Miljøvennlig maling

Tenker du på miljøet når du velger maling?

Seniorforsker ved Sintef, Thale Sofie Wester Plessner, syns ikke merkingen er god nok.

UTFORDRING: Det kan være vanskelig å finne ut hvilken maling som er mest miljøvennlig. Framtiden i våre hender anbefaler å lete etter Svanemerket og anbefaling fra Norges Astma- og allergiforbund.
UTFORDRING: Det kan være vanskelig å finne ut hvilken maling som er mest miljøvennlig. Framtiden i våre hender anbefaler å lete etter Svanemerket og anbefaling fra Norges Astma- og allergiforbund. Foto: FOTO: Getty Images
Publisert Oppdatert

Har du ikke gjort det allerede er tidlig høst et utmerket tidspunkt å male huset på.

Men det kan være vanskelig å komme i gang når du ikke allerede vet hvilken maling du skal bruke. En ting er selve fargevalget, som bør være gjennomtenkt.

Men det finnes i tillegg veldig mange forskjellige malingstyper, med forskjellige egenskaper, du kan velge mellom.

Hvis du eller andre i familien sliter med astma eller allergi er det dessuten veldig viktig å velge den malingen som gir minst helsetrøbbel.

- Vanskelig å velge miljøvennlig

For bevisste forbrukere er det også et poeng å velge miljøvennlige produkter.

Miljødirektoratet anbefaler generelt malinger som er Svanemerket eller har EU-blomsten EU Ecolabel. Det er blant disse du finner de beste alternativene blant moderne malinger, skriver magasinet Bo Bygg og Bolig.

Men ifølge magasinet er ikke merkingen komplett. Den inneholder nemlig ikke informasjon om emisjoner (utstråling) til luft, eller miljøpåvirkning under selve produksjonen av malingen.

Fabrikantenes sikkerhetsdatablader er også ofte mangelfulle med hensyn til innhold som ligger innenfor godkjente grenseverdier. Da kan nemlig stoffene utelates fra deklarasjonen og det er umulig å vite hva malingen inneholder.

Må tynnes ut i white spirit

I tillegg er det problematisk for forbrukeren at naturlige produkter som linoljemalinger ikke er miljømerkede (såvidt vi har klart å finne ut) og ikke minst - at enkelte typer linoljemalinger anbefales å tynne ut med white spirit.

Ifølge seniorforsker ved Sintef, Thale Sofie Wester Plessner, er helse- og miljøvennlighet i maling en sammensatt problemstilling.

- Den handler om ressursbruk gjennom livsløpet, fra uttak av råvarer og forbruk av energi, til avfallsbehandling. Nært knyttet til energibruken er utslipp av klimagasser. Dersom malingen inneholder en plantebasert olje, for eksempel linolje, så er bruk av landarealer og dyrkningsmetoder faktorer som må være med i vurderingen, sier hun.

- Innhold av helse- og miljøfarlige stoffer som for eksempel kreftfremkallende forbindelser, også i form av utilsiktede forurensinger, bør dokumenteres. For produkter som ikke er vannbaserte vil det ofte være betydelige utslipp av organiske løsemidler til atmosfæren når produktet tørker eller herder. Dette er uønsket fordi det dannes bakkenært ozon, legger hun til.

Dessuten må man tenke på inneklimaet. Selv lenge etter at malingen er tørr kan det slippes ut farlige forbindelser.

Dårlig dokumentert

Ifølge Plessner bør en god dokumentasjon ta for seg alle forholdene hun har nevnt.

Artikkelen fortsetter under bildet.

FORSKJELLIGE TYPER: Det finnes mange forskjellige typer maling, til forskjellig formål. Sørg for å velge en type som varer lenge, og gjør skikkelig grunnarbeid først.
FORSKJELLIGE TYPER: Det finnes mange forskjellige typer maling, til forskjellig formål. Sørg for å velge en type som varer lenge, og gjør skikkelig grunnarbeid først. Foto: FOTO: Produsentene

- Det fins miljødeklarasjoner for en del eksteriørmalinger beregnet på mineralske underlag, men miljødeklarasjoner er vanskelige å vurdere. Mange moderne interiørprodukter er Svanemerket. Svanemerket inkluderer verken emisjoner til inneluft eller en formell livssyklusanalyse, men har gode krav til innehold av farlige forbindelser, sier hun.

Den manglende informasjonen er heller ikke lett å oppdrive.

- Vi publiserte i fjor en studie der vi hadde sammenliknet ulike fasadematerialer, blant annet malte trefasader. Studien bekreftet av maling er et tema som bør få større oppmerksomhet. Selv om produktene legges i tynne lag kan de allikevel være en betydelig negativ faktor for helse- og miljø. Den som vil være miljøvennlig, på et solid faglig grunnlag, har det dessverre ikke lett, sier seniorforskeren.

- Har omfattende krav

Kommunikasjonsdirektør Gro-Ellen Linnås hos Svanemerket påpeker at Svanens krav til løsningsmidler og andre problematiske stoffer er langt strengere enn det myndighetene tillater.

Hun mener derfor det er lett å finne gode miljøvalg.

Ifølge henne sikrer dette minimal avgassing og eksponering fra malingene med dette merket.

- Vi har gjort en livsløpsvurdering av malingen, inklusiv produksjonsfasen, og mener at det viktigste området for forbrukerne er hvilke stoffer malingen inneholder, og her stiller vi svært omfattende krav, sier hun.

Linnås forteller videre at malingen består av cirka 30 ingredienser, som hver består av fire-fem komponenter. Alle disse stilles det krav til, nesten ned på molekylnivå.

- Vi har så omfattende krav til ingrediensene og deres komponenter at det er lite relevant med egne krav på emisjoner. De verste stoffene er rett og slett ikke tillatt i svanemerka maling, og kan dermed heller ikke utsondres fra en vegg malt med denne malingen, sier hun.

Artikkelen fortsetter under avstemningen.

Miljøvennlig maling

Rådgiver Håkon Lindahl i Framtiden i våre hender mener det viktigste man bør tenke på når man skal male er å sørge for at det blir lenge til neste gang.

- All maling belaster miljøet og gir avgassing i større eller mindre grad. Derfor er det lurt å gjøre skikkelig grunnarbeid, å velge en maling av god kvalitet, og å velge en farge man tror man kan leve med i mange år, sier han.

Når det gjelder linoljemaling er ikke Lindahl overbevist om at det vil være det beste miljøalternativet.

- For det første kan det være mer komplisert å male med, og holdbarheten kan være dårligere enn for tradisjonell maling. For det andre tynnes gjerne linolje med terpentin, som kan være like helseskadelig som andre løsemidler.

Nyttige tjenester

FORUM

Underholdning