Tungmetaller i drikkevann

La vannet renne før du drikker det

Har du egen vannforsyning, nye kobberrør eller fancy armatur på kjøkkenet kan det være lurt å la vannet renne en stund før du drikker det.

LA VANNET RENNE: Tøm rør og tappearmatur for vann som har stått stille.
LA VANNET RENNE: Tøm rør og tappearmatur for vann som har stått stille. Foto: FOTO: Cresock
Publisert Oppdatert
RØR OG KOBLINGER: Koblinger som er loddet inneholder bly, og selve rørene kan avgi kobber.
RØR OG KOBLINGER: Koblinger som er loddet inneholder bly, og selve rørene kan avgi kobber. Foto: FOTO: Øivind Lie
IKKE GODKJENT BLANDEBATTERI: Franke Quatro Eisinger.
IKKE GODKJENT BLANDEBATTERI: Franke Quatro Eisinger. Foto: Foto: Produsenten
GAMMEL ARMATUR: Har du rmatur fra søttitallet og eldre er det grunn til å være skeptisk.
GAMMEL ARMATUR: Har du rmatur fra søttitallet og eldre er det grunn til å være skeptisk. Foto: FOTO: Øivind Lie

Skikkelig rengjøring gjør at vi kvitter oss med uønskede bakterier og uhumskheter i huset.

Men det finnes også andre kilder til stoffer som er usunne, og her kommer du helt sikkert ikke til med vaskefilla.

Når du har vært bortreist en stund, er det særlig viktig å la vannet renne lenge, fordi det lett oppstår store konsentrasjoner av bly og andre tungmetaller når det ikke har rent vann gjennom rørene.

Bly i danske armaturer

For to år siden avslørte det danske TV2 at tappearmatur på det danske markedet inneholdt så mye bly at kun ett glass vann inneholdt så store mengder at den daglige grenseverdien ble overskredet.

For høye verdier i Sverige

I Sverige fant den svenske bygningskontrollen nylig for høye konsentrasjoner av tungmetaller i armaturer som selges på det svenske markedet.

De har testet på to uavhengige laboratorier og har fått ulike verdier. Derfor de ikke forløpig gått ut med hvilke armaturer som har for høy verdier, men en anbefaling om å la vannet renne før det drikkes.

Advarsler i Norge

Her i Norge gikk SINTEF Byggforsk nylig ut og advarte mot ikke godkjente tappearmaturer, noe som førte til at kjøkkenleverandører trakk noen av sine armaturer fra markedet.

Flere kilder

Truls Krogh er avdelingsdirektør i avdeling for vannhygiene hos Folkehelseinstituttet. Han forklarer at det finnes flere grunner til å la vannet renne en stund før du drikker det.

- Det blir skilt ut tungmetaller i vann som har stått stille i rørene. Armaturene, og til en viss grad koblingene er den store synderen, forklarer han.

Ble luket ut på syttitallet

- På syttitallet fant vi store metallkonsentrasjoner i vannet. Dette skyldtes i stor grad armaturene og disse ble luket ut i ved at det ble innført en godkjenningsordning.

- Godkjenningsordningen er i dag frivillig, noe som har ført til at det har kommet armaturer på markedet som vi frykter kan ha høyt innhold av bly og/eller andre tungmetaller.

Fancy armaturer

- Mitt inntykk er at dette særlig gjelder de mer fancy variantene.

Det kan rett og slett virke som om vi er tilbake til start når det gjelder akkurat dette problemet, avslutter Krogh.

Armaturer skal testes

Lars Erik Fiskum er forskningsleder hos SINTEF byggforsk og ekspert på testing av tappearmaturer. Han tilbakeviser at disse testene er frivillige.

- Alle byggematerialer skal ha en dokumentasjon, og tappearmatur kommer inn under dette kravet. Det finnes en europeisk standard, men er det litt uenighet rundt kravene til innholdet av bly/kadmium. Her i Norden har vi testet dette siden åttitallet.

Manglende dokumentasjon

- Det kan være flere grunner til at det kan finnes blandebatterier på markedet som ikke møter standarden.

- Det kan være at importøren ikke har fått dem testet, at produsenten har endret materialene etter at de er testet hos oss, eller at blandebatteriene er kjøpt fra utlandet.

Følges ikke opp

- Danskene startet med stikkontroller av armaturene etter TV2-avsløringen, for å sjekke at produsentene ikke endret materialene etter testene. Det gjøres ikke her i Norge, men dette er noe som trolig blir innført på sikt, forklarer Fiskum.

Sjekk dokumentasjonen

- Vil du sjekke blandebatteriet du kjøper skal det ha en godkjenning. Den er basert på en test, og den testen er det bare vi som utfører her i Norden, forklarer Fiskum til slutt.

Kobberrør

Folkehelseinstituttet har laget en egen Vannforsyningens ABC.

Der skriver de at når vannet brukes jevnlig, er kopperkonsentrasjonene i vannet lave (mindre enn 0,1 mg/l). Dersom drikkevannet har stått noen tid i ledningene, vil det som regel ha betydelig høyere konsentrasjoner.

Det er ikke uvanlig at vann som har stått i ledningene over natten, inneholder 2 til 3 mg/l kopper. Enda høyere konsentrasjoner forekommer hvis vannet er spesielt korrosivt for kopper.

Nye rør

I nybygg tar det en tid før rørene får et innvendig belegg som beskytter mot videre korrosjon. I nye store boligkomplekser, hvor det kan være lange strekk med kopperrør, kan konsentrasjonen i kranvann være over1 mg/l til enhver tid.

Diaré hos barn

Høye kopperkonsentrasjoner gir vannet en bitter smak.

Det antas at langvarig diaré hos barn i en del tilfeller kan skyldes høye konsentrasjoner av kopper i drikkevannet, står det i Vannforsyningens abc.

Vannverket kan påvirke

- De lokale vannverkene kan til en viss grad påvirke utløsning av kobber og jern til vannet, forklarer Kjetil Furuberg som er prosjektleder hos Norsk Vann.

Riktig ph

- Korrosjon og utfelling er delvis avhengig av vannets ph, og innholdet av kalsium og magnesium i vannet. Dette er faktorer som vannverkene kan styre, noe som gjør at brukerne ikke vil oppleve redusert kvalitet på vannet, forklarer Furuberg.

- Det gjør at husstander med egen vannforsyning har dårligere kontroll på disse faktorene.

Grønt i vasken

- Økt mengder jern og kobber vil kunne medføre bruksmessige ulemper, som partikler i vannet. Typiske tegn på at du har for lav ph er at det blir grønt i vasken eller bitter smak på vannet fordi det sure vannet gjør at kobberet korroderer, avslutte Furuberg.

Tips:

Har vannet stått i rørene en tid, så la det renne til det blir kaldt. Dette er spesielt viktig hvis du har nye kobberrør eller armaturer. Utfellingen av farlige stoffer er større når opplegget er nytt.

Varmt vann kan øke utfellingen av farlige stoffer. Unngå å bruke vann fra berederen til matlaging.

Sjekk om dine armaturer er testet og har dokumentasjon. Har du armaturer som er kjøpt i utlandet eller ble produsert på søttitallet er det god grunn til å være skeptisk.

Oversikten over armaturer med dokumentajon finner du her.

Les også:

Dette vaskemiddelet er helsefarlig

Her finner du drømmehytta i Sverige

Slik rengjør du kjøleskap og fryser

Nyttige tjenester

FORUM

Underholdning