Jul og juledekorasjoner

Juledekorasjonen overtent på to minutter

Bruk stearinlys kun i godkjente staker.

OVERTENT PÅ TO MINUTTER: Denne julepynten frarådes på det sterkeste.
OVERTENT PÅ TO MINUTTER: Denne julepynten frarådes på det sterkeste. Foto: Alexander Berg jr./Lene Rian
Publisert Oppdatert

Julen er tiden for levende lys, men det betyr også at risikoen for brann øker. Og særlig innebærer dekorasjoner og andre julerelaterte gjenstander en utfordring. Mange av dem er laget av granbare og reinlav, og det brenner fort dersom det tar fyr.

Vi har testet hvor fort det går fra en dekorasjon antenner til den er overtent. Og det gikk raskt. Etter knappe to minutter brant det meste av dekorasjonen.

- Vi fraråder på det sterkeste brennbare materialer i dekorasjoner som benyttes sammen med levende lys, sier varabrannsjef i Asker og Bærum brannvesen, Terje Albinson, til klikk.no.

- Dessverre er det ingen godkjenningskrav til denne type produkter i Norge, men brannvesenet anbefaler publikum å sjekke at produktene de kjøper minimum har en CE-godkjenning. Det sier nødvendigvis ikke noe om brannsikkerheten, men at produktet tilfredsstiller en eller annen norm. Likevel viser dette at produsenten tar et minimum av ansvar for sine produkter. Men vi vet også at det selges mye som ikke har noen form for godkjenning.

Albinson trekker i den forbindelse frem dekorasjoner som i utgangspunktet ikke er klargjort til lys, men som likevel kan benyttes.

- Slike dekorasjoner kan oppleves som en invitasjon til å benyttes sammen med levende lys.

Den dekorasjonen klikk.no testet hadde en smultringform, hvor det lett kunne plasseres et kubbelys i midten.

- Vi har generelt stor forståelse for at folk ønsker å bruke levende lys, men det handler om aktsomhet, blant annet at man ikke forlater et rom over lengre tid hvor det brenner ett eller flere lys, utdyper Albinson.

Husdyr, barn og levende lys

Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) har satt opp en rekke sikkerhetstips for bruk av levende lys.

De fremehever blant annet at den som tenner et levende lys også skal ha ansvar for å slukke det, og at alle levende lys må være slukket før man går og legger seg.

DSB understreker også at man ikke skal plassere et levende lys ved siden av trekk, og passe på at gardiner ikke kan komme i kontakt med lyset eller at lysestaken kan velte.

Videre fraråder de å la barn og ungdommer håndtere lys på egenhånd. Heller ikke bør man la husdyr være i rom med levende lys.

Og når man slukker lyset, er det også hensyn å ta. "Hold hånden bak flammen når du blåser ut lyset", er rådet fra DSB.

Full fyr på to minutter

Klikk gjorde et kontrollert forsøk med en juledekorasjon for å sjekke hvor fort den brant opp. Dekorasjonen bestod hovedsaklig av kongler og hampbiter. Dette var pakket rundt en sirkelrund kjerne av det vi oppfattet som polystyren (isopor).

Forsøket ble gjort utendørs og dekorasjonen lagt oppe på en stenhelle. Vi hadde to dekorasjoner. I det første forsøket ble dekorasjonen lagt slik at en mindre del av den stakk utenfor stenhellen, mens i det andre forsøket ble dekorasjonen lagt i midten av stenhellen.

I løpet av to minutter i det første forsøket var dekorasjonen mer eller mindre overtent (se video under). I det andre forsøket tok det noe lenger tid før flammene hadde fått tak i hele dekorasjonen. Vi antar at det har sammenheng med at flammene i første forsøk fikk større tilførsel av luft, som følge av at underdelen av dekorasjonen lå delvis fritt.

</p> </div>

Dramatisk brannutvikling

Levende lys i juletrær blir mindre og mindre brukt, men når de blir brukt kan de representere en brannfare.

- Vi vet at enkelte mener at levende lys er det eneste som duger på et juletre, men i løpet av et par sekunder kan treet være overtent dersom det tar fyr. Og det behøver ikke å ta mer enn et halvt minutt før flammene har spredd seg til hele stuen, forteller Albinson.

Videoen under viser dramatikken i Albinsons beskrivelse.

</p> <h4>Gå en sikkerhetsrunde før du legger deg</h4> <p>Kommunikasjonsrådgiver hos forsikringsselskapet If, Sigmund Clementz, anbefaler å gå en sikkerhetsrunde før man legger seg.</p> <p>- Da kan man sjekke om det er noen levende lys som står og brenner. Man bør også koble fra eventuell elektronikk som står og lader, utdyper han overfor klikk.no.</p> <p>- Vårt råd er at elektronikk, som mobiler og nettbrett, bare skal lades når man er våken og kan ha tilsyn med det. Det kan oppstå overoppheting eller elektronikken kan ha en svakhet eller feil som fører til brann. Det har vi stadige eksempler på, dessverre.</p> </div>

Slukkeutstyr tilgjengelig

Ifølge Albinson er det et krav at alle boliger skal ha et godkjent slukningsutstyr. Reglene for hva man kan ha ble endret i 2010. Tidligere var det krav om håndslokkerapparatet på minimum seks kg ABC-pulver, ni liter skum/vann eller brannslange. Nå har det ifølge DSB blitt tillatt med skum/vannapparat på minimum seks liter eller "annet manuelt slokkeutstyr med tilsvarende slokkekapasitet", som de skriver på sine nettsider.

- Vår anbefalingen er å ha en husbrannslange og i tillegg ha et slukkemiddel i hver etasje, utdyper Albinson, som råder til å ha et skumapparat på ni kg stående på soverommet.

- Dersom det oppstår en brann kan det hende at man ikke rekker frem til slukkeutstyret, og da kan et slikt skumapparat være avgjørende.

Det finnes såkalt slukkeskum å få kjøpt. Dette er noe Albinson og hans kolleger hverken anbefaler eller fraråder.

- Men det kan være noe å hjelpe seg med dersom det skjer en liten antennelse, som for eksempel som følge av at et stearinlys velter.

Videoen under viser effekten av slikt skum på en mindre brann.

</p> <h4>Brannhemmende middel</h4> <p>Det finnes midler å få kjøpt som skal ha en brannhemmende effekt. Albinson er usikker på slike produkter, blant annet fordi man ikke vet hvor lenge den brannhemmende effekten varer.</p> <p>- Det beste er å ha lysestaker som er rene, ryddige og uten brennbart krimskrams.</p> </div>

Flere branner i julen

Terje Albinson forteller at det er flere branntilfeller i julen og om vinteren. Det underbygges av de tallene bransjeorganisasjonen Finans Norge har.

- Desember er den verste brannmåneden, tett etterfulgt av januar. Nå om vinteren bruker vi mer levende lys og åpen ild. Husk at alkohol og levende lys kan være en farlig kombinasjon, uttaler kommunikasjonssjef Stine Neverdal til organisasjonens nettsider.

- Høyere strømforbruk er også en medvirkende årsak, utdyper Albinson.

- Og i en stressende juletid glemmer man kanskje å slukke stearinlyset på vei ut døren.

Albinson trekker også frem bruken av fett i julen. Dette er også en kilde til brann.

Og for all del ikke hell vann oppe i dersom fettet eller smultet tar fyr.

Avkorting og grov uaktsomhet

Det er en generell regel i forsikringsretten at grov uaktsomhet kan medføre avkorting i utbetalingen. Så hva skjer om du har en brennbar juledekorasjon som tar fyr og skader boligen din?

- Alle forsikringsselskaper gjør individuelle vurderinger av hvert branntilfelle, men en allminnelig norsk julefeiring, med innslag av dekorasjoner, vil normalt være innenfor rammen av det som er akseptabelt, sier Sigmund Clementz.

- Det grovt uaktsomme inntreffer for eksempel når man er skjødesløs i bruk av åpen ild inne eller bevisst ikke har gjort noe aktivt for å begrense skader. Men vår oppfatning er at folk flest er våkne og forstår hva som kan være brannfarlig.

I Finansklagenemndas saker om avkorting og hvor levende lys har vært brannårsak, er det tidsaspektet nemnda først og fremst fokuserer på.

"Nemnda har i en lang rekke saker lagt til grunn at det er grovt uaktsomt å forlate tente stearinlys over en lengre periode", skriver de i en av sine avgjørelser som gikk i favør av forsikringsselskapet.

30-60 minutters fravær, som i dette tilfellet, fikk nemnda til å konkludere med følgende: "Et så langt fravær fra levende lys medfører i seg selv en betydelig brannrisiko. Denne risikoen var ytterligere aksentuert ved at lyset sto i en brennbar lysmansjett, og var plassert på et skrivebord nær brennbart materiale i form av papir og aviser. Dette tilsier skjerpet aktsomhet når rommet forlates".

Vil du lese flere slike saker? Meld deg på vårt nyhetsbrev og følg Klikk Bolig på Facebook.

Nyttige tjenester

FORUM

Underholdning