Ferdigplen

Slik legger du ferdigplen

Inger Hilmersen viser deg hvordan du lykkes med ferdigplen.

Publisert Oppdatert

Du trenger:

valse eller trommel, spiss stikkspade, kniv, noen bord, hageslange/spreder

Fast underlag

Ny plen:

Ferdigplen skal legges på et fast, men ikke hardpakket underlag.

Skal du legge jorda over grov stein må du legge veiduk slik at ikke massene forsvinner ned mellom steinene.

Lett raking før legging sørger for at røttene får god jordkontakt. Dersom det er dårlige vekstmasser kan det tilføres et topplag av sandblandet matjord.

Underlaget bør være mest mulig rett og i plan. Groper og søkk må jevnes ut. Dette er viktig for å sikre god kontakt med underlaget, unngå dammer hvor det kan bli stående vann og gjøre det enkelt å klippe plenen.

Bruk gjerne valse eller trommel.

Gammel / ødelagt plen:

Fjern flerårig ugress.

Spre et tynt jordlag på ca 2 cm over den gamle plenen.

Benytt sjansen til jevne ut gamle groper og søkk. Dette er viktig for å sikre god kontakt med underlaget, unngå dammer hvor det kan bli stående vann og gjøre det enkelt å klippe plenen.

Bruk gjerne valse eller trommel.der du har rettet ut.

Lett raking før legging sørger for at røttene får god jordkontakt.

Bestill plenen

En matte er 1 kvm. De er 250 cm lange, 40 cm brede og 2 cm tykke. En rull veier 20 kg. Du legger ca 100 kvm på to timer.

Tenk igjennom evt .overganger mot blomsterbed o.l.

Planlegg levering slik at du kan legge den ut umiddelbart etter levering.

Hvis plenen vil ta så lang tid å legge at du må fortsette dagen etter, lønner det seg å dusje litt vann over rullene med ferdigplen, eventuelt legge presenning over hvis de står i skyggen.

Leggingen

Begynn å legge langs den lengste delen av området, og jobb langs kantene inn mot midten.

Pass på å få skjøtene tette og fine. Skjær rundt trær, stein o.l. med en skarp kniv.

Vanning

Vanning utover det som er nødvendig i etableringstiden bør unngås.

Gresset skal vannes først når det viser visningssymptomer og misfarging, og da med minst 20 mm hver gang.

Hyppig og overdreven vanning med små mengder vil føre til at røttene bare utvikles i det øverste jordlaget.

Vanning om våren kan være direkte skadelig.

Slitasje

Plener er ofte utsatt for stor slitasje på små områder.

Forsøk å flytte fotballmålet eller basketkurven litt rundt, og unngå hard bruk vår og høst.

Gressdekket må få tørke opp om våren og bør ikke belastet fullt før etter første klipping.

Etter hvert som gressveksten minker utover høsten bør bruken reduseres.

Unngå å tråkke på gresset de første 3-4 frostnettene. Mye tråkk og hardtrampet snø om vinteren kan føre til isdannelse og isbrann/soppskader.

Les også:

Nye, lette møbler til hagen

Slik lager du hammocken selv

Perfekt resultat på grillen

Nyttige tjenester

FORUM

Underholdning