Selge bolig uten megler

I dette fylket selger nesten 50 prosent boligen sin selv

Ja, du kan selge boligen selv - uten vanlig eiendomsmegler. Se hvordan.

SELGE SELV: I Nordland velger hele 41 prosent av dem som skal selge boligen sin, å gjøre det selv.
SELGE SELV: I Nordland velger hele 41 prosent av dem som skal selge boligen sin, å gjøre det selv. Foto: ILLUSTRASJONSFOTO: Colourbox.no
Publisert Oppdatert

Mange velger å selge boligen sin selv, som oftest med hjelp av nettmeglere.

Januar og august er tradisjonelt sett de heteste månedene i boligmarkedet. Og selv om de fleste av oss lar en eiendomsmegler ta ansvar for hele prosessen, er det stadig flere som velger å selge selv. Ifølge en undersøkelse utført av Statens institutt for forbruksforskning (SIFO) var det i 2011 17 prosent som valgte å selge boligen sin selv.

Per i dag ligger det 404 boligannonser fra private selgere på Finn.no, hvorav Nordland troner listen med 54 annonser, mot Akershus med beskjedne fire annonser.

SIFO-undersøkelsen understreker de store geografiske variasjonene. Mens hele 94 prosent av boligselgerne i 2011 i Aust-Agder og 91 prosent i Oslo valgte å benytte megler i hele salgsprosessen, var tilsvarende for Nordland 59 prosent og Sogn og Fjordane 63 prosent.

Eiendomsmegler på nett

Hvis man ønsker å selge boligen sin selv, finnes det ulike måter man kan gjøre det på.

Flere nettsider tilbyr "pakkeløsninger" for de som ønsker å selge boligen sin selv. Et av firmaene som tilbyr dette Nettmeglerne.no. Daglig leder Thomas Otterbech forteller til Bonytt.no at han tror det er flere som prøver å selge selv, men at mange gir opp når de ser omfanget av jobben.

- Vi har laget en rimeligere variant hvor vi gjør alt, det vil si lager prospekt, sørger for eierskifteforsikring, boligsalgsrapport, annonsering på nett,(finn.no, eiendomsnett.no, med flere) sørger for en lokal avisannonse, foretar budrunde, lager en bindende kontrakt og foretar oppgjør ved overtagelse.

Dette er ifølge Otterbech en nøysom prosess som han ikke vil anbefale noen å gjøre uten kunnskap og erfaring.

- Det du tror du kan spare av penger på å gjøre alt selv, kan fort bli dyrt i andre enden ved tilbakebetaling i form av erstatning, krav som følge av feil og mangler og/eller informasjon som ikke stemmer.

- Det vi overlater til kunden er kun visningene.

Gjør hele jobben selv

En annen mulighet er å gjennomføre hele salgsprosessen på egen hånd.

Ifølge advokat Carl Bjurstrøm i BoligAdvokat.no, vil da det første steget være å få fastslått verdien på boligen.

- Dette kan du gjøre enten ved å bruke en eiendomsmegler eller en takstmann.

- I tillegg er det lurt å få laget en formell takst eller tilstandsrapport på boligen. Du må også skaffe en grunnboksutskrift fra Statens Kartverk.

Deretter må du bestemme deg for hvordan du ønsker å markedsføre boligen din, slik at du på best mulig måte når ut til potensielle kjøpere. Mange velger å markedsføre boligen sin på Finn.no. En annen mulighet er å sette inn en annonse i lokalavisen.

- Du som selger er ansvarlig for å finne og legge frem de formelle dokumenter som omhandler boligen. For eksempel reguleringsplanen, som du får ved å kontakte den kommunen hvor boligen ligger. Du må også fremlegge en utskrift av grunnboken, samt et skjøte. Disse dokumentene får du ved å kontakte Statens Kartverk, forklarer Bjurstrøm.

Så må du bestemme deg for hvem du ønsker å selge boligen din til. Dette kan for eksempel være den kjøperen som har inngitt det høyeste budet. Er det flere som er interessert, bør du ifølge advokaten be de som gir bud om å gjøre det skriftlig via e-post eller faks.

Den største utfordringen

PASS PÅ: Skal du selge boligen din på egenhånd, er det flere fallgruver du bør være oppmerksom på.
PASS PÅ: Skal du selge boligen din på egenhånd, er det flere fallgruver du bør være oppmerksom på. Foto: ILLUSTRASJONSFOTO: thinkstockphotos

Når du har bestemt deg for kjøper, må du skrive en kjøpekontrakt med kjøperen. Så kommer man til det som ifølge Bjurstrøm kanskje er det mest utfordrende punktet i prosessen:

Flere nettsider som tilbyr nettmegling

- Pengene skal overføres til selger, og kjøper skal få nøkler til og besittelsen av boligen. Her kan det være lurt å alliere seg med banken sin, og opprette en sperret konto som kjøpesummen for boligen overføres til. Det er veldig viktig at pengene er kommet inn på konto før du overlater besittelsen av boligen til den nye kjøperen.

- Ved selve overtagelsen av boligen vil man også skrive en overtagelsesprotokoll. I overtagelsesprotokollen bekrefter man at kjøpesummen er mottatt, og at nøklene til boligen dermed skal overlates til kjøper, forklarer han til Bonytt.no.

Deretter må hjemmelen til boligen overføres til den nye eieren, ved å tinglyse et skjøte. Dette gjøres også hos Statens Kartverk. På hjemmesidene til Statens Kartverk kan du laste ned et skjøte som du kan bruke.

Advokaten understreker at du ikke må sende inn signert skjøte til Statens Kartverk, før du vet at kjøper har betalt hele kjøpesummen.

Pass på dette

Bjurstrøm opplyser at det finnes eksempler hvor selgeren av boligen har flyttet ut av boligen, overlatt nøkler og besittelsen av boligen til ny eier og så ikke fått kjøpesummen inn på sin konto.

- Det finnes også eksempler på kjøpere som har overført kjøpesummen for boligen, men så har selger både nektet å flytte ut og tilbakebetale kjøpesummen.

- For å unngå slike situasjoner, kan du kontakte en eiendomsmegler når du har funnet en kjøper til boligen din. Eiendomsmegleren kan så bistå med selve overføringen av kjøpesum og bolig. Da vil megleren mest sannsynlig også ta et lavere honorar for jobben, fordi du allerede har gjort en del av jobben selv.

Anbefaler bruk av megler

- Vi i BoligAdvokat.no anbefaler alltid de som kontakter oss angående boligsalg å bruke en eiendomsmegler, forklarer Bjurstrøm, og utdyper det med at en bolig er en stor verdi, og ofte den største verdien du eier.

- Du bør tenke deg godt om før du bestemmer deg for å selge boligen din selv. Det er mange fallgruver, og eiendomsmegler tar lang utdannelse for å hjelpe selger av boligen med å unngå disse fallgruvene. I tillegg er det slik at hvis megler gjør en feil ved gjennomføringen av et salg, vil megleren ha en forsikring som dekker de eventuelle utgiftene som følge av feilen. Den samme sikkerheten vil verken kjøper eller selger sitte med ved et privat salg.

Ikke erstatt megler med advokat

En annen fordel ved å bruke en eiendomsmegler, er ifølge Bjurstrøm at du som selger kan tegne en eierskifteforsikring. Eierskifteforsikringer selges kun gjennom eiendomsmeglere, og gir selger en ekstra trygghet ved salg av sin bolig.

- Som nevnt ovenfor kjenner vi i BoligAdvokat.no til flere tilfeller med konflikter mellom kjøper og selger ved private salg. Det er også generelt flere krangler ved private salg, enn ved salg via megler.

Han påpeker at mange tror at det er billigere å selge boligen sin selv, fordi man da blant annet slipper utgiftene til eiendomsmegler.

- Men siden boliger ofte har stor verdi vil det ofte lønne seg å bruke en eiendomsmegler, i stedet for å sitte igjen etterpå med store, økonomiske krav rettet mot seg fra kjøper. Og jo større verdi det er på huset, dess mer vil vi anbefale at man bruker en profesjonell eiendomsmegler.

- Vi vil heller ikke anbefale at man bruker en advokat i stedet for en eiendomsmegler. Advokater vil ofte ikke være eksperter på eiendomsoverdragelser, slik som eiendomsmeglere er.

Når det gjelder salg av bolig i et borettslag, kan borettslaget eller borettslagets forretningsfører ofte være behjelpelig med overførsel av hjemmel til boligen, for eksempel hvis boligen skal overdras fra foreldre til barn. Men skal boligen selges til en tredjepart vil vi også her anbefale at man bruker eiendomsmegler da det i borettslag ofte gjelder noen særskilte regler, for eksempel om forkjøpsrett.

Ingen risikosport

Forbrukerrådets holdning til egensalg er at det ikke vil passe for alle. De synes imidlertid at det er viktig at de som ønsker det, kan gjøre jobben selv, og påpeker at selgernes erfaringer tyder på at det ikke er grunn til å være skeptisk til å selge selv.

- Hvis du får hjelp til oppgjøret og de formelle sidene av transaksjonen fra en profesjonell tredjepart, og samtidig innhenter en tilstandsrapport og selv gjør en jobb med å hente inn opplysninger, er det like trygt å selge selv som å gjøre det på annen måte, uttaler fagdirektør i Forbrukerrådet, Torgeir Øines, i en pressemelding.

Les også:

Selge bolig - hva trenger du å gjøre?

Slik har boligprisene utviklet seg de siste årene

På jakt etter gode interiørideer? Du finner dem i Inspirasjonsguiden

Derfor låner du mer enn du trenger

Nyttige tjenester

FORUM

Underholdning