Boligrenten

Hold ditt eget rentemøte

Passive lånekunder får den renten de fortjener. Ta et møte med banken din.

RENTEMØTE: Et møte med banken kan ha like stor effekt på boligrenten som å bytte bank.
RENTEMØTE: Et møte med banken kan ha like stor effekt på boligrenten som å bytte bank. Foto: Foto: ThinkStock
Publisert Oppdatert

I dag holdt Norges Bank sitt jevnlige rentemøte og sentralbanksjef Øystein Olsen fortalte oss at renten forble uforandret. Men det betyr ikke at du bør godta at boliglånsrenten ikke endres, for samtidig kan Hegnar.no fortelle oss at pengemarkedsrenten (den renten som i hovedsak er bestemmende for boligrenten din) har sunket betraktelig. Og ifølge Aftenposten er det slik at bankene er raskere til å sette opp renten når det generelle rentenivået stiger enn å senke den når nivået synker.

Det betyr at det er et potensial for de fleste til å få en lavere boligrente.

Og da er det ikke nødvendigvis bytte av bank som kan gi den laveste renten. Mange kan få like mye ut av å ta et møte med banken sin, fordi forutsetningene for rentefastsettelsen har endret seg siden du tok opp lånet. Et slikt møte kan kanskje også oppklare hvilken type boliglån som passer best for deg.

- Hvis du kan få like gode betingelser hos din nåværende bank som hos den beste i markedet, vil det være det absolutt beste for deg. Da slipper du jo arbeidet og kostandene forbundet med å bytte leverandør. Bruk rentebarometrene og vis banken din hvilke betingelser du kan oppnå hos andre i markedet, sier redaktør for Finansportalen, Elisabeth Realfsen, til Bonytt.no.

- For passive lånekunder

Hun fremhever videre at mange er for passive når det gjelder sine egne rentebetingelser.

- I fjor var det ifølge Finansnæringens Hovedorganbisasjon bare fem prosent som byttet bank, derfor bør folk være mer aktive overfor banken, blant annet fordi verdien på boligen ganske sikkert har steget siden lånet ble tatt opp og det betyr at pantesikkerheten har blitt bedre og bankens risiko tilsvarende lavere.

Ta møte om boligrenten

Så mye sparer du på å ta et møte med banken

For et lån på tre millioner og løpetid på 25 år, reduseres de månedlige rentekostandene på følgende måte:

Reduksjonen i renten

Reduksjon i rentekostnad

0,1 prosentpoeng

170 kroner

0,2 prosentpoeng

350 kroner

0,3 prosentpoeng

530 kroner

0,4 prosentpoeng

700 kroner

0,5 prosentpoeng

870 kroner

0,6 prosentpoeng

1040 kroner

0,7 prosentpoeng

1215 kroner

0,8 prosentpoeng

1385 kroner

0,9 prosentpoeng

1550 kroner

1,0 prosentpoeng

1720 kroner

Ifølge Realfsen vegrer mange seg for å ta et møte med banken, fordi de har en oppfatning om at det er krevende. Men en slik frykt er ubegrunnet. Min oppfatning er at kundebehandlerne i banken gjerne tar slike møter.

- De fleste har sittet med boliglånet sitt over flere år, og da er det ofte slik at mange har dårligere rente enn det både rentenivået og boligverdien skulle tilsi

Realfsens råd er derfor å be om et møte med banken.

- Og vi vet at ved bare å ta en telefon til banken, er det gjerne slik at man får en lavere rente, supplerer Alexander Schjøll hos SIFO til Bonytt.no. Han har sammen med Randi Lavik skrevet rapporten: "Mobilitet i ulike markeder, informasjonskanaler og grensehandel: SIFO-survey hurtigstatistikk 2011 og 2012".

Argumentene for lavere boligrente

Elisabeth Realfsen fremholder to hovedargumenter når du skal i møte med banken.

- Det ene er rentenivået i markedet, slik det blant annet fremkommer i rentebørsen til Finansportalen. Bruk det som en brekkstang. Det andre argumentet er at verdien på boligen din har steget de siste årene. Det betyr at banken din har lavere risiko med å låne ut til deg, og det bør gjenspeile seg i renten.

Et annet moment hun trekker frem er at når man har betalt på lånet noen år, vil det også gi en bedre pantesikkerhet for banken, fordi den såkalte lånegraden har sunket.

Mye å spare på å være våken forbruker

Realfsen mener at bankenes prisnivåer til en viss grad gjenspeiler hvor passive man som forbrukere er. Dette fremkommer også i den nevnte SIFO-rapporten.

- Det er nok slik at effekten av å være aktiv i markedet kun tilfaller dem som faktisk er det. I vår rapport har vi at ni prosent byttet bank i 2011. Det har gitt dem bedre betingelser, men det trenger ikke å bety at de som ikke har byttet også får disse bedre betingelsene. Vi vet at bankene og forsikringsselskapene prøver å segmentere markedet i størst mulig grad. Medlemskap i fagforeninger, totalkundetilbud osv. gjør at man kan få bedre betingelser. Følgelig blir prisene i finansmarkedet påvirket av folks pågåenhet, men det er vanskelig å si i hvilken grad, utdyper Schjøll.

Nyttige tjenester

FORUM

Underholdning