Innboforsikring

Innboet ditt er sannsynligvis verdt mer enn du aner

Har du oversikt over verdiene i innboet ditt? Sannsynligheten er stor for at du ikke har det.

OVERSIKT OVER INNBOET: Har du oversikt over innboet ditt er det også større sjans for at du forsikrer det riktig, og får igjen alt dersom uhellet skulle være ute.
OVERSIKT OVER INNBOET: Har du oversikt over innboet ditt er det også større sjans for at du forsikrer det riktig, og får igjen alt dersom uhellet skulle være ute. Foto: Illustrasjonsfoto: Colourbox.com
Publisert Oppdatert

Sikring av boligen er viktig og forsikring av innboet er en avgjørende del av dette.

En innboforsikring er ment å skulle dekke de fleste skadene som blir påført dine eiendeler. Utfordringen er imidlertid at man ikke får dekket mer enn hva gjenstandene er forsikret for.

Og ifølge en undersøkelse gjennomført av Norsat på vegne av forsikringsselskapet Codan, har flertallet av nordmenn ikke oversikt over hvor mye innboet er verdt, og derfor kan det være en risiko for at eiendelene er underforsikret.

- Dersom ulykker som brann, vannlekkasje eller innbrudd skulle inntreffe, må du sørge for å ha god nok dekning på din innboforsikring, sier informasjonssjef hos Codan, Mari Bræin Faaberg, til klikk.no.

Det betyr at dersom man regelmessig gjør opp status for hvilke verdier man har, vil det også være enklere å forsikre innboet med en riktig sum.

Underforsikret

Ifølge Bræin Faaberg er det mange ganger et problem at innboet er underforsikret.

- Man får uansett ikke dekket mer enn innboet er forsikret for, dersom boligen for eksempel skulle bli brannskadet. Og det er vår erfaring at folk ikke tar i nok når de skal angi verdien på innboet.

- Selv om man kan dokumentere å ha tapt verdier for mer enn det innboet er forsikret for, vil man likevel ikke få mer igjen enn forsikringssummen, utdyper seniorrådgiver hos Forbrukerrådet, Paal Bjønness, til klikk.no.

Finansnæringens Fellesorganisasjon (FNH) har utarbeidet en innbokalkulator for beregning av forsikringssummen på innboet.

Dokumentasjonskravet

Når skaden er ute og forsikringsavtalen skal vise hva den er god for, er det likevel ikke noe absolutt krav at man må kunne dokumentere alt av innbo.

- Det ligger i dagen at man ikke sitter med alle kvitteringene på det man har kjøpt, og det at man ikke kan fremvise kvittering vil ikke være god nok grunn for selskapet å nekte utbetaling, sier Bjønness, som understreker at det er forsikringstager som vil ha bevisbyrden i forhold til å sannsynliggjøre at gjenstandene er tapt.

- En forsikringsavtale baserer seg på et tillitsforhold mellom selskapet og forsikringstager, og som utgangspunkt vil det være tilstrekkelig med en skademelding med angivelse av tapte skadde gjenstander med pris og alder, utdyper avdelingsleder Mette Skolmli ved Finansklagenemnda - avdeling Skade, Mette Skolmli, til klikk.no.

Forsikringssvik

Selv om det er forsikringstager som har bevisbyrden, går det likevel en grense for hva forsikringsselskapet kan kreve av dokumentasjon.

- Det er en god regel at man skal være varsom i forhold til hva selskapet krever, og i noen tilfeller har vi sett at selskapene fremsetter dokumentasjonskrav som en skjult anklage om forsikringssvik. Det vil i så fall være en meget alvorlig anklage, utdyper Bjønness, som fremhever at et forsikringsoppgjør må basere seg på tillitt og troverdighet.

Fornuftig med dokumentasjon

- Det vil uansett være en sunn leveregel å sørge for å dokumentere de verdiene man har i boligen for å ha kontroll på eiendelene, sier Bjønness.

- Dette kan være spesielt viktig dersom det dreier seg om særlig dyre gjenstander.

Tilleggsforsikring

I noen tilfeller kan det være slik at man har spesielt verdifulle gjenstander som det er usikkert om er tilstrekkelig forsikret.

- I slike tilfeller kan det være aktuelt å vurdere om man trenger en særskilt forsikring på disse gjenstandene, sier Paal Bjønness.

Les også:

Store prisforskjeller på innboforsikring

Forsikringen dekker lynnedslag

På jakt etter nye interiørideer? Du finner dem i Bonytts inspirasjonsguide

Nyttige tjenester

FORUM

Underholdning