Kjøkken og induksjonstopper

Induksjonstoppen blir så varm at man kan brenne seg

104,5 grader målte vi på overflaten etter halvtimes bruk.

FARE FOR BRANNSKADE: Etter 30 minutters bruk til koking, på noe over middels effekt, holdt kokeområdet nede til venstre i bildet 104,5 grader.
FARE FOR BRANNSKADE: Etter 30 minutters bruk til koking, på noe over middels effekt, holdt kokeområdet nede til venstre i bildet 104,5 grader. Foto: FOTO: Alexander Berg jr.
Publisert Oppdatert

Induksjonstopper er på vei inn i stadig flere norske hjem. Blant annet fordi de er mer effektive i bruk enn tradisjonelle koketopper, men samtidig gjør induksjonstoppens høye effekt det viktig å bruke den riktig.

I tillegg til den effektive bruken, fremholdes også overflatetemperaturen som et moment. "Siden induksjonstoppen varmer selve objektet er det også mindre risiko for brannskader, fordi platen kun varmes opp ved kontakt med kjele/stekepanne", står det beskrevet om en av induksjonstoppene i produktspekteret til Elkjøp.

Og det er riktig at kokeområdet kun blir varmt når den er i kontakt med en kjele, men det betyr likevel ikke at platen kan berøres rett etter bruk.

Klikk har gjennomført en måling på induksjonstopp som ble benyttet til koking gjennom en halv time, og rett etter at kjelen ble fjernet hadde sentrum av kokeområdet en temperatur på 104,5 grader.

- Det var mye, svarer overlege ved brannskadeavdelingen ved Haukeland universitetssykehus, Hartmut Heisterkamp, til klikk.no når vi beskriver temperaturen.

Han forklarer at ved temperaturer over 60 grader oppstår fullhudskade allerede etter fem sekunder.

- Dette gjelder rett nok ved skålding med vann, men det gir en klar indikasjon om konsekvensene ved eksponering.

Fullhudskade beskriver det som er kjent som tredjegrads forbrenning, og som beskrives av Heisterkamp som en skade i overhud og lærhuden som trenger kirurgisk behandling.

- Greit varm

Klikk tok kontakt med kundeservice hos Elkjøp og ba dem beskrive hvor varm en induksjonstopp kunne bli. De svarte at overflatetemperaturen ville avhenge av hvor stor effekt og over hvor lang tid kokeområdet ble kjørt. Vedkommende antok at dersom området hadde blitt brukt til koking over en lengre periode, ville overflaten ha blitt "greit varm", som det ble uttrykt, og at etter fem minutter ville man kunne ta på overflaten.

I vår test målte vi en overflatetemperatur i sentrum av kokeområdet på 70 grader etter fem minutter, som kan medføre brannskader allerede etter få sekunders eksponering.

- Det er uheldig dersom den informasjon vi gir er upresis og kan føre til skade, men ingen steder i vårt opplæringsmateriale står det at man kan ta på toppene eller at de ikke blir varme, sier administrerende direktør hos Lefdal Elektromarked, Trond Samuelsen, til klikk.no. Han legger til at mye av den opplæring de gir sine ansatte er basert på underlag fra leverandører.

- Det stilles ikke krav når det gjelder overflatetemperaturen for de overflatene som er ment å bli varme, heller ikke på induksjonstopper. Derfor er det bare tekniske årsaker som setter begrensninger på hvor varmt det kan bli, sier avdelingsleder for elektriske produkter i DSB, Bjørn Nyrud, til klikk.no.

Varmeledning

Men hva er årsaken til at kokeområdet, som i prinsippet ikke skal varmes opp, likevel blir varmt.

- Det hele dreier seg om varmeledning, forklarer sjefforsker ved SINTEF Energi, Magne Runde, overfor klikk.no.

- Induksjonsovner fungerer etter prinsippet om at det settes opp et magnetfelt som igjen utvikler varme i kjelen som settes oppe på kokeområdet.

På den måten overføres energien fra magnetfeltet direkte til kjelen, som igjen varmer opp stoffet som befinner seg i kokekaret eller stekepannen. Og det uten at induksjonstoppens overflate blir varme, men når kokekaret varmes opp vil varmeenergi indirekte overføres til koketoppen.

Slik testet vi

Testen ble gjennomført på en induksjonstopp med et kokeområde med effekt på 2200 W. Vi fylte en kjele med to liter vann og satt det til å koke i en halv time. Deretter målte vi overflatetemperaturen ved hjelp av et infrarødt (IR) termometer.

Vi målte temperaturen på to punkter, i ytterkant og i sentrum. Og vi målte temperaturen fem ganger; umiddelbart etter avsluttet koking, etter fem minutter, etter ti minutter, etter 15 minutter og etter 20 minutter.

IR-måleren som ble brukt har en spredning på den infrarøde strålen på 8:1. Det betyr at på 80 centimeter avstand vil måleområdet ha en diameter på 10 centimeter. I vårt tilfelle holdt vi IR-måleren ca. 30 cm over overflaten, som innebærer at måleområdet har en diameter på drøye tre cm.

Måleren har et temperaturavvik på to prosent.

70 grader etter fem minutter

Målingene ble som nevnt foretatt fem ganger på to punkter. Resultatene fordelte seg slik:

Måletidspunkt

Temperatur i sentrum

Temperatur i ytterkant

Umiddelbart etter avsluttet koking

104,50 C

50,50 C

Fem minutter

700 C

42,50 C

10 minutter

560 C

400 C

15 minutter

47,50 C

36,50 C

20 minutter

420 C

340 C

Brannskade allerede etter få sekunder

Ifølge Hartmut Heisterkamp kan brannskader deles inn i tre grader:

1. grad: Overfladiske brannskader som leges av seg selv (spontan tilheling) og er lokalisert i overhuden.

2. grad: Skader i overhuden, samt deler av lærhuden. Overfladisk 2. grads skader som tilheler spontant, dype 2. grads skader trenger ofte kirurgisk behandling.

3. grad: Fullhudskader med skade i overhud og lærhuden som ikke tilheler spontant og trenger kirurgisk behandling.

Han forklarer videre at ved temperatur mindre enn 50 grader må eksponeringstid være mer enn fem minutter for å få fullhudskade. Med en temperatur på 52 grader tar det 1,5 til to minutter før man får fullhudskade og ved temperaturer på 57 grader er en eksponeringstid på ti sekunder tilstrekkelig for å få dype brannskader. Ved temperaturer over 60 grader oppstår fullhudskade allerede etter fem sekunder.

Hesiterkamp understreker at temperaturene og tidene gjelder for skålding med vann, men at de gir en indikasjon for andre typer eksponeringer.

Les også:

10 enkle tips til et finere kjøkken

Rengjøring av kjøkkendingser

Slik rengjør du glasset i stekeovnen

På jakt etter gode interiørideer? Du finner dem i Inspirasjonsguiden

Nyttige tjenester

FORUM

Underholdning