Husarbeid og kjønnsroller

Menn som vasker skilles oftere

Hold deg langt unna vaskebøtta om du vil beholde kona. Ifølge forskning.

VASK AVLER SKILSMISSER: Ny forskning viser at menn som engasjerer seg i husarbeidet også har støre sjanse for å skilles.

VASK AVLER SKILSMISSER: Ny forskning viser at menn som engasjerer seg i husarbeidet også har støre sjanse for å skilles. Foto: ILLUSTRASJONSFOTO: thinkstockphotos

Publisert Oppdatert

De aller fleste av oss som lever i tosomhet og deler bolig med en utvalgt partner, vet at få ting resulterer i flere krangler enn fordelingen av husarbeid.

Ofte er det tilsynelatende kvinner som klager over mannens manglende bidrag på hjemmefronten. Er det virkelig slik at en mer jevn fordeling av husarbeidet fører til et sterkere parforhold? Tvert om, skal vi tro forskning.

Gjennom Norsk institutt for forskning om oppvekst, velferd og aldring (NOVA) -prosjektet «Likestilling hjemme» har nemlig forskerne blant annet sett på hvordan norske familier deler husarbeid, sammenhengen mellom holdninger til likestilling og arbeidsdelingen, og hvordan oppgavefordelingen påvirker samlivet og risikoen for samlivsbrudd.

Økt likestilling avler skilsmisser

Rapporten, som er utført på oppdrag av Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet (BLD) i samarbeid med Likestillingsutvalget, viser blant annet at når mannen gjør like mye husarbeid som kvinnen er sannsynligheten for å bli skilt over de neste fire årene 50 prosent høyere enn når kvinner på tradisjonelt vis gjør mest.

Og når mannen gjør mer husarbeid enn kvinnen, er det 78 prosent større risiko for skilsmisse enn når kvinnen gjør mest.

15.000 personer i parforhold er intervjuet i undersøkelsen.

Ikke nødvendigvis overraskende

Husarbeid og kjønn

  • 4 av 10 nordmenn gjennomfører storrengjøring én gang i året.
  • 25,6 prosent av alle menn utfører storrengjøring to ganger i året eller oftere, 17,3 prosent av kvinnene det samme.
  • 26,8 prosent av mennene og 37 prosent av kvinnene gjennomfører storrengjøring hvert annet år eller sjeldnere.
  • 4 prosent av mennene og 2,8 prosent av kvinnene gjennomfører aldri storrengjøring.
  • Halvparten av alle nordmenn (51,5 %) bruker mellom en halv og én time pr dag på husarbeid.
  • 32,4 prosent av alle kvinner og bare 11,5 prosent av alle menn bruker mer enn to timer på husarbeid hver dag.
  • 33,6 prosent av alle menn svarer at de bruker mindre enn en halv time pr dag på husarbeid, mens bare 10,9 prosent svarer det samme.
  • 4,8 prosent av alle menn svarer at de aldri gjør husarbeid, mens 0,2 prosent av kvinnene svarer det samme.

Kilde: TNS Gallup på vegne av Jordan. 1000 respondenter har svart på undersøkelsen.

Parterapeut Kari Erøy er leder ved det private familie- og samlivskontoret « Samtalen AS» i Oslo. Etter å ha lest medias konklusjon fra NOVA-rapporten, har hun noen generelle tanker vedrørende dette.

- Vi mennesker er så komplekse, og et parforhold nødvendigvis så fantastisk mye mer enn bare målbare data, at uansett hvor dyktig en gjør studier - sjelden kan si sikkert «hva som er hva».

- Men konklusjonen - at det blant de par hvor mennene synes å gjøre mest, er det flest samlivsbrudd - ikke nødvendigvis er så overraskende, forklarer hun til bonytt.no.

Terapauten påpeker at lykke i samlivet dreier seg om så mye mer enn «hvem som gjør hva», og at en sjelden kommer utenom at parets evne til anerkjennende holdning for hverandre er viktig.

- Her tenker jeg først og fremst på behov for å bli godtatt som den vi er, sett på hva vi bidrar med inn i fellesskapet (arbeid, økonomi, følelsesmessig, mentalt), men og på hvordan paret avtaler og kommuniserer hvordan de ønsker å ha det sammen.

- Å uttrykke egne behov, forventninger, grenser og evner, er slett ikke enkelt og blir i mange parforhold til en «restverdi» som først blir tatt tak i når frustrasjonene kommer. Å omgjøre visjoner og gode intensjoner til praktiske hverdagshandlinger, er heller ikke opplagt enkelt.

Må få bekreftelse fra partneren

Erøy understreker at på kort sikt kan de fleste av oss gjøre mye uten å bli kreditert for det. Men hennes erfaring fra terapien er at etter hvert røyner det på for de fleste, om partneren ikke bekrefter en som en er.

- Noen kommer og hevder overfor hverandre «jeg gir mye mer enn jeg får», eller «jeg er blitt en selvfølge for deg». Mange av disse parene fordeler hverdagene på en utmerket måte.

- Titt og ofte får jeg nettopp vite; «Vi trenger ikke å finne ut hvem som skal gjøre hva»? Men hva trenger de da?

Går en dypere inn i samlivet forklarer Erøy at bildet ofte er annerledes og ikke opplagt i balanse.

- For kanskje er det like fullt den ene som er administrerende og den andre utfører?

- Kanskje er den likestilte mannen en som egentlig ønsker seg en hjemme-kone, men ikke tør å be om mer plass i redsel for å være egoist?

«Det var ikke slik jeg tenkte det skulle være», er sukk terapauten ofte har fått.

Da er det ofte ikke likestillingen - men innstillingen til hvordan fellesskapet «skal være», som avgjør om de sammen på sikt får det til eller søker ut.

- Det må jo alltid både være plass for enkeltpersonene og paret i felleskapet, påpeker Erøy.

Tradisjonelle verdier i hjemmet

Forsker Thomas Hansen ved NOVA er en av dem som står bak rapporten. Han uttalte seg tidligere til VG om at skilsmisser på grunn av deling av husarbeidet nok henger sammen med gamle verdier.

- Vi kan ikke utelukke at det handler om forutsigbare og avklarte roller hjemme. I mer likestilte hjem, hvor oppgavene deles, er det kanskje lettere å legge merke til partnerens manglende innsats.

- Hvis rollene er mindre avklarte, setter man mer pris på når partneren tar i et tak, sier Hansen.

Husarbeid sentralt for kvinnen

KVINNENS PLASS?: Skal vi tro ny forskning er det slik kvinner liker det best.

KVINNENS PLASS?: Skal vi tro ny forskning er det slik kvinner liker det best. Foto: FOTO: Colourbox

Forskningsleder ved Statens institutt for forbruksforskning (SIFO), Ingun Grimstad Klepp, påpeker at selv om vi har hatt en likestillingsrevolusjon som har pågått helt siden 70-tallet, er det likevel ikke så mye som har forandret seg når det kommer til helgevasken.

- Å ha et rent og pent hjem er jo helt sentrale verdier for kvinner, og selv om menn har troppet opp på banen i stor grad når det gjelder å ta del i for eksempel barneoppdragelsen, er det ikke tvil om at kvinner fortsatt drar lasset når det kommer til rengjøring, rydding og organisering på hjemmebane, har forskeren tidligere uttalt til bonytt.no

Da ligger det kanskje også noe i denne undersøkelsen omtalt i Daily Mail, som viser at én av tre kvinner koser seg når de holder på med helgevask og husarbeid.

Også mest omsorgsoppgaver

Rapporten viser også at blant kvinner som gjør klart mest av omsorgsoppgaver, er 56 prosent tilfreds med delingen, mens 95 prosent av de som deler likt er tilfreds.

Blant menn er 84 prosent fornøyd når kvinnen gjør klart mest, mot 96 prosent ved likedeling.

Menn er altså ikke mer fornøyde med arbeidsdelingen når de gjør minst, slik tilfellet er for deling av husarbeid.

Må ha bruk for hverandre

Terapaut Erøy påpeker at grunnleggende for gode parforhold er parets evne til å snakke sammen om hvordan de egentlig har det.

- De fleste av oss behøver anerkjennelse på at det er godt nok at jeg er meg - du har bruk for hvem jeg er - og jeg har bruk for deg. Begge må være fornøyd med, både det arbeidsmessig, økonomiske og følelsesmessig klima, og begge har 100 % ansvar.

- Det bør være rom for begge, raushet nok til å gjøre feil, samt trygghet på at en blir tålt og ikke forlatt om en ikke får det til.

Hun understreker at kluet er å jobbe sammen for et følelsesmessig klima og drille kommunikasjonen slik at en kan spille hverandre gode på et dypere plan enn bare om «hvem som gjør hva».

- Når jeg får satt meg inn i rapporten får jeg kanskje mer svar på om konklusjonen er overførbar inn i både kvinnens og mannens opplevelse av samlivet som «mer enn bare ett arbeidsfellesskap».

- For er det en sammenheng der mennene gjør mest - at det også i de parforhold forventes mest på et dypere mentalt plan? Er det videre blitt et for stort avvik mellom forventningen til samlivsrollen og slik det faktisk er blitt, undrer Erøy seg.Kilder: vg.no, nova.no

Les også:

Oppussingstabbene du må unngå

Her finner du de kuleste interiørbildene

Slik blir du kvitt vond lukt på badet

Vasker du undertøyet på 40 grader?

Med kommersielt innhold
Med kommersielt innhold

Nyttige tjenester

FORUM

Underholdning