blande klor og salmiakk

Derfor må du aldri blande klor og salmiakk

Klorin skaper farlige gasser i møte med Salmiakk og rengjøringsmidler med sterke syrer.

BLANDE KLOR OG SALMIAKK: Blanding av rengjøringsmidler som innholder hypokloritt (Klorin) og ammoniakk (Salmiakk) danner den giftige gassen kloramin.
BLANDE KLOR OG SALMIAKK: Blanding av rengjøringsmidler som innholder hypokloritt (Klorin) og ammoniakk (Salmiakk) danner den giftige gassen kloramin. Foto: Anders Engen Rasch
Publisert Oppdatert

Mange som vil ha ekstra rene gulv og vegger i husvasken blander alle de sterkeste vaskemidlene i samme vaskebøtte. Men dette kan være en farlig avgjørelse.

Blanding av rengjøringsmidler som innholder hypokloritt (Klorin) og ammoniakk (Salmiakk) danner den giftige gassen kloramin.

Blandes av mange

- Kloramingass er irriterende for luftveiene, øynene og nesen. De fleste som blir utsatt for gassen får irritasjon i øvre luftveier med hoste, heshet og sår hals. Kvalme og hodepine kan også oppstå, forteller Anita von Krogh seniorrådgiver ved Giftinformasjonen til Helsedirektoratet.

Og skal vi tro henne, er det mange som gjør denne feilen.

Rengjøringsmidler og forgiftning

Avfettingsmidler som inneholder alkalier/syrer kan være etsende. Graden av etseskade avhenger av type alkalie eller syre, konsentrasjon og kontakttid. Hvis man er eksponert for etsende baser eller syrer er det viktig med rask og langvarig skylling.

Avfettingsmidler som inneholder oljebasertestoffer (whitespirit liknende stoffer) virker irriterende på slimhinner, øyne og hud og kan gi lungeskade og bevissthetspåvirkning.

Avfettingsmidler som inneholder utelukkende såpestoffer (tensider) er irriterende. Ved inntak vil tensider gi irritasjon på slimhinner i munn, svelg og mage, og resultere i kvalme, oppkast og evt diare. Effekten er normalt forbigående og kortvarig.

Kilde: Helsedirektoratet

- Mange har nok en idé om at de trenger å vaske med noe som er ekstra sterkt. De vet ikke om de skal velge Salmiakk eller Klorin, og tar litt av begge av begge to. Det skjer nok ofte i de tusen hjem, og vi får mange telefoner om dette, sier von Krogh og forteller at Giftinformasjonen får slike henvendelser nesten daglig.

Kun en liten skvett med Klorin og Salmiakk i samme bøtte, vil føre til gass som gir fysiske reaksjoner, forteller hun.

Får man høy konsentrasjon av kloramingassen, eller blir utsatt for den over lengre tid, kan gassen trenge dypere ned i luftveiene. Dette kan medføre utvikling av bronkitt, brystsmerter og pustevansker. I verste fall kan man få kjemisk lungebetennelse og væskeansamling i lungene.

- Men dette er veldig sjeldent, og farligst er det for dem som allerede sliter med andre lungesykdommer, understreker von Krogh.

Kontakt Giftinformasjonen

Symptomer på kloramingassforgiftning

Inhalasjon:

  • Hoste
  • Svie i nese og hals
  • Kvalme og oppkast
  • Spyttflod
  • Hodepine
  • Brystsmerter og tungpust

Symptomene er ubehagelige men går oftest over innen 3-6 timer. Ved kraftige og/eller vedvarende symptomer kontakte lege eller Giftinformasjonen for råd.

  • Unngå å være i rommet med kloramingass, sørg for god utlufting.
  • Unngå fysisk aktivitet de neste to døgn.

Kontakt Giftinformasjonen (22 59 23 00) for råd om videre oppfølging. Øyne:

Eksponering for kloramingass kan gi overfladisk øyeirritasjon. Førstehelp ved kloraminforgiftning

  • Skyll øynene med rennende lunkent vann noen minutter
  • Kontakt lege ved vedvarende og/eller kraftige symptomer

Kilde: Helsenorge.no

Symptomer på kjemisk lungebetennelse er: hoste, irritasjon fra luftveiene, brekninger, sløvhet, tretthet eller blekhet. Personer med symptomer på kjemisk lungebetennelse skal observeres på sykehus.

Er du redd du har blitt utsatt for kloramingass, kontakt Giftinformasjonen på telefon 22 59 13 00 eller oppsøk lege/sykehus.

Les også: Slik får du det rent mellom flisene

Viktig med hvile

Har du gjort feilen å blande innholdet i de to lignende flaskene, er det viktig å gå ut av rommet, og ta det rolig.

- Når du mistenker at du har vært utsatt for slik gass, må du få vekk gassutviklingen, få frisk luft, og ta det med ro.

Noen ganger vil de råde deg til å holde deg unna fysisk aktivitet det første døgnet, ellers er man i større fare for å få alvorlige problemer, forteller von Krogh.

Klorin og sterke syrer

Det er heller ingen god idé å blande Klorin med sterke syrer. Også denne kombinasjonen gir farlig gass.

- Klorin kan reagere med sterke syrer, og danne klorgass. Vaskemidler med sterke syrer bør ikke blandes med Klorin. Dette gjelder spesielt vaskemidler som benyttes i storhusholdninger, men også visse baderomsprodukter, forteller von Krogh.

Les også: Triksene som gir deg en skinnende ren stekeovn

Les på flaskene

Mye vann er renset med klor. Hvordan er det å benytte Salmiakk eller sterke syrer i slikt vann?

- I klorrenset drikkevann er konsentrasjonen så svak at dette ikke vil være noe problem, mener von Krogh.

Hun mener derimot det er viktig å lese på rengjøringsmidlene før man tar dem i bruk. Og det er viktig at de oppbevares utilgjengelig for barn.

ADVARSEL: Etikettene på henholdsvis Klorin (t.v.) og Salmiakk advarer mot å blande rengjøringsprodukter. Klorin: "Må ikke brukes sammen med andre kjemikalier." Salmiakk: "Må ikke blandes med klorholdige produkter."
ADVARSEL: Etikettene på henholdsvis Klorin (t.v.) og Salmiakk advarer mot å blande rengjøringsprodukter. Klorin: "Må ikke brukes sammen med andre kjemikalier." Salmiakk: "Må ikke blandes med klorholdige produkter." Foto: Anders Engen Rasch

Nyttige tjenester

FORUM

Underholdning