Boligkjøp og løsøre

Dette skal følge med når du kjøper bolig

1. juli kom det nye anbefalinger for hva som bør følge med ved et boligsalg.

FASTMONTERT? Skal du ha med deg farmors gamle lysekrone når du selger boligen, må dette avtales. hvis ikke må den bli hengende igjen.
FASTMONTERT? Skal du ha med deg farmors gamle lysekrone når du selger boligen, må dette avtales. hvis ikke må den bli hengende igjen. Foto: Foto: Colourbox
Publisert Oppdatert

"Du kan ingen ting ta med dej dit du går", synger Cornelis Vreeswijk i en av sine sanger.

Så kategorisk er det nok ikke, men det er likevel uklart hva man kan ta med seg når man flytter ut av en bolig.

Norges Eiendomsmeglerforbund (NEF) har derfor forsøkt å tydeliggjøre dette, og lanserte 1. juli en oppdaert versjon av sin inventarliste ved boligsalg. Den innebærer blant annet at alle hvitevarer som er i boligen på visningen, følger med på kjøpet.

- De senere års utvikling i hvitevareprodukter har medført utfordringer med å fastslå hvilke hvitevarer som er integrerte og hvilke som ikke er det. For å unngå konflikter mellom kjøper og selger har vi endret listen, forteller fagsjef i NEF, Bodil Næssvik, til klikk.no.

Men fortsatt er det avtalefrihet, slik at selger og kjøper fritt kan avtale hva som skal være igjen.

Del

Færre konflikter

Boligkjøpere har opplevd at selger har rullet med seg vegg-til-vegg teppet og plukket ned hagegjerdet før de dro. Med den nye listen fra NEF er det nå tydeliggjort hva som skal være igjen og ikke.

- Formålet med endringen i løsøre- og tilbehørslisten er å redusere antall konflikter mellom kjøper og selger om hva som skal følge boligen, sier Næssvik.

Lysekroner

Utgangspunktet for NEFs liste er bestemmelsene i avhendingslovens paragraf 3-4 og 3-5.

De sier blant annet følgende om hva som skal følge med: "varig innreiing og utstyr som anten er fast montert eller som er særskilt tilpassa bygningen".

En fortvilet familie måtte godta at den nyinnkjøpte lysekronen til 50 000 kroner måtte være igjen i boligen når de solgte den.

Årsak: Den var fastmontert i taket og de hadde ikke spesifisert at den ikke fulgte med i salget.

Etter lovens bokstav, og også inventarlisten til NEF, skal den følge med fordi den er fastmontert.

Tvilstilfellet oppstår imidlertid dersom lampen bare henger i en krok i taket med en ledning bort til en stikkontakt.

Problematisk liste

Ifølge NEF er deres liste bare en veiledende liste som kan fravikes ved avtale.

Fagansvarlig og advokat hos Postbanken Eiendom i Bergen, Joacim Holter, opplever likevel listen som problematisk.

- Selv om de sier at den bare er veiledende, opplever vi det som et problem at den kommuniseres som en regel. Og det blir en prinsipiell utfordring at NEF sier at alt av hvitevarer skal følge med.

- NEFs liste er kun deres egen tolkning og er således ikke rettslig bindende, forutsatt at den ikke er tatt inn i avtalen. Utgangspunktet er hva som står i avtalen, slik at partene bør sørge for at det klart fremgår hva som skal med eller utelates, supplerer Myrvold.

Frittstående hvitevarer

Holter mener at det er avhendingslovens bestemmelser som gjelder, og at de bare kan fravikes med avtale mellom selger og kjøper.

- Vår oppfatning er derfor at alt som er av frittstående hvitevarer i utgangspunktet ikke følger med. En oppvaskmaskin som bare er tilkoblet et vannrør og en elektrisk ledning vil kunne anses som frittstående, fordi den ikke er fastmontert, slik loven beskriver.

Avtal hva som skal følge med

Holters utgangspunkt er derfor at kun det som er fastmontert og spesialtilpasset skal stå igjen i boligen når selger flytter ut.

- Men dersom man ønsker å ta med seg noe av dette, må det avtales spesielt.

- Generelt er det også vårt tydelige råd, på bakgrunn av den uklarhet som NEF etter vår oppfatning har etablert, at man i prospektet må passe på å få med opplysninger om hva som ikke følger med, spesielt dersom det er tale om løsøre eller innbo som har stor verdi for selger.

Les også:

Vær ærlig når du selger boligen

10 råd for klagefritt boligsalg

De nye boligreglene kan koste deg dyrt

Nyttige tjenester

FORUM

Underholdning