & Bolig, medlemsbladet til Huseiernes Landsforbund.

Sikkerhetsventilen virker ikke

Ligningsverdien skal ikke overstige 30 prosent av boligens omsetningsverdi. Denne sikkerhetsventilen vil hindre urimelige utslag i enkelttilfeller, hevder regjeringen.

Det kan se ut som sikkerhetsventilen ikke virker for folk flest.

En undersøkelse TNS-Gallup har utført for Hus & Bolig, viser at bare 13 prosent av boligeierne kjenner til denne regelen.

Les også: Boligprisene skal ned 15 prosent

Slik endrer du ligningsverdien

Det er ingen som kontrollerer om ligningsverdien på boligen din er mer enn 30 prosent av omsetningsverdien. Vil du unngå å betale for mye i formuesskatt, må du selv dokumentere at ligningsverdien er for høy ved å innhente en takst eller ved observert markedsverdi (oppnådd salgssum for den aktuelle eiendom eller helt lik eiendom i samme område). Se mer om dette hos skatteetaten.

I neste omgang må du klage til ligningskontoret .

Få kontrollerer

82 prosent av boligeierne som var med i undersøkelsen utført av TNS-Gallup har aldri kontrollert om ligningsverdien ligger under eller over maksimalbeløpet.

Les også:

BSU ikke alltid best

Boligprisene faller ut 2009

Nytt virus tømmer kontoen din

Nyttige tjenester

FORUM

Underholdning