Nabokrangel

- Unødvendig mange trær fjernes

Har liten forståelse for at folk plages av naboens trær

TRÆR TIL BESVÆR: Uenighet om trær er kilden til mange nabokrangler, ifølge Konfliktrådet. Tre-verner mener langt flere trær kunne blitt spart.
TRÆR TIL BESVÆR: Uenighet om trær er kilden til mange nabokrangler, ifølge Konfliktrådet. Tre-verner mener langt flere trær kunne blitt spart. Foto: Illustrasjonsfoto: colourbox.no
Publisert Oppdatert
VAG LOV: Eirik Rudi Wærner i Treets venner mener Naboloven er lett å misforstå, og at det fører til unødvendig mange tre-konflikter og trefellinger.
VAG LOV: Eirik Rudi Wærner i Treets venner mener Naboloven er lett å misforstå, og at det fører til unødvendig mange tre-konflikter og trefellinger. Foto: PRIVAT

Vår og sommer er høysesong for nabokrangler om trær. Det er ikke alltid beskjæring av treet er godt nok for naboen. Tre-verner mener loven som gjelder i dag fører til at for mange trær felles.

- Nabolovens bestemmelser burde vært opphevet fordi den fører til mange unødvendige trefellinger. Mange misforstår det som står i loven, mener styreleder Eirik Rudi Wærner i organisasjonen Treets venner. Foreningen jobber for bevaring av trær og planting av nye og styrking av trærnes rettsvern.

Han viser til at en stor del av sakene i Konfliktrådet handler om trær, og at dette kan indikere at mange misforstår det som står i loven.

Det er få ting som fører til flere feider mellom naboer enn trær. Ifølge Gro Jørgensen i Konfliktrådet mottok de 710 saker fra naboer i fjor. En stor andel av disse handlet om trær.

- Trær utgjør opplagt en stor del av dette, men jeg kan ikke gi ut eksakte tall. Sakene det går på er høye trær som skygger for sola, og som naboen ikke har lyst til å hogge. Det kan være fordi han eller hun vil ha skygge, eller treet er viktig for dem – kanskje var det oldefar som planta det, sier hun.

Andre grunner til konflikt kan være at det blåser så mye blader fra treet hos naboen og ned i egen hage, eller at en nabo oppfatter treet i nabohagen som så råttent at han eller hun er redd det vil blåse ned over egen eiendom.

Har liten forståelse

Wærners erfaring er at det ofte er nyinnflyttede som krever trær fjernet. I slike tilfeller har han spesielt liten forståelse.

Naboloven (Grannelova)

Det er flere lover og regelverk som omhandler naboforhold. Naboloven er den mest sentrale, og har spesielle regler knyttet til trær og vekster.

Nabolovens §12 gjelder trær, grener og røtter som bryter grenselinjen og §3 gjelder trær forøvrig.

Hele loven finner du her.

kilde: jusstorget.no.

- Jeg har liten forståelse for at folk lar seg plage av trær. Et tre popper ikke opp i løpet av natta, så om denne frykten for trær er så reel så burde de ha flyttet til et sted uten trær, mener Wærner. 

Han er imidlertid mer forståelsesfull i saker hvor omgivelsene forandrer seg betraktelig i løpet av lengre tid. Likevel mener han alt for mange trær blir fjernet.

Wærner har inntrykk av at mange blir skremt og gir etter når naboen banker på døra med Naboloven i hånda.

- Det er faktisk vanskeligere for naboen å kreve treet ditt fjernet enn hva mange tror, sier styrelederen.

Han forteller eksempelvis om saker hvor en avdød oldefar eller far var den som plantet treet, og det nå har stor betydning for tre-eier, hvor retten ofte lar slike argumenter veie tungt.

- Skjønnsmessig vurdering

- Det er noen faste avstandsgrenser i loven man kan vurdere ut i fra, men selv om treet for eksempel står innenfor denne grensen, så holder ikke det alene. Klager må i tillegg kunne påvise at treet er til skade eller ulempe for seg og sin eiendom, forklarer advokat Kjetil Raaness i Advokatfirmaet Raaness. 

UENIG: Advokat Kjetil Raaness er uenig i at misforståelser rundt loven fører til flere trefellinger. Han mener det ofte er vanskelig å vinne mot naboens tre i slike saker.
UENIG: Advokat Kjetil Raaness er uenig i at misforståelser rundt loven fører til flere trefellinger. Han mener det ofte er vanskelig å vinne mot naboens tre i slike saker. Foto: Trude Furuly

Selv om treet har stor affeksjonsverdi for deg eller vært i familiens eie over flere generasjoner, så vil ikke dette holde alene til å beholde treet, ifølge advokaten.

- Dette er et subjektivt moment, og fordi domstolen foretar en objektiv vurdering spiller slike argumenter en mindre viktig rolle. Det handler mer om treet er til stor ulempe eller fordel ut i fra en objektiv samlet vurdering, sier Raaness.

Raaness forklarer at Naboloven i stor grad inneholder skjønnsmessige vurderinger, som bidrar til at folk kan se forskjellig på samme sak. 

- Hva som er unødvendig for noen fremstår som nødvendig for andre. Hvis noen mener loven fører til unødvendige trefellinger, vil jeg påpeke at det absolutt ikke er lett å vinne frem i slike saker. Man må virkelig ha en god grunn til å få treet felt, sier han.

- Noen tolker at dersom eier har nytte av treet, så trumfer det andre argumenter, men dommerne tar en helhetsvurdering, legger han til.

- En ufin holdning

- Jeg mener ikke at man skal bevare alle trær helt ukritisk, men mange har en ufin holdning til trær om at de kan hogge i vilden sky. Det dreier seg om at trær vokser sakte. Et stort tre kan ha brukt 100-150 år på å vokse, så kommer en tilfeldig innflytter og forlanger det fjernet, sier Wærner.

Ifølge tre-verneren er det flere gode grunner til at man bør spare flere trær.

- Trær gir ly for vind, bidrar til fugleliv og dermed mindre insekter og er bra for miljøet, for å nevne noe, sier han.

Nyttige tjenester

FORUM

Underholdning

Tjenester fra Nettavisen