Gjødsle plen og blomster

Gjødsling for mosefri plen

Gjødsling og ikke for hard klipping av plenen, hjelper mot mose.

GJØDSLE PLEN OG BLOMSTER: Bare om høsten, sier en ekspert. Når som helst, sier en annen, hvis du er glad i å klippe plenen.
GJØDSLE PLEN OG BLOMSTER: Bare om høsten, sier en ekspert. Når som helst, sier en annen, hvis du er glad i å klippe plenen. Foto: Getty Images
Publisert Oppdatert

Slik vi mennesker trenger mat, har også hagens grønne vekster behov for næring. Fotosyntesen bidrar til å gi plantene vekst, men de trenger i tillegg tilførsel av næringsstoffer.

Dette må vi gi dem, og først og fremst handler det om gjødsling.

Ifølge Fred Nilsen ved Sjøstrand Gartneri i Asker kan en plen gjødsles tre ganger om året; vår, sommer og høst.

Flerårige busker og stauder derimot, trenger bare å gjødsles om våren.

Gjødsling avhengig av vekstforhold

Ifølge professor Atle Håbjørg ved Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU) bør en plen kun gjødsles om høsten, fordi gjødsling om våren vil gi overstimulert såkalt strekningsvekst, som igjen vil gi mer gressklipping.

Tanken med at plenen kun skal gjødsles om høsten, er at dannelsen av underjordiske utløpere stimuleres. Ifølge Håbjørg vil det igjen føre til en tettere og mer slitesterk plen som er mer avvisende mot mose og ugress.

Thorgeir Næss i Norsk Hageselskap mener at rådet om kun å gjødsle om høsten kan diskuteres. Han ser ingen grunn til at en plen ikke kan gjødsles både vår, sommer og høst.

- For å få en frodig plen uten for kraftig vekst, er det viktig å begrense nitrogenmengden nå i sommerhalvåret, samtidig som den totale næringsmengden blir optimal. Det er derfor avgjørende hvordan du tilfører næring til plenen din. Fordel gjerne gjødselmengden over tre ganger gjennom vekstsesongen for eksempel mars/april, juni og aug/sept, sier han.

Les også: Slik blir du kvitt brune flekker i gresset

Kalksalpeter mot mose

Hageselskapets råd er å tilføre gjødsel umiddelbart før eller under regnvær og passe på at klippehøyden ikke er lavere tre cm, fordi lav klippehøyde gjør plenen mer utsatt for tørkeskader og fremmer etablering og vekst av mose.

- Er målet å bli kvitt mosen, er det bare å gjødsle, supplerer Fred Nilsen ved Sjøstrand gartneri.

Han utdyper ved å si at plener med mye skygge bør gjødsles med kalksalpeter i stedet for fullgjødsel. I tillegg vil plener med et dårlig jordsmonn, hvor kanskje næringsstoffene er vasket ut av regnet, ha et forsterket behov av gjødsel.

Hans tommelfingerregel er å bruke 1 til 2 kg kalksalpeter per 100 kvadratmeter plen dersom det er snakk om mose. Er det fritt for mose på planen, er dimensjoneringen i følge Nilsen 4 til 5 kg fullgjødsel per 100 kvadrat plen.

For begge gjødseltypenes del er det viktig å vanne godt etterpå for å unngå sviing.

Ifølge Sjøstrand Gartneri's egne råd for gjødsling, kan det tilføres litt kalksalpeter på plenen dersom den preges av svak vekst og har en lysegrønn farge.

Les også: Veien til frodige blomsterbed

GJØDSLING: Både planter og gress trenger næring i vekstsesongen.
GJØDSLING: Både planter og gress trenger næring i vekstsesongen. Foto: Foto: Olivier Boitet/Colourbox

Gjødsle blomster og busker

Ifølge Sjøstrand gartneri's råd trenger hverken frukttrær, bær- eller prydbusker som er plantet på plenen noen ekstra gjødsling.

Og særlig skal man unngå gjødsling av trær og busker om høsten, fordi dette kan skape nye skudd som lett fryser om vinteren.

- Når det gjelder blomster, blir det mindre og mindre av disse i folks bed. De flyttes derimot over i krukker og den slags, og der vil de trenge gjødsling et par ganger i uken, utdyper Fred Nilsen.

Ifølge sivilagronom Sølvi Svendsen i Hageselskapet skilles det mellom grunngjødsling og overgjødsling. Grunngjødsling gis når plantene settes i jorden, som regel om våren.

- Overgjødsling gis utover i sesongen. Planter som vokser mye på kort tid er ofte gjødselkrevende som for eksempel sommerblomster og disse bør følges opp med gjødsel utover i sesongen.

Svendsen forklarer at det skilles mellom nærende vekster, for eksempel kløverarter, som tilfører jorden nitrogen og tærende vekster, som for eksempel purre, som liker feit og næringsrik jord. Uansett bør bruksveiledningen på gjødselpakningen følges, enten det gjelder ferdig handelsgjødsel eller pakker med pellets av hønse- eller kumøkk.

- Noen gjødselslag er også såkalt langtidsvirkende og kan med fordel brukes i krukker. Disse gjødselsslagene blandes inn i jorda om våren og tilfører plantene næring jevnt utover sesongen.

Les også: Slik lager du hage

Jordprøver

Det anbefales å ta jordprøver dersom man er usikker på næringsinnholdet og -behovet i gressplenen eller hos vekstene. Jordprøver kan sendes til et godkjent analysebyrå. Les mer på nettsidene til Norsk Landbruk.

Kunst- eller naturgjødsel

Det finens de som sverger til naturens genproduserte gjødsel, og det finnes dem som mener kunstgjødsel er det beste. Gartner Pål Rustad hos Hageland bruker nesten ikke noe annet enn den naturlige varianten. I følge han vil kunstgjødselen kun tilføre næring til planten, mens naturgjødsel også gir næring til jorden rundt.

I følge ekspertene ved Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU) vil det skje en raskere frigivelse av næring fra kunstgjødsel, mens dette ikke skjer i samme grad hos naturgjødsel, som derfor kan trenge tilførsel av kunstgjødsel.

Ved bruk av naturgjødsel kan man også risikere å få med ugresspirer, fordi gjødsel ikke er tilstrekkelig behandlet i forkant.

Nyttige tjenester

FORUM

Underholdning