Rentefradrag i selvangivelsen

Rentefradraget kan du sjonglere med som du vil

Generelt har det ingen betydning for skatten hvordan rentefradraget fordeles.

SELVANGIVELSESTID: Selvangivelsen har kommet, og da er det flere poster boligeiere bør sjekke.
SELVANGIVELSESTID: Selvangivelsen har kommet, og da er det flere poster boligeiere bør sjekke. Foto: FOTO: Victor Pelaez Torres/Crestock
Publisert Oppdatert

I disse dager dumper selvangivelsen ned i e-postkassen din. Som boligeier er det et par punkter du bør være oppmerksom på. Og kanskje også noen du lurer på, som for eksempel hva som er den gunstigste fordelingen av rentefradraget mellom ektefeller/samboere.

- Utgangspunktet er at en skattyter kun har krav på fradrag for renter av egen gjeld. Dette betyr at rentefradrag vil være begrenset til betalte renter knyttet til andel gjeld på boligen, forklarer skattejurist i avdelingen for personskatt i Skatteetaten, John Runar Pedersen, til klikk.no.

- For ektefeller kan imidlertid gjeldsrenter påløpt etter inngåelsen av ekteskapet, føres som fradrag uavhengig av om rentene vedrører den andre ektefellens gjeld.

Bolig i utlandet og eiendomsskatt

Ifølge fagsjef i Skattebetalerforeningen, Gry Nilsen, er det to forhold som er nytt av året for boligeiere.

Det ene er en EØS-avgjørelse som innebærer at begrensingen i rentefradrag for utenlandsboliger ikke lenger er gyldig.

- Og så skal man være klar over at kommunene nå får bruke boligens formuesverdi som grunnlag for beregning av eventuell eiendomsskatt. Man bør derfor sjekke at verdien ikke er satt høyere enn lovens maksimum.

Likegyldig hvordan rentefradraget fordeles

GJELDSRENTENE: Skatteekspert Gry Nilsen i Skattebetalerforeningen sier at det for ektefeller og samboere ikke har noen praktisk betydning hvem som tar rentefradraget.
GJELDSRENTENE: Skatteekspert Gry Nilsen i Skattebetalerforeningen sier at det for ektefeller og samboere ikke har noen praktisk betydning hvem som tar rentefradraget. Foto: FOTO: Bo Mathisen

Dere har kanskje tenkt at det vil være mest gunstig å sette rentene på den som har høyest inntekt.

Strengt tatt har det ingen betydningen hvem som får rentefradraget.

- Rentefradraget vil derfor være like mye verdt for hver av ektefellene og samboerne, fordi rentene trekkes i fra på nettoinntekten og der er skatteprosenten 28 prosent, sier fagsjef i Skattebetalerforeningen, Gry Nilsen, til klikk.no.

- Trygdeavgiften og toppskatten beregnes derimot av bruttoinntekten, før renten trekkes i fra, og disse skattene vil derfor ikke påvirkes av rentefradraget.

Og dette forenklede regnestykket viser hvorfor skatten blir den samme uansett hvordan rentene fordeles:

Nettoinntekt

Rentefradrag 1

Nettoskatt 1

Rentefradrag 2

Nettoskatt 2

Ektefelle 1/Samboer 1

500 000

50 000

126 000

100 000

112 000

Ektefelle 2/Samboer 2

300 000

50 000

70 000

0

84 000

Skatt

196 00

196 000

Som man ser, blir skatten den samme, 196 000 kroner. Viktig å være klar over at andre skatter kommer (kan komme) i tillegg; som trygdeavgift, toppskatt og formuesskatt.

Samboere må si i fra

Skattemyndighetene ser litt ulikt på ektefelle og samboere når det gjelder rentefradraget. Ektefeller får automatisk rentene fordelt likt seg i mellom, og de kan fritt føre over hvis de ønsker man en annen fordeling enn 50-50, men det gir altså ingen skatteeffekt.

Samboere har ikke samme valgfrihet. De må fordele fradraget ut fra hvor stor del av gjelden de er ansvarlig for. Det er dessuten en forutsetning for fradrag at de har betalt sin del av rentene.

- For samboere blir rentene plassert hos hovedlåntaker, slik at samboerne selv må rette i selvangivelsen. De har faktisk en plikt til å fordele rentefradraget, når begge er ansvarlige og har betalt sin del, utdyper Nilsen.

Bolig i utlandet

Nilsen forteller at de som også eier bolig i utlandet, skal være oppmerksom på at de får trukket i fra alle rentene.

- Tidligere har det vært slik at rentefradraget reduseres når man eier bolig i noen EØS og EU-land. Denne praksisen ble ansett som ulovlig av EØS-domstolen sist høst, men nye regler er ennå ikke på plass. Dermed har ikke norske skattemyndigheter tatt hensyn til dette i årets selvangivelse. Så dersom du eier bolig i Italia, Portugal, Tyskland, Belgia, Bulgaria eller Malta og ikke har fått fullt rentefradrag, bør du endre dette på selvangivelse med henvisning til EØS-avgjørelsen.

Boligens formuesverdi

I tillegg til EØS-endringen har det også blitt slik at kommunene fra 2014 kan benytte boligens formuesverdi som grunnlag for beregning av eiendomsskatt (NB: Ikke alle kommuner har eiendomsskatt).

- Boligens formuesverdi har generelt ingen interesse dersom man ikke må betale formuesskatt, men nå har altså kommunene fått mulighet til å benytte formuesverdien ved beregningen av eiendomsskatt. Og det betyr at man bør sjekke hvor høy denne verdien er, fremhever Nilsen.

Boligen kan ikke kan gis en ligningsverdi på mer enn 30 prosent av den reelle markedsverdien.

- Så dersom man tar boligens markedsverdi og multipliserer den med en faktor på 30 prosent, er det maksimal ligningsverdi, utdyper Nilsen.

- Er den verdien som er ført opp i selvangivelsen din høyere kan man rette det i selvangivelsen. Husk at du må kunne dokumentere markedsverdien.

Rentefradragets skjebne

I de siste par årene har det kommet noen utspill om å fjerne rentefradraget, for på den måten å reduserer presset på boligprisene.

Gry Nilsen mener at det vil være vanskelig å se for seg at rentefradraget forsvinner.

- Jeg tror det blir vanskelig rent politisk å fjerne fradraget, som også finnes i andre land, selv om noen land har flere unntak i fradragsmuligheten enn vi har i Norge.

Les også:

Finn boliglånet som passer deg

Disse tilvalgene bør du prioritere når du skal kjøpe ny leilighet

De skjulte knepene for å vinne budrunden

På jakt etter nye interiørideer? Du finner dem i Inspirasjonsguiden

Nyttige tjenester

FORUM

Underholdning