Selge bolig

Vær ærlig når du selger boligen din

Det lønner seg.

VÆR ÅPEN: Fortell om alle selvgjorte ting ved huset når du selger. Det lønner seg ved eventuelle klager senere.
VÆR ÅPEN: Fortell om alle selvgjorte ting ved huset når du selger. Det lønner seg ved eventuelle klager senere. Foto: Foto: Colourbox
Publisert Oppdatert

Oppussing er noe boligeiere ofte og gjerne gjør selv.

Skal du selge boligen din skal du være klar over at du bør opplyse om alle egenarbeider.

Det kan bli dyrt for deg om du unnlater å opplyse om selvgjorte oppussingsprosjekter og det eventuelt oppstår en klagesituasjon i etterkant.

- Selgers egenarbeider som årsak til konflikter er en stadig tilbakevendende problematikk, og det blir mer av det, sier advokat Dag Are Børresen i Help forsikring.

Våtrom verst

Ifølge NOU 2009:6 om tilstandsrapport ved salg, er det våtrom som topper klagestatistikken ved kjøp og salg av bolig.

- Våtrom som er utført av privatpersoner er i 99 prosent av tilfellene ikke riktig utført, hovedsakelig fordi våtromsnormen er kompleks, sier leder for eierskifteavdelingen i Protector forsikring, Svein Andreassen.

Opplysningsplikt

Avhendingsloven pålegger selger å opplyse om alle forhold som har betydning for salget.

Det innebærer blant annet gjør-det-selv arbeider.

Ved kjøp av eierskifteforsikringer er slike opplysninger et krav for i det hele tatt å kunne tegne forsikring.

Men selv da er det ikke garantert at alle relevante opplysninger kommer frem.

- Vi antar at det syndes mye mot selgers opplysningsplikt, men det er ikke nødvendigvis slik at manglende opplysninger skjuler dårlig arbeid, understreker Andreassen.

Ringe bjelle hos kjøper

En selgers opplysning om egenarbeider bør føre til at kjøper stiller oppfølgingsspørsmål.

- Det er en forutsetning at selger gir korrekte opplysninger i egenerklæringen om hvilke arbeider som er gjort, og av hvem. Men potensielle kjøpere bør også stille spørsmål ved opplysningene som gis.

- Dersom selger for eksempel forteller at han har bygget badet selv, helt eller delvis, bør det ringe en bjelle hos kjøper, fremholder Børresen.

- Da bør han jo stille spørsmål blant annet om selger har fagkunnskap til å gjøre slike arbeider, og om hvilke arbeider som er utført av fagpersoner.

Husdebutanter bør sette seg spesielt godt inn i kjøpers rettigheter.

Det er også lurt å sette seg inn i hva du har krav på hvis du oppdager mangler etter boligkjøpet.

Feil behøver ikke å bety avtalebrudd

Dersom egenarbeidene er dårlig utført, behøver det likevel ikke bety at boligen har en kjøpsrettslig mangel.

Det helt avgjørende er om selger har opplyst om arbeidene.

Er man en slett håndverker men en samvittighetsfull selger, vil det kunne være frikjennende i en tvistesituasjon. Det viser blant annet en dom fra Høyesterett.

Og dette gjelder selv om arbeidene ikke er utført i henhold til forskriftene.

- Har man for eksempel opplyst om at det elektriske ikke er forskriftsmessig utført, vil det likevel ikke være et avtalebrudd så lenge det er gitt opplysninger om det, sier underdirektør i Forbrukerrådet, Torgeir Øines.

Vesentlige mangler

Selv om selger har oppfylt sin opplysningsplikt og kjøper har vært nøye med å sjekke, kan det likevel oppstå situasjoner hvor manglene er så store at prisavslag kan kreves.

- Selv om selger har opplyst det hun eller han vet, kan det likevel være skjulte mangler som medfører at boligen er i vesentlig dårligere stand enn kjøper hadde grunn til å regne med, understreker Børresen.

Nyttige tjenester

FORUM

Underholdning