Trampoline i hagen

Lite regulerer naboens trampolinebruk og -plassering

Du kan blant annet ikke kreve at naboen ikke glaner på deg når de hopper på trampolinen.

IRRITERENDE GLEDE: Noen kan irritere seg over naboens høylytte og høythoppende bruk av trampolinen. Og for noen oppleves det også som invasjon av privalivet å ha noen som kan se inn når de når trampolinehoppets høyeste punkt.
IRRITERENDE GLEDE: Noen kan irritere seg over naboens høylytte og høythoppende bruk av trampolinen. Og for noen oppleves det også som invasjon av privalivet å ha noen som kan se inn når de når trampolinehoppets høyeste punkt. Foto: ILLUSTRASJONSFOTO: ThinkStock
Publisert Oppdatert

Gleden ved å være ute i hagen om sommeren kan for mange vanskelig måles. Noen opplever imidlertid at denne gleden ødelegges av et anstrengt naboforhold, og trampolinebruk er for mange en kilde til konflikter. Gjennomgående er det imidlertid få regler du som berørt nabo kan håndheve.

- Det er ingen regler i Plan- og bygningsloven som sier noe om hvor og hvordan trampolinen kan eller skal plasseres på eiendommen, forklarer kommunikasjonssjef i Direktoratet for byggkvalitet, Gro Maren Mogstad Karlsen, til klikk.no.

- Det dreier seg om å ha et godt naboskap.

Naboens trampolinebruk skaper solkrøll

Det er flere forhold ved naboens trampolinebruk som kan skape gnisninger i et naboforhold. Det danske nettstedet bolius.dk beskriver en situasjon hvor innsyn er en problematikk, ved at naboen (barna) kan se inn til dem når de hopper på trampolinen.

"Kan du kikke over til naboen når du hopper på trampoline?, er deres retoriske spørsmål.

Svaret er imidlertid skuffende for den plagede part: "Man kan diskutere hvor god en nabo du er, men det er ingen regler eller lovgivning som kan forhindre deg i det", svarer de.

På nettstedet Viivilla er problemstillingen soling og trampoline. "Har måttet slutte å ligge i formiddagssolen å sole meg, da jeg føler meg beglodd", skriver en forumdeltager.

Advokat Olav Sylte i advokatfirmaet Sylte AS antyder at det skal mye til før en slik problemstilling ramems av loven.

- Det ekisterer ikke noe forbud mot å hoppe høyt på egen eiendom, forteller han til klikk.no.

Trampoline i retten

Noen irriterer seg så hoppende at de er villig til å trekke naboens trampoline inn for retten. I en sak som var oppe for Rana tingrett i 2004 sto striden om en trampoline som naboen hadde irritert seg over i en lengre periode. "De mener at trampolinen, som står to-tre meter fra deres balkong, medfører en uutholdelig støy", skrev RanaBlad.no om naboens syn på saken.

Rana tingrett delte ikke naboenes oppfatning og frifant trampolineeierne fullstendig. I tillegg måtte klagerne bære alle sakens omkostninger, således endte hele saken med et voldsomt mageplask.

Må akseptere støy

Advokat Yana Totland hos Huseiernes Landsforbund forteller at de årlig får en noen henvendelser om trampolinebruk.

- Først og fremst knytter spørsmålene seg til støy. Det må vurderes om det er grunnlag for å hevde at den konkrete støyen overstiger det som er vanlig ved bruk av trampoliner. I rettspraksis har det i forhold til denne vurderingen blitt påpekt at bruken av trampoliner som lekeanretning i dag er relativt vanlig, og må således kunne betegnes som ventelig i et alminnelig boligstrøk, utdyper hun overfor klikk.no.

Må være sjenerende

Ifølge advokat Sylte er det naboloven som først og fremst vil regulere bruk og plassering av trampoline.

- Det avgjørende er om tiltaket er så sjenerende for naboen, at det må anses som urimelig at det pågår. Ved denne vurderingen skal det ses hen til om det er mulig å plassere trampolinen på et annet sted på tomta, med større avstand til naboen, sier han.

I saken fra Rana tingrett var det de samme vurderingene som ble lagt til grunn. "(....) påpeker videre at det ikke foreligger noe som tilsier at saksøktes plassering av trampolinen er å anse som «uturvande» (unødvendig). Dermed er ikke plasseringen i strid med naboloven i forhold til dette", refererer Rana Blad.

Få trampoliner i konfliktrådene

Selv om trampoliner kan være til irritasjon, synes de fleste av konfliktene å løses på en minnelig ordning. I det minste om man skal tolke antall henvendelser til landets konfliktråd.

- Det er ikke mange sakene vi har hatt til behandling, kanskje tre fire stykker, sier informasjonssjef Gro Jørgensen hos konfliktrådene i Norge.

- De få sakene vi har hatt har både gått på støy og plassering.

I tillegg kommer det med jevne mellomrom inn telefoner fra mennesker som ønsker å forhøre seg om hvordan de skal forholde seg i en gitt situasjon.

- Når vi får slik telefoner, starter vi å spørre om de har tatt det opp med naboen.

Kom naboen i møte

Generelt i nabokonflikter er rådet fra Gro Jørgensen at man forsøker å nærme seg naboen med en positiv innstilling.

- Så når man skal ta opp problematikken omkring en trampoline som oppleves som sjenerende, er det lite hensiktsmessig å starte med anklager mot naboen, forsøk heller å holde en rolig tone og ta utgangspunkt i hvordan du opplever problemet og spør om muligheter for å kunne snakke om andre løsninger. Konfliktrådet kan være et godt alternativ dersom partene ønsker å ha med en upartisk person i samtalen.

Hun fremhever at det handler om å være på tilbudssiden, spørre naboen om hvordan man kan løse dette sammen.

- For det er ikke særlig hyggelig å ha en konflikt gående med naboen, for eksempel måtte passe på å hente avisen når naboen ikke er ute.

Jørgensen trekker frem at nabokonflikter ofte handler om andre ting enn det spesifikke irritasjonsmomentet.

- Nøkkelen er derfor alltid å snakke sammen.

Hos konfliktrådene er det gratis å møte, og der handler det ikke om juss men om å forsøke å finne fram til en løsning begge kan godta.

- Når noen tar kontakt med oss og ønsker å løse en konflikt med naboen, så tar vi kontakt med denne og inviterer til et møte. Og i de fleste tilfellene stiller vedkommende opp, forteller Jørgensen.

Les også:

Dette er hva du må akseptere på naboeiendommen

Denne naboen ødelegger boligsalget

- Å dele hus med naboen fungerer helt strålende

På jakt etter gode interiørideer? Du finner dem i Inspirasjonsguiden

Nyttige tjenester

FORUM

Underholdning